hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 46 năm 2022.

Thứ hai - 14/11/2022 10:56 741 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 46 (Từ ngày 14/11/2022 đến 18/11/2022)       THỨ HAI (14/11):
Sáng:
- 7g00 :          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì Lễ phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022.
                     + Mời dự: Lãnh đạo + Cán bộ chiến sĩ Công an thị xã, đại diện lãnh đạo : Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tư pháp.
                     + Địa điểm: Công an thị xã.
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Ngày hội cán bộ Đoàn – Hội và Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua số 2 năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy Bình Long.
 - 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ủy viên UBND thị xã thông qua một số nội dung (giao Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, Các đ/c Ủy viên UBND thị xã, GĐ. Trung tâm PTQĐ, Lãnh đạo: Trung tâm Y tế, UBND xã Thanh Phú, UBND xã Thanh Lương; VP: LĐVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 11g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự liên hoan nhân dịp tổng kết hoạt động Cụm thi đua số 2 năm 2022.
                     + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
                    
Chiều:       
          - 14g00:      Ch tch UBND th xã Hoàng Th Hng Vân chủ trì họp Hội đồng bồi thường, GPMB nghĩa trang Sóc Bế về báo cáo tiến độ và xin ý kiến thống nhất hướng giải quyết các nội dung tồn đọng của dự án. (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND thị xã: GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Dũng), PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), CT. UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ và hướng giải quyết các vấn đề tồn đọng vùng đệm Nhà máy Xi măng Bình Phước (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Nhà máy xi măng Bình Phước, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài chính – KH, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp bàn thống nhất vị trí và phương án xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Cùng dự: GĐ. Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xét  duyệt sơ đồ giao thông trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đơn vị đo đạc 305 (giao Phòng Tài nguyên – MT mời), UBND các xã, phường + Cán bộ địa chính. VP: PCVP: Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (15/11):
Sáng:                                                         
- 7g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022.
                   + Cùng dự: TP. Lao động TB&XH.
                   + Địa điểm: Công viên Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tham dự diễn tập chiến đấu xã Thanh Phú trong khu vực phòng thủ năm 2022.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2022.
                     + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 273/KH-BCĐ ngày 28/10/2022 của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”:  PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), TP. Kinh tế, TP. Văn hóa – TT.
                     + Địa điểm: khu phố Đông Phất, phường Hưng Chiến.

* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm, chúc mừng các đồng chí nguyên Trưởng phòng Giáo dục & ĐT và các nhà giáo ưu tú trên địa bàn thị xã.
+ Mời dự: Lãnh đạo Phòng Giáo dục & ĐT, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 15g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân trong Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công an thị xã.
                     + Mời dự: BCH. Đảng bộ, Ban lãnh đạo + Cán bộ chủ chốt - Công an thị xã.
                     + Địa điểm : Hội trường Công an thị xã.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (16/11):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 280/KH-BVSTBPN ngày 02/11/2022 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã: Đại diện lãnh các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường: Đảng ủy + UBND + Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với VNPT Bình Phước.
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, GĐ. Trung tâm Y tế, Lãnh đạo VNPT Bình Long; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì gặp gỡ doanh nghiệp để xem xét phương án đầu tư cơ sở kinh Doanh.
+ Mời dự: TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, Chủ tịch UBND phường Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Giáo dục & ĐT thị xã dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: Hội trường lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.

Chiều:
         - 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức Họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 31/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 13g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2022.
                     + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 273/KH-BCĐ ngày 28/10/2022 của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”:  TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên – MT, TP. Giáo dục & ĐT, PĐT. Đội XDBVANTQ – Công an thị xã (Đ/c Đạt).
                     + Địa điểm: ấp Thanh Sơn, xã Thanh Phú.

                   * Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (17/11):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 31/2022.
                     + Cùng dự: TP. Tài chính – KH thị xã.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 32/2022.
                     + Cùng dự: TP. Tài chính – KH thị xã.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp bàn phương án xây dựng đường số 5. (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị hồ sơ báo cáo).
                     + Mời dự: GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + HIển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                     * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.
                     + Cùng dự: CVP.
                     + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Đoàn Sở Tài chính tỉnh đi kiểm tra hiện trạng tài sản tại Bệnh viện dã chiến số 02 làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chuyển tài sản về Cơ sở cai nghiệm ma túy tỉnh Bình Phước quản lý, sử dụng.
                     + Cùng đi: GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: Bệnh viện dã chiến số 2.
THỨ SÁU (18/11):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2022); Tuyên dương Chủ tịch UBMTQVN cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2019  - 2022 và vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2023.
                     + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN tỉnh.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 10g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Giáo dục & ĐT thị xã cùng đoàn Ban Dân tộc tỉnh đi thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) năm 2022 tại Trường Phổ thông DTNT – THCS Bình Long.
                     + Cùng đi: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: Trường Phổ thông DTNT – THCS Bình Long.Chiều:
- 14g00:                Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo; công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
                   * Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (19/11):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2022).
                   + Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT & HTCĐ xã Thanh Lương.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây