hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 37 năm 2022.

Thứ hai - 12/09/2022 10:23 785 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 37 (Từ ngày 12/9/2022 đến 16/9/2022)  THỨ HAI (12/9):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn 2002 – 2022.
+ Cùng dự: GĐ. Ngân hàng chính sách xã hội thị xã
                   + Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh (Hội trường lầu 8).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
+ Mời dự: Trưởng và Phó Trưởng Công an thị xã phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND)
- 9g00:        Phó Chủ tich UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và các sở ngành liên quan về khảo sát thực địa, họp bàn thống nhất việc sửa chữa, di dời và thanh lý tài sản hạng mục công trình hiện hữu nhằm phục vụ xây dựng Dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Bình Long. (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: TP. Tài chính – KH; TP. Quản lý Đô thị; TP. Tài nguyên và MT; Ban Giám đốc Trung tâm Y tế; GĐ. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dưng thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thống nhất việc giải quyết, xử lý việc bàn giao cơ sở vật chất Bệnh viện dã chiến số 2 tại Plaza An Lộc. (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh; Trưởng Công an thị xã, Ban CHQS thị xã; TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên thứ 10.
Nội dung: Về công tác lập quy hoạch tỉnh.
                   + Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ BA (13/9):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự Lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống, Lễ hội cầu bông của người kinh huyện Hớn Quản, huyện Chơn Thành, huyện Bù Đăng, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
                     + Địa điểm: Di tích Đình Thần Tân Khai (khu phố 5, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Đoàn kiểm tra 392.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xét đề nghị của Công ty cổ phần SX – XD- TM và Nông nghiệp Hải Vương về nghiệm thu 04 hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Trung tâm thương mai và Khu dân cư Thanh Bình. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Công ty cổ phần SX – XD- TM và Nông nghiệp Hải Vương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị thông báo Dự thảo Báo cáo kiểm toán do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì.
                     + Cùng dự: CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
                     + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với VNPT Bình Phước về triển khai Đề án Bệnh viện thông minh cho Trung tâm Y tế thị xã.
+ Mời dự: Lãnh đạo: VNPT Bình Phước, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – KH, VNPT Bình Long; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP xã Thanh Lương, xã Thanh Phú. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Ông Huỳnh Hữu Nhưng - Chuyên viên phụ trách Bộ phận Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; thành phần theo Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND thị xã: TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Văn hóa – TT, PTP. Kinh tế (Đ/c Tưởng), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh), GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Mai), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Khoa); Chủ tịch UBND các xã: Thanh Phú, Thanh Lương; Ông Trần Xuân Đương – Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đăng Nguyên (giao UBND xã Thanh Lương mời); Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất dưa lưới xã Thanh Phú (giao UBND xã Thanh Phú mời); Bà Trần Thị Ngọc Kim Vàng - Giám đốc Công ty cổ phần chuyển giao khoa học kỹ thuật MT-CERT (Giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (14/9):
Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Lễ khai mạc Hội thao công nhân viên chức – Lao động năm 2022 do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức.
                     + Mời dự: Lãnh đạo: Công an thị xã, Phòng Văn hóa – TT thị xã.
                     + Địa điểm: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thị xã (cũ).
- 8g00:          Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh đi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng tại UBND phường Hưng Chiến.
                     + Cùng dự: PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã.
                     + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 9g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì hội ý công tác giải quyết vướng mắc đường dây tải điện 110 KV xã Thanh Lương. (giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung).
                     + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 9g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng tại UBND thị xã. (Giao Phòng Lao động TTB&XH thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                     + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang, PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Tài nguyên – MT, Bảo hiểm xã hội, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tư pháp; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng; LĐVP + CV (các khối).
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
THỨ NĂM (15/9):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài chính – KH thị xã tham gia cùng Đoàn Sở Tài chính tỉnh xác định lại giá khởi điểm bán thanh lý xe ô tô dôi dư chưa bán được.
                     + Địa điểm: Phòng Tài chính – KH thị xã.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nhà ở xã hội năm 2022.
            + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (hội trường Lầu 8).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Các Phòng chuyên môn thị xã, Công an thị xã, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Kho bạc Nhà nước Bình Long, Bảo hiểm xã hội; VP: CVP + Hoàng (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH thị xã dự Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022.
                     + Địa điểm: Hội trường Khối vận TP. Đồng Xoài (số 1377, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài).
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Chương trình hợp tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Thống Nhất và Trung tâm Y tế thị xã Bình Long. (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Y tế; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; bà Hồ Thị Lan Chi – GĐ. Tài chính – Công ty CP SX – XD – TM và Nông nghiệp Hải Vương, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế, PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự lễ ra mắt hội quán cây cảnh thiên nhiên Phú Thịnh.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 14g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số”.
                     + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
                     * Điểm cầu thị xã:
                     Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã dự họp trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số”.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Các Phòng ban chuyên môn thị xã, Công an thị xã, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Kho bạc Nhà nước Bình Long, Bảo hiểm xã hội, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa điện tử (Đ/c Đạt); VP: Hoàng (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Chủ tịch UBND và công chức giải quyết thủ tục hành chính của các xã, phường.
THỨ SÁU (16/9):
Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét giải quyết đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Loan, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên - MT thị xã chuẩn bị nội dung, hồ sơ có liên quan gửi các thành viên dự họp trước ngày 14/9/2022).
                     + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển + Duy (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tham gia lớp bồi dưỡng trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND. (từ ngày 16/9 đến hết ngày 18/9/2022).
                     + Cùng dự: Các vị Đại biểu HĐND thị xã; Trưởng + Phó Hai ban HĐND thị xã.
                     + Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ tỉnh.
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự tập huấn trực tuyến đến cấp xã về “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho Chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân – Hướng đến một quốc gia số toàn diện” trên địa bàn thị xã năm 2022.
                     + Cùng dự: Hoàng (CV).
                     + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (hội trường lầu 8).
                     * Điểm cầu thị xã:
                     + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 238/TB-UBND ngày 06/9/2022 của UBND thị xã: Lãnh đạo: các Phòng ban chuyên môn thị xã, các đơn vị sự nghiệp thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Ân (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
                     * Điểm cầu các xã, phường: Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã; lãnh đạo UBND các xã, phường đối với xã, phường chưa thành lập Ban chỉ đạo; các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.
- 9g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự lễ Bế mạc Hội thao công nhân viên chức – Lao động năm 2022 do Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức.
                     + Mời dự: lãnh đạo: Công an thị xã, Phòng Văn hóa – TT.
                     + Địa điểm: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thị xã (cũ).


Chiều:
- 13g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
                  

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây