hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 43 năm 2022.

Thứ hai - 24/10/2022 10:51 738 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 43 (Từ ngày 24/10/2022 đến 28/10/2022)       


THỨ HAI (24/10):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp tục tham gia khóa học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh (đối tượng 2), khóa 105 năm 2022. (đến hết ngày 28/10/2022).
+ Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Quân khu 7 (số 479, đường Tô Ký, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh).
- 8g00:          Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 17 (thông qua hình thức phòng họp không giấy trên phần mềm One – Win SYS).
Nội dung: Cho ý kiến về Quy chế quản lý kiến trúc thị xã Bình Long
Ghi chú: Đề nghị các đồng chí truy cập vào phần mềm One – Win SYS để lấy tài liệu (Nếu cần hỗ trợ xin liên hệ đồng chí Võ Hoàng Ân – CV CNTT, sđt 0973.655.355).
- 8g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Lao động TB&XH tỉnh về thanh tra công tác xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng và công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã.
                     + Mời dự: Lãnh đạo : Phòng Lao động TB&XH, Công chức phụ trách về công tác người có công và các công chức có liên quan.
                     + Địa điểm: Phòng Lao động TB&XH thị xã.


Chiều:       
- 14g00:      Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã - Bùi Quốc Bảo chủ trì Hội nghị liên tịch lần thứ nhất chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND thị xã.
 + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy, Hai Phó ban HĐND thị xã; Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Văn phòng Thị ủy, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (25/10):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã -  Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo thị xã với cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực thị xã năm 2022.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn; Thành phần theo Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 07/10/2022 của UBND thị xã: các Ban xây dựng Đảng; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Đại diện lãnh đạo: Đảng ủy, UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Văn hóa – TT thị xã dự vòng sơ khảo cuộc thi ‘‘Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước’’ lần thứ IV, năm 2022 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục & ĐT tỉnh phối hợp tổ chức.
                     + Địa điểm: Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết vướng mắc liên quan đến công trình lưới điện 110KV Bình Long 2 – Mỹ Phước (vào Nhà máy xi măng Bình Phước) (Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Nam; Phòng Kinh tế, Ủy ban MTTQVN thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã dự Hội nghị triển khai xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu.
                     + Cùng dự: Toàn bộ viên chức phụ trách công tác chăn nuôi, thú y – Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
            + Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:       
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Nga, phường Hưng Chiến. (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung đối thoại).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Hưng Chiến; ông Nguyễn Văn Minh (người được ủy quyền – Giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thống nhất các công trình, dự án cần thu hồi đất trình HĐND tỉnh thông qua kỳ họp cuối năm 2022. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Trưởng các phòng chuyên môn thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, lãnh đạo: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (26/10):
Sáng:
- 5g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi khám sức khoẻ định kỳ (Thời gian 01 ngày).
+ Địa điểm: Khoa Khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Thống nhất, số 1 đường Lý Thường Kiệt, phường 07, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII tại UBND xã Thanh Lương.
+ Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 280/TB ngày 24/10/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động, Thương binh và XH, Điện lực thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.

                     + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.

- 11g00:        Chủ tịch UBND thị xã uỷ quyền lãnh đạo Ban CHQS thị xã dự cơm thân mật nhân dịp chia tay Đ/c Phó Chỉ huy trưởng – Trịnh Thanh Tam về hưu và Đ/c Võ Thành Danh nhận chức danh Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
                             + Địa điểm: Nhà ăn Bộ CHQS tỉnh.
Chiều:

- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII tại UBND xã Thanh Phú.

+ Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 280/TB ngày 24/10/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Điện lực Bình Long, Công an thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
THỨ NĂM (27/10):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Công an thị xã dự Hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.
                     + Cùng dự: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy, CHT. Ban CHQS thị xã, CVP. Thị ủy, TP. Nội vụ, TP. Tư pháp, TP. Văn hóa – TT, CB. Theo dõi công tác nhân quyền – Công an thị xã, PCVP – Nguyễn Duy Khang.
            + Địa điểm: Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (3 cấp: tỉnh, huyện, xã).
                     * Điểm cầu thị xã:
+ Mời dự: Trưởng Công an thị xã, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Lao động TB&XH, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên – MT, TP. Giáo dục & ĐT, GĐ. Bảo hiểm xã hội, TP. Tài chính – KH, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Thị đoàn; Công an thị xã: Chỉ huy, cán bộ phụ trách công tác tham mưu Đề án 06/CP thuộc Đội tham mưu – Tổng hợp, Đội cảnh sát QLHC về TTXH; VP: CVP + Hoàng (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Tổ công nghệ số cộng đồng và tổ công tác triển khai Đề án 06/CP gồm: Chủ tịch + Trưởng Công an + Công chức Văn phòng thống kê + Công chức Tư pháp + Công chức địa chính + Bí thư đoàn thanh niên + CT. Ủy ban MTTQ + CT. Hội phụ nữ + Công chức Văn hóa – Lao động TBXH – Bảo hiểm xã hội; Các thôn, ấp, khu phố gồm: Bí thư Chi bộ + Chi hội trưởng Hội phụ nữ + BT. Đoàn thanh niên + Trưởng ban mặt trận + Nhân viên các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông (Giao UBND các xã, phường mời).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII tại UBND phường Hưng Chiến.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 120/KH-HĐND ngày 21/10/2022 của HĐND thị xã và Thông báo số 280/TB ngày 24/10/2022 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, Chánh Thanh tra thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, CT. Liên đoàn lao động, GĐ. Công ty Greensun, BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa và TT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã. VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.

                     + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.

- 8g00:          Phó Chủ tịch HĐND thị xã -  Nguyễn Xuân Quang dự khai giảng online (thông qua phần mềm Zoom) lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã phân công lãnh đạo các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII tại phường Phú Thịnh.

                     + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.

Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp xét, đề nghị công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa và xét khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "TDĐKXDĐSVH" trên địa bàn thị xã năm 2022. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND thị xã: TP. Văn hóa – TT, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (phụ trách phong trào và các cuộc vận động), TB. Tuyên giáo Thị ủy, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Tư pháp, GĐ. Trung tâm Y tế, CTVP. Ban CHQS thị xã, PTP. Tài chính – KH (phụ trách giá công sản và ĐKKD), PTP. Văn hóa – TT (phụ trách quản lý Nhà nước và hoạt động sự nghiệp), PTP. Nội vụ (phụ trách TĐKT), PT. Công an thị xã (phu trách XDPTBVANTQ), TP. Dân số KHHGĐ – Trung tâm Y tế, PĐT. Đội XDPTBVANTQ – Công an thị xã, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Người cao tuổi, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Hội Chữ thập đỏ, CT. Hội Nông dân, PCT. Liên đoàn lao động, BT. Thị đoàn, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                                    + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

- 14g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII tại UBND phường Phú Đức.

+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 120/KH-HĐND ngày 21/10/2022 của HĐND thị xã và Thông báo số 280/TB ngày 24/10/2022 của UBND thị xã: CT. UBND phường Phú Đức; PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã.

                     + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.

THỨ SÁU (28/10):
Sáng:
- 5g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khám sức khoẻ định kỳ (Thời gian 01 ngày).
+ Địa điểm: Khoa Khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Thống nhất, số 1 đường Lý Thường Kiệt, phường 07, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 21/9/2012 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
                     + Cùng dự: Trưởng Công an thị xã, PT. Công an thị xã phụ trách công tác đảm bảo TTATGT, ĐT. Đội CSGT – Công an thị xã, Tổ chức, cá nhân được khen thưởng.
            + Địa điểm: Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã phân công lãnh đạo các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động, TB&XH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Điện lực Bình Long tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII tại UBND phường An Lộc.
+ Địa điểm: UBND phường An Lộc.
Chiều:
- 14g00:      Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 10/2022.
                   + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây