hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 49 năm 2022.

Thứ hai - 05/12/2022 10:48 649 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 49 (Từ ngày 05/12/2022 đến 09/12/2022)       THỨ HAI (05/12):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ chào cờ.
+ Mời dự: Cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan ban, ngành thị xã theo Công văn số 772/UBND-NC ngày 25/6/2018 của UBND thị xã.
+ Địa điểm: UBND thị xã.       
Ghi chú: Nam mặc quần tây áo sơ mi trắng, nữ mặc bộ áo dài truyền thống, hoặc đồng phục ngành (nếu có).
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị  trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Thời gian: 02 ngày từ ngày 05/12 đến hết ngày 06/12/2022).
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp tục dự Hội nghị  trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.


THỨ BA (06/12):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp tục dự Hội nghị  trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp tục dự Hội nghị  trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Minh Khang về xây dựng hệ thống dẫn nước từ hồ Sa Cát đến khu công nghiệp Việt Kiều.
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Kinh tế; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Cát tường về tình hình thực hiện khu dân cư 15ha, phường Hưng Chiến và phường An Lộc.
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính –KH, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND các phường: An Lộc, Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (07/12):
Sáng:
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua kế hoạch tổ chức Ngày hội Mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023;  thông qua Kế hoạch Tết nhân ái xuân Quý Mão 2023. (Giao Thị đoàn, Hội Chữ thập đỏ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục & ĐT, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Điện lực Bình Long, Công ty TNHH – MTV Green Sun, Trung tâm Y tế, Liên đoàn lao động thị xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Thị đoàn; Trung tâm GDNN – GDTX, các Trường THPT: Bình Long, Nguyễn Huệ, chuyên Bình Long; lãnh đạo UBND các xã, phường; VP: Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Đoàn Sở Xây dựng tỉnh về kiểm tra công tác lập quy hoạch, công tác phát triển đô thị, thị trường bất động sản và nhà ở, công tác quản lý hoạt động xây dựng. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên).
- 8g00:        Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy – TB. Pháp chế HĐND thị xã - Bùi Thị Hiển chủ trì họp Ban Pháp chế HĐND thị xã về thẩm tra Báo cáo trình tại kỳ họp thứ bảy.
                   + Mời dự: Thành viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án, Ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQVN thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã dự xác minh nguồn gốc đất, vị trí, diện tích đất của hộ bà Nguyễn Thị Thanh Nga, ngụ tại tổ 3, khu phố Phú Tấn, phường Hưng Chiến.
+ Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Hưng Chiến.
+ Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
                   * Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
          - 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND thị xã năm 2022 do Sở Nội vụ chủ trì.
                             + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã.
                             + Mời dự: Trưởng + Phó các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Kho bạc Bình Long, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trưởng + Phó Hai ban HĐND thị xã; VP: LĐVP + CV (các khối).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tài chính – KH thị xã dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
                             + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
THỨ NĂM (08/12):
Sáng:
- 8g00:        Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo, Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. (từ ngày 08/12 đến hết ngày 09/12/2022).
+ Cùng dự: Đại diện Thường trực HĐND xã Thanh Phú
+  Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Tòa nhà trung tâm).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với bà Giang Kim Cúc về việc hỗ trợ xe cấp cứu. (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế, CT. Hội Chữ thập đỏ,  ông Trường và bà Thu, phường Phú Đức (Giao Trung tâm Y tế mời); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì Hội nghị công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thị xã.
                   + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Truyền tải điện Miền Đông 2, Phòng PA04 – Công an tỉnh, Đội Truyền tải điện Chơn Thành, Trạm 220KV Bình Long, Công an thị xã, Điện lực Bình Long, Ban CHQS thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa – TT, Lãnh đạo UBND + Công an + Ban CHQS + Đoàn Thanh niên + Hội Phụ nữ các xã, phường: Thanh Lương, Thanh Phú, Phú Thịnh, Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp về thu hồi đất ngoài phạm vi tuyến đường Nguyễn Thái Học và Lê Đại Hành; dự kiến khu đất bố trí tái định cư. (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung và mời Công ty đo đạc 268).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty đo đạc 268; Chủ tịch UBND các xã – phường: Phú Thịnh, Phú Đức, Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Ánh sáng Biên cương” trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2020 – 2025 do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh mời.
                     + Địa điểm: Hội trường Tỉnh đoàn.
- 15g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch chung xã Thanh Lương. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Đại diện Thường trực HĐND thị xã; lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, các Phòng ban chuyên môn, Trung tâm Y tế, UBND xã Thanh Lương + các Trưởng ấp (Giao xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (09/12):
Sáng:
          - 8g00:        Ch tch UBND th xã Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. (Giao Phòng Tài chính - KH chuẩn bị nội dung báo cáo).
                             + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Giáo dục & ĐT; ĐT, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Kho bạc Nhà nước Bình Long, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + Vũ (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự tổng kết, trao giải cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định 485/QĐ-UBND ngày 09/03/2022 của UBND thị xã: TP. Giáo dục &ĐT,  TP. Tài chính – KH,  PTP. Kinh tế (Đ/c Tưởng), TP. Văn hóa – TT, PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Kim, Đ/c Phấn), BT. Thị đoàn, HT. Trường THPT Nguyễn Huệ,  PHT. Trường THPT Chuyên Bình Long (Đ/c Bình), PHT. Trường THPT Bình Long (Đ/c Yến).
                             + Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
                              - 8g00:      Phó Ch tch UBND th xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước về công tác giải phóng mặt bằng tại công trình hồ Sa Cát, phường Hưng Chiến.
                             + Cùng đi: Lãnh đạo: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Thường trực Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.
                   + Mời dự: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó CHT/TMT, Trưởng ban HC - KT Ban CHQS thị xã.
                   + Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh (Hội trường A).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị phản biện xã hội năm 2022 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã tổ chức.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã - Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp Ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã về thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy.
                   + Mời dự: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục & ĐT, Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa - TT,  Bảo hiểm Y tế, Phòng Lao động TB&XH, Ban Pháp chế HĐND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban Thường vụ Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Trịnh Thị Hà

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây