hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 40 năm 2022.

Thứ hai - 03/10/2022 10:16 713 0
Tải lịch làm việc tại đây.

 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 40 (Từ ngày 03/10/2022 đến 09/10/2022)       THỨ HAI (03/10):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ chào cờ.
+ Mời dự: Cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan ban, ngành thị xã theo Công văn số 772/UBND-NC ngày 25/6/2018 của UBND thị xã.
+ Địa điểm: UBND thị xã.       
Ghi chú: Nam mặc quần tây áo sơ mi trắng, nữ mặc bộ áo dài truyền thống, hoặc đồng phục ngành (nếu có).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp về việc điều chỉnh quy hoạch khu G, khu dân cư Lý Thường Kiệt, phường Phú Đức. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Kinh tế, Chủ tịch UBND phường Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 16 (mở rộng).
                     + Cùng dự: CVP.
                     + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND thị xã dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý III năm 2022.
                     + Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh.
- 15g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tham gia hoạt động xã hội, trao nhà tình thương theo Thông báo số 344/TB-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh.
                     + Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND – UBND huyện Hớn Quản.
- 17g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự tiệc chiêu đãi của huyện Hớn Quản do HĐND tỉnh mời theo Thông báo số 344/TB-HĐND ngày 23/9/2022.
                     + Địa điểm: Nông trại Phú Gia, ấp 9, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.
- 17g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự cơm thân mật với Trung đoàn 736 nhân dịp chia tay Đ/c Hà Duyên Quang về đơn vị mới nhận công tác và đón Đ/c Tống Ngọc Trường – Chính ủy mới về nhận công tác tại Trung đoàn.
                     + Địa điểm: Trung đoàn 736 (ấp Sóc Trào, Tân Lợi, Hớn Quản).
THỨ BA (04/10):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:          Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã.
                     + Cùng dự: Lãnh đạo Hai ban HĐND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                             + Địa điểm: Trụ sở HĐND – UBND huyện Hớn Quản.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp nghe Sở Xây dựng báo cáo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần diện tích còn lại thuộc khu đô thị mới Nam An Lộc, thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023 của ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước.
                   + Cùng dự: TP. Giáo dục & ĐT, lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2022. (từ ngày 04/10 đến ngày 08/10/2022).
                   + Địa điểm: Phòng 202D, Trường Chính trị tỉnh.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Ban Giám đốc Nhà máy xi măng Bình Phước. (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, VP: CVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tập huấn chuyển giao hệ thống Trung tâm Điều hành thông minh IOC Bình Long.
                   + Mời dự: Lãnh đạo + Chuyên viên phụ trách CNTT các phòng chuyên môn thị xã, lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng + Ân (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ TƯ (05/10):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Sở Giao thông vận tải và Công ty cổ phần BOT An Lộc – Hoa Lư về việc giải quyết mương thoát nước và hoàn thiện dãy phân cách, đèn chiếu sáng đường QL.13 đoạn An Lộc - Hoa Lư. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: GĐ. Sở Giao thông vận tải tỉnh, GĐ. Công ty cổ phần BOT An Lộc – Hoa Lư, CCT. Chi cục thủy lợi tỉnh, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, Chủ tịch UBND các xã: Thanh Lương, Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dLễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022.
                     + Cùng dự: Chủ tịch Hội Ngươi cao tuổi thị xã.
                     + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Hội trường lầu 8).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp xem xét đề xuất dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến theo quy định trên địa bàn tỉnh.
                     + Cùng dự: TP. Kinh tế thị xã.
                     + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy – Bùi Thị Hiển đi giám sát việc thi hành pháp luật năm 2022 đối với UBND xã Thanh Phú.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 103/KH-HĐND-PC ngày 07/9/2022 của Ban Pháp chế HĐND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTB. Pháp chế HĐND thị xã, CT. Hội Nông dân, BT. Thị đoàn, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; lãnh đạo: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.    
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Thông báo số 258/TB-UBND ngày 28/9/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Điện lực Bình Long, Công an thị xã.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao ban khối Nội chính quý III/2022.
  + Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Tòa án Nhân dân thị xã, Việm Kiểm sát Nhân dân thị xã, Chi cục thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Thanh tra thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xem xét thực hiện theo Quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao có liên quan đến kiến nghị của bà Vũ Thị Vận, phường Hưng Chiến. (Giao phường Hưng Chiến chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Việm Kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp, Thanh tra thị xã; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến + CB. Địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển + Duy (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái ủy quyền TP. Tài nguyên – MT thị xã dự họp Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định các phương án giá đất cụ thể: Bồi thường dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối huyện Hớn Quản.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
THỨ NĂM (06/10):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng tại Kho hóa chất thuộc Công ty Cổ phần Kim Tín MDF Đồng Phú.
+ Địa điểm: Công ty Cổ phần Kim Tín MDF Đồng Phú, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Đoàn Sở Giáo dục & ĐT tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2022 – 2023 trên địa bàn thị xã.
                   + Cùng đi: Trưởng + Phó Giáo dục & ĐT thị xã, CV. Phòng Giáo dục & ĐT, HT. các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị xã (Giao Phòng Giáo dục & ĐT mời); VP: Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Thanh Lương, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 95/KH-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND thị xã: TB. Tuyên giáo Thị ủy, Hai Phó ban HĐND thị xã, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; VP:  PCVP – Nguyễn Duy Khang.
+ Địa điểm: HĐND xã Thanh Lương.
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Kinh tế thị xã dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và MT Võ Tuấn Nhân chủ trì.
                     + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng Đoàn HĐND tỉnh về khảo sát tình hình hoạt động của ngành y tế tại Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế, lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Trạm trưởng Trạm Y tế các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp, làm việc với Đoàn HĐND tỉnh về khảo sát tình hình hoạt động của ngành y tế tại UBND thị xã.
                   + Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế, lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Trạm trưởng Trạm Y tế các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (07/10):
Sáng:
- 6g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã đi khám sức khỏe định kỳ.
                   + Địa điểm: Khoa khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Thống Nhất (số 1, Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).
         - 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tư pháp chủ trì Hội nghị triển khai một số văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. (Giao Phòng Tư pháp thị xã chuẩn bị nội dung).
                             + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo và công chức phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính tại các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp; Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự; UBND các xã, phường: lãnh đạo UBND + Trưởng Công an + CHT. Ban chỉ huy quân sự + Công chức Văn phòng – Thống kê + Công chức địa chính xây dựng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch và các công chức tham mưu xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (09/10):
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tham gia khóa học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh (đối tượng 2), khóa 105 năm 2022. (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 28/10/2022).
+ Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Quân khu 7 (số 479, đường Tô Ký, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh).


* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây