hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 36 năm 2022.

Thứ hai - 05/09/2022 11:26 723 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 36 (Từ ngày 05/9/2022 đến 10/9/2022)  


THỨ HAI (05/9):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ khai giảng năm học năm 2022 – 2023 tại Trường THPT Bình Long.
                   + Địa điểm: Trường THPT Bình Long.
- 7g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai giảng năm học năm 2022 – 2023 tại Trường TH – THCS Thanh Lương.
                   + Địa điểm: Trường TH – THCS Thanh Lương.
- 7g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Lễ khai giảng năm học năm 2022 – 2023 tại Trường TH Võ Thị Sáu.
                   + Địa điểm: Trường TH Võ Thị Sáu.
- 7g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ khai giảng năm học năm 2022 – 2023 tại Trường THCS An Lộc B.
                   + Địa điểm: Trường THCS An Lộc B.
- 10g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp triển khai một số nội dung chuẩn bị phục vụ Đoàn Thanh tra theo Quyết định 338 của Sở Nội vụ về thanh tra công tác nội vụ tại UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã. (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thủ trưởng các phòng chuyên môn thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).


Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự trao xe đạp cho học sinh khó khăn Trường TH Thanh Bình, phường Hưng Chiến.
+ Địa điểm: Trường tiểu học Thanh Bình.
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị BCH Đảng bộ phường Hưng Chiến.
+ Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
THỨ BA (06/9):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp thông qua các dự thảo: Báo cáo Tổng kết Cuộc thi lần thứ XV (2021-2022) và dự kiến giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XV (2021-2022); Kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ XV (2021-2022), phát động Cuộc thi lần thứ XVI (2022-2023); Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi lần thứ XVI (2022 - 2023).
                     + Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.
                     + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
8g00:       Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự tập huấn bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2022 (Thời gian từ 08 giờ ngày 06/9/2022 đến 17 giờ ngày 07/9/2022).
                   + Cùng dự: CVP, PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ tại xã Thanh Phú.
+ Cùng đi: lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND Thanh Phú mời), UBND xã Thanh Phú; VP: Hiển (CV).
+ Địa điểm: xã Thanh Phú.


Chiều:
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 tại phường Hưng Chiến, phường Phú Đức.
                     + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thị xã: TP. Lao động TB&XH, PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung).
                     + Địa điểm: phường Hưng Chiến, phường Phú Đức.
- 14g00:       TB. Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 (Chuyên đề) HĐND thị xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Mời dự:  PTB. Kinh tế - Xã hội, CT. Liên đoàn Lao động, CT. UBND xã Thanh Lương,  BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến, CT. UBND phường Phú Thịnh, PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); Lãnh đạo các ngành: Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Văn hóa và Thông tin; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (07/9):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì đối thoại với Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường số 5, đoạn HCT1 – ĐT752. (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND phường Hưng Chiến,  Các hộ dân bị ảnh hưởng (Giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế, UBND tỉnh về công tác y tế. (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Ban Giám đốc Trung tâm Y tế; TP. Nội vụ; TP. Tài chính - KH; TP. Tài nguyên – MT, CT. Hội Đông y thị xã; VP: PCVP - Khang + Dung (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế, UBND tỉnh về công tác y tế.
                     + Cùng dự: GĐ. Trung tâm Y tế.
                     + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 14g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng đoàn HĐND tỉnh đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.
                     + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 18g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự “Chương trình đêm hội trăng rằm” xã Thanh Lương lần II năm 2022.
+ Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng xã Thanh Lương.
THỨ NĂM (08/9):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến tọa đàm về công tác Dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã; các phòng ban, ngành, đoàn thể thị xã; các xã – phường: Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng khối Dân vận các xã, phường; VP: CVP + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban pháp chế HĐND tỉnh về thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.
                     + Địa điểm: Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (phòng họp B).
- 8g00:          Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 tại phường Phú Thịnh, xã Thanh Phú.
                     + Cùng đi: thành phần theo Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PCT. Hội bảo trợ - TMC BNN thị xã (Đ/c Bằng).
                     + Địa điểm: phường Phú Thịnh, xã Thanh Phú.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP xã Thanh Lương, xã Thanh Phú. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Ông Huỳnh Hữu Nhưng - Chuyên viên phụ trách Bộ phận Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; thành phần theo Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND thị xã: TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Văn hóa – TT, PTP. Kinh tế (Đ/c Tưởng), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh), GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Mai), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Khoa); Chủ tịch UBND các xã: Thanh Phú, Thanh Lương; Ông Trần Xuân Đương – Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đăng Nguyên (giao UBND xã Thanh Lương mời); Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất dưa lưới xã Thanh Phú (giao UBND xã Thanh Phú mời); Bà Trần Thị Ngọc Kim Vàng - Giám đốc Công ty cổ phần chuyển giao khoa học kỹ thuật MT-CERT (Giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thống nhất việc giải quyết, xử lý việc bàn giao cơ sở vật chất Bệnh viện dã chiến số 2 tại Plaza An Lộc. (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, Trưởng Công an, CHT. Ban Chỉ huy Quân sự, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xét đề nghị của Công ty cổ phần SX – XD- TM và Nông nghiệp Hải Vương về nghiệm thu 04 hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Trung tâm thương mai và Khu dân cư Thanh Bình (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Công thương, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Công ty cổ phần SX – XD- TM và Nông nghiệp Hải Vương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ SÁU (09/9):
Sáng:
- 8g00:             Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 25/2022.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 9g00:            Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 25/2022.
                     + Cùng dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham dự phiên tòa xét xử vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
                     + Mời dự: Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                     + Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh (phòng xét xử E).
Chiều:
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự chương trình Hội nghị tổng kết hè năm 2022 và Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm 2021 – 2022, triển khai chương trình năm học 2022 – 2023.
                     + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                     + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã; Thành viên Ban chỉ đạo hè thị xã; Trưởng + Phó Ban chỉ đạo hè các xã, phường.
                     + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
THỨ BẢY (10/9):
Tối:
- 19g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2022.
                             + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                             + Địa điểm: Khuôn viên Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi (cũ).
                  

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây