hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 31 năm 2022.

Thứ hai - 01/08/2022 11:29 880 0
Tải lịch tại đây: Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 31 năm 2022.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 31 (Từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022)  


THỨ HAI (01/8):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ chào cờ.
+ Mời dự: Cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan ban, ngành thị xã theo Công văn số 772/UBND-NC ngày 25/6/2018 của UBND thị xã.

+ Địa điểm: UBND thị xã.       
Ghi chú: Nam mặc quần tây áo sơ mi trắng, nữ mặc bộ áo dài truyền thống, hoặc đồng phục ngành (nếu có).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 20/2022.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, TNXH, XDPT TDBV ANTQ. (Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND thị xã: TB. Dân vận Thị ủy - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; Trưởng Công an thị xã; TP. Lao động TB&XH; GĐ. Trung tâm Y tế; PT. Công an thị xã phụ trách công tác PCTP; PT. Công an phụ trách PTTDBVANTQ; Đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an thị xã; CHT. BCH. Quân sự; Chánh Thanh tra; TP. Tài chính – KH; TP. Tư pháp; TP. Kinh tế; TP. Tài nguyên – MT; TP. Giáo dục & ĐT; TP. Nội vụ; TP. Văn hoá – TT; Trưởng Ban Tuyên giáo; TB. Dân vận Thị ủy; Chánh án Toà án ND; VT. Viện Kiểm sát ND; CT. Liên đoàn lao động; CT. Hội Cựu Chiến binh; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; BT. Thị đoàn; UBND các xã - phường: Chủ tịch + Trưởng Công an; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Tài chính – KH thị xã.
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – KH, Đảng ủy  - UBND phường Phú Thịnh; công chức Phòng Tài chính – KH thị xã.
+ Địa điểm: Phòng Tài chính – KH thị xã.
THỨ BA (02/8):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2022. (từ ngày 02/8/2022 đến hết ngày 03/8/2022).
                   + Cùng dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Trưởng + Hai Phó ban HĐND thị xã; PCT. HĐND phường Hưng Chiến (Đ/c Hưng), CT. HĐND phường An Lộc, PCT. HĐND xã Thanh Lương (Đ/c Thành), PCT. HĐND xã Thanh Phú (Đ/c Thiệt), TB. Pháp chế HĐND phường Phú Thịnh, PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền), PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Tòa nhà trung tâm).
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xem xét việc xây dựng trang trại gà của Công ty Hà Thái Dương, xã Thanh Lương (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị nội dung họp; giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị hồ sơ các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của trang trại gà).
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; UBND xã Thanh Lương: Chủ tịch UBND + cán bộ địa chính; VP: PCVP: Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại xã Thanh Phú.
+ Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính xã Thanh Phú, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND xã Thanh Phú mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.

+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
THỨ TƯ (03/8):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022.
                   + Địa điểm: Trung đoàn BB736 (ấp Sóc Trào A, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
                   + Địa điểm: Sân Vận động tỉnh (sân phụ) – Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh (QL 14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia giao mốc đối với khu 15 ha cho Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc Cát tường.
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, CN. Văn phòng đăng ký đất đai; Lãnh đạo UBND các phường: An Lộc, Hưng Chiến;  VP:  PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV)
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua dự thảo báo cáo 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 06 tháng cuối năm công tác quản lý nhà nước về thanh niên (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND thị xã: TB. Tuyên giáo Thị ủy; TP. Nội vụ, CTV. Ban CHQS thị xã (Đ/c Sỹ), TP. Văn hóa – TT, TP. Lao động TB&XH, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục – ĐT, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, TP. Tư pháp, PGĐ. Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PT. Công an thị xã (Đ/c Cường); Bí thư Thị đoàn, PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng);  CV. Phòng Nội vụ (Đ/c  Phong); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (04/8):
Sáng:
- 7g30:         Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ tuyên thệ và quyết định thành lập ra mắt Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu do Công an tỉnh tổ chức.
                   + Địa điểm: Quảng trường 23-3 tỉnh.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xin chủ trương giao đất về địa phương để chỉnh trang và phát triển khu dân cư đối với: Khu dân cư hai bên đường Trần Hưng Đạo, khu dân cư 5h tại khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp và gửi hồ sơ cho lãnh đạo và các thành viên dự hợp trước 9h00 ngày 03/8/2022).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND các phường: Phú Đức, Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết vướng mắc trong việc có liên quan đến  hộ ông Từ Công Huỳnh (xác định giá đất cụ thể của 1.9 mét vuông); hộ ông Đinh Văn Giàu (liên quan đến dự án ĐT 752); báo cáo tình hình thu hồi tiền bồi thường đối với các hộ đường ĐT 752 nối dài. (giao Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên - MT chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; lãnh đạo UBND các phường: An Lộc, Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (05/8):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Liên hoan thiếu nhi vượt khó, học tốt thị xã năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2022.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo + Công chức Phòng Nội vụ phụ trách công tác TĐKT thị xã.
                   + Địa điểm: UBND huyện Chơn Thành.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và Chúc mừng lễ Vu Lan năm 2022.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 25/7/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ.
                   + Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Bình, Chùa Tân Minh, Chùa Tam Bảo, Tịnh xá Ngọc Long, Chùa Lam Sơn, Chùa Bảo An, Chùa Phật Quốc Vạn Thành.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo phương án xây dựng Công viên văn hóa Bình Tây.
+ Mời dự:  TP. Văn hóa – TT, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Thành cùng PBT. Thường trực Thị ủy – Tạ Thu Thủy đi thăm và chúc mừng lễ Vu Lan năm 2022.
                   + Cùng đi: thành phần theo Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 25/7/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ, Văn phòng Thị ủy.
                   + Địa điểm: Chùa Chưởng Phước, Chùa Linh Thứu, Chùa Thanh Phước, Chùa Vạn Phước, Chùa Thanh Sơn.
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hoàng Vân đi khảo sát hệ thống cung cấp nước tại huyện Chơn Thành.
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
+ Cùng đi: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
CHỦ NHẬT (07/8):
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ Vu Lan, Tri ân và Báo hiếu.
                             + Địa điểm: Chùa Chưởng Phước.

* Lưu ý:
Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây