hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 34 năm 2022.

Thứ hai - 22/08/2022 11:15 708 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 34 (Từ ngày 22/8/2022 đến 27/8/2022)  


THỨ HAI (22/8):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 15g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 15.
Nội dung: Công tác quy hoạch cán bộ; cho ý kiến điều chỉnh Nghị quyết và Chương trình hành động số 01-CTHĐ/TU ngày 20/7/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
THỨ BA (23/8):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên & MT.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 10g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Y tế tỉnh về công tác tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid-19 tại thị xã.
                     + Mời dự: CB. Phụ trách tiêm chủng Trung tâm Y tế; lãnh đạo UBND các xã, phường; Trạm trưởng Y tế + CB. Phụ trách công tác tiêm chủng tại Trạm Y tế các xã, phường (Giao Trung tâm Y tế mời); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
Chiều:
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét việc thực hiện chính sách bồi thường về cây trồng đối với công tác giải tỏa mặt bằng nghĩa trang Sóc Bế (Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài Nguyên – MT, UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   +Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự ký kết hợp đồng đào tạo nhân lực y tế giữa Bệnh viện Thống Nhất và Trung tâm Y tế thị xã Bình Long.
                   + Cùng đi: GĐ. Trung tâm Y tế thị xã; lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã.
                   + Địa điểm: Phòng họp Bệnh viện Thống Nhất – TP. Hồ Chí Minh.
THỨ TƯ (24/8):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 3).
Nội dung: Công tác quy hoạch cán bộ.
+ Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban chỉ đạo “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2022-2023. (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Giáo dục & ĐT, PCT. Ủy ban MTTQVN (Đ/c Hoa), TP. Tài chính - KH, TP. Văn hóa & TT, TP. Lao động TB&XH, PT.  Công an (Đ/c Tình), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Kim, Đ/c Phấn), CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Liên đoàn Lao động, BT. Thị đoàn, CV. Phòng Giáo dục & ĐT (Đ/c Huyền, Đ/c Hậu, Đ/c Quản, Đ/c Quang), PCT. UBND các xã, phường (khối Văn xã); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:             Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các khu dân cư cử tri kiến nghị, mương tổ 3, ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương; tuyến đường 430m, ấp Thanh Hòa, xã Thanh Lương (có 100m không nằm trong bản đồ địa chính đã được đầu tư nền hạ).
+ Cùng đi: Lãnh đạo các ngành: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai; UBND xã Thanh Lương: lãnh đạo UBND + CB. Địa chính – Xây dựng (Giao UBND xã mời các Trưởng ấp và người dân có liên quan); VP: Nguyễn Mai Khanh.

+ Địa điểm: xã Thanh Lương.
Chiều:
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, VNPT Bình Phước và Viettel Bình Phước thống nhất thực hiện nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 254/TB-UBND ngày 29/7/2022.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông; phụ trách IOC tỉnh; VNPT Bình Phước; Viettel Bình Phước; Phòng Văn hóa và Thông tin; Công an thị xã (phụ trách Trung tâm giám sát); VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Hoàng, Ân (CV).
+ Địa điểm: Trung tâm IOC thị xã.
- 14g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Tổ kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ (Giao Phòng Tài nguyên & MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai, Thanh tra thị xã, Đơn vị đo đạc 305 (giao Phòng Tài nguyên & MT mời); CV. Phòng Tài nguyên & MT (Đ/c Dương), CV. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai (Đ/c Phát); các xã, phường: lãnh đạo UBND + CB. Địa chính; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (25/8):
Sáng:
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nghe báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong vùng.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ thị xã dự Hội nghị sơ kết thực hiện công tác đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ và kỷ niệm thành lập ngành.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đối thoại với các hộ dân có liên quan đến kiến nghị xin mở đường giao thông theo kiến nghị của ông Trần Ngọc Hùng (giao Phòng Tài nguyên & MT chuẩn bị hồ sơ và nội dung liên quan).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; UBND phường Phú Thịnh: Chủ tịch + cán bộ địa chính; ông Trần Ngọc Hùng và các hộ dân có liên quan (giao UBND phường Phú Thịnh mời); VP: Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
Chiều:       
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Tọa đàm Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972 – 28/8/2022).
                   + Cùng dự: Lãnh đạo BCH Quân sự thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Hớn Quản.
- 14g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng định kỳ tháng 8/2022.
                   + Mời dự: Các Đ/c Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.
                   + Địa điểm: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra các công trình dự án đang thi công trên địa bàn (khu Trung tâm Hành chính, Trường THPT Bình Long, đường ĐT 752).
                   + Kính mời đi: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời đi: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý Đô thị, TP. Tài nguyên & MT, GĐ. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
THỨ SÁU (26/8):
Sáng:                                                         
- 7g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972 – 28/8/2022).
                   + Địa điểm: Di tích địa điểm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (khu phố Tàu Ô, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản).
- 10g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ tri ân và Báo hiếu cha mẹ.
                   + Địa điểm: Chùa Phật Quốc Vạn Thành.
- 11g00:       Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự dùng cơm thân mật nhân dịp các đồng chí cán bộ trong đơn vị được nâng lương, thăng quân hàm năm 2022; đồng chí Đồn trưởng về nhận công tác và chia tay một số đồng chí, cán bộ trong đơn vị chuyển công tác tại Đồn Biên phòng Lộc Thành.
                   + Địa điểm: Đồn Biên phòng Lộc Thành (ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).
Chiều:
- 14g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với lãnh đạo Trại giam Tống Lê Chân thống nhất phương án di dời, bố trí tạm thời, xây dựng mới khu điều trị cho bệnh nhân của Trại giam Tống Lê Chân.
                     + Mời dự: lãnh đạo: Trưởng Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên & MT, Công an thị xã, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Trung tâm Y tế; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: Phòng họp - Trại giam Tống Lê Chân.
THỨ BẢY (27/8):
Sáng:
- 11g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ trao thưởng “Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương lần thứ IX – Cúp Number 1”.
                             + Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thị xã.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Duy Khang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây