hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 35 năm 2022.

Thứ hai - 29/08/2022 09:39 618 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 35 (Từ ngày 29/8/2022 đến 02/9/2022)  


THỨ HAI (29/8):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 24/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự khai trương Văn phòng Bảo Việt nhân thọ Bình Phước khu vực Bình Long.
                   + Địa điểm: Số 110 đường Nguyễn Du, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long.
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 24/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:
- 13g30:      Bí thư Thị ủy - Chủ tich HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo chủ trì họp Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố do huyện Hớn Quản đăng cai tổ chức.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Trưởng + Phó hai Ban của HĐND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND thị xã).
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2022 (Giao Thị đoàn chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND thị xã: TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên – MT, CTV. Ban CHQS thị xã (Đ/c Sĩ), PTP. Lao động TB&XH, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Công), PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long), PTP. Tài chính – KH, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTB. Dân vận Thị ủy (Đ/c Nam), CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Chữ thập đỏ, CT. Liên đoàn lao động, BT. Thị đoàn; đại diện BGH các trường THPT: Bình Long, Nguyễn Huệ, chuyên Bình Long, Trung tâm GDNN - GDTX, lãnh đạo UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 3).
Nội dung: Công tác quy hoạch cán bộ.
+ Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
- 17g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp mặt thân mật cùng công chức và người lao động trong ngành tài chính nhân dịp tổ chức Hội nghị giao ban ngành Tài chính tháng 8 năm 2022 do Sở Tài chính tổ chức.
                             + Địa điểm: Khuôn viên Sở Tài chính.
THỨ BA (30/8):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 08g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xin ý kiến về hệ số hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và bồi thường đất hành lang bảo vệ đường bộ tuyến đường Nguyễn Thái Học (Giao Trung tâm phát triển quỹ chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND thị xã: GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Dũng), TP. Kinh tế, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND các xã, phường: Thanh Phú, Phú Thịnh, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định phương án giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường thuộc dự án Mương thoát nước ngoài Khu công nghiệp Việt Kiều.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp triển khai công tác Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, lãnh đạo: các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã,  Công an thị xã, Ban CHQS thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường + Cán bộ địa chính; đơn vị tư vấn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (Giao phòng Tài nguyên và Môi trường mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (31/8):
Sáng:
- 5g40:          Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh (02/9/1945 – 02/9/2022).
+ Mời dự: Theo Thông báo số 225/TB-UBND ngày 24/8/2022 của UBND thị xã; VP: LĐVP + CV các khối.
+ Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản.
- 7g00:          Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dâng hương tại Di tích lịch sử mộ 3000 người nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh (02/9/1945 – 02/9/2022).
+ Mời dự: Theo Thông báo số 228/TB-UBND ngày 26/8/2022 của UBND thị xã; VP: LĐVP + CV các khối.
+ Địa điểm: Di tích mộ 3000 người.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu xã Thanh Phú, phường Hưng Chiến, Phú Thịnh trong khu vực phòng thủ năm 2022.
                             + Cùng dự: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                             + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
Chiều:
- 13g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội thảo lần thứ hai “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Bình Long 1931-2021”.
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 14g00:       TB. Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 (Chuyên đề) HĐND thị xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Mời dự:  PTB. Kinh tế - Xã hội, CT. Liên đoàn Lao động, CT. UBND xã Thanh Lương,  BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến, CT. UBND phường Phú Thịnh, PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); Lãnh đạo các ngành: Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Văn hóa và Thông tin; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 do Đảng ủy xã Thanh Phú tổ chức.
                     + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
Tối:
- 19g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh (02/9/1945 – 02/9/2022).
                     + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                     + Mời dự: lãnh đạo: các cơ quan ban ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường; Ban Giám hiệu Trường THPT: Bình Long; Nguyễn Huệ; VP: LĐVP.
                             + Địa điểm: Phương án 1: Công viên Văn hóa thị xã.
Phường án 2: Hội trường UBND thị xã (theo tình hình thời tiết mưa bão).
THỨ NĂM, THỨ SÁU (01/9 - 02/9):
                   Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2022) theo Thông báo số 224/TB-UBND ngày 24/8/2022 của UBND thị xã.
                   + Trực văn phòng: LĐVP + CV.

* Lưu ý:
Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây