hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 50 năm 2022.

Thứ hai - 12/12/2022 10:04 684 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 50 (Từ ngày 12/12/2022 đến 16/12/2022)       THỨ HAI (12/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy năm 2022 (cả ngày).
                             + Địa điểm: Hội trường Thị uỷ.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp tục dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy năm 2022.
                             + Địa điểm: Hội trường Thị uỷ.
THỨ BA (13/12):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
-7g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự khai mạc giải bóng chuyền truyền thống LLVT thị xã lần thứ XIII năm 2022.
+ Địa điểm: Sân Ban CHQS thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp rà soát, xét duyệt các tuyến đường không có trên bản đồ của xã Thanh Lương.
+ Mời dự : Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; Thành phần theo Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 của UBND thị xã; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Ly), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng); xã Thanh Lương: Lãnh đạo UBND + Ủy ban MTTQVN + Địa chính xã; Đại diện đơn vị đo đạc 305 (giao UBND xã Thanh Lương mời); Đại diện ban, ấp, khu phố, nhân dân có liên quan các tuyến đường (giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 13g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 35/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự họp phục vụ Đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh về kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
                   + Mời dự: Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Giáo dục & ĐT, PTP. Lao động TB&XH, BT. Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp rà soát, xét duyệt các tuyến đường không có trên bản đồ của xã Thanh Phú.
+ Mời dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; Thành phần theo Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 của UBND thị xã; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Ly), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng); xã Thanh Phú: Lãnh đạo UBND + Ủy ban MTTQVN + Địa chính xã; Đại diện đơn vị đo đạc 305 (giao UBND xã Thanh Phú mời); Đại diện ban, ấp, khu phố, nhân dân có liên quan các tuyến đường (giao UBND xã Thanh Phú mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.THỨ TƯ (14/12):
Sáng:
         - 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Đảng ủy xã Thanh Phú tổ chức.
                     + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Trung ương.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).

- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang họp Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                   + Mời dự: CT. UBND phường Phú Đức, PCT. HĐND phường Phú Đức; VP: Dung (CV).
                   + Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Quang – PCT. HĐND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp rà soát, xét duyệt các tuyến đường không có trên bản đồ của phường Hưng Chiến.
+ Mời dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; Thành phần theo Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 của UBND thị xã; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Ly), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng); phường Hưng Chiến: Lãnh đạo UBND + Ủy ban MTTQVN + Địa chính xã; Đại diện đơn vị đo đạc 305 (giao UBND phường Hưng Chiến mời); Đại diện ban, ấp, khu phố, nhân dân có liên quan các tuyến đường (giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 11g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Bế mạc giải bóng chuyền truyền thống LLVT thị xã lần thứ XIII năm 2022.
+ Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
Chiều:
          - 14g00:      Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo chủ trì họp liên tịch lần thứ hai chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                              + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Thường trực HĐND thị xã, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục thi hành án dân sự thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Văn hóa – TT, Hai Phó trưởng ban HĐND thị xã; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã, VP: CVP, PCVP - Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
          - 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại với các hộ dân có liên quan đến việc giải tỏa khu đất thuộc vùng đệm Nhà máy xi măng Bình Phước. (giao các phòng, ban căn cứ chức năng nhiệm vụ chuẩn bị các hồ sơ có liên quan).
                             + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Thanh Lương: Chủ tịch + CB. địa chính; Ban Quản lý dự án Nhà máy xi măng Bình Phước (giao Trung tâm phát triển quỹ đất mời)  VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Lao động TB&XH thị xã dự Hội nghị Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
                             + Địa điểm: Hội trường Sở Lao động TB&XH  tỉnh.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Đoàn Sở Xây dựng tỉnh về kiểm tra công tác lập quy hoạch, công tác phát triển đô thị, thị trường bất động sản và nhà ở, công tác quản lý hoạt động xây dựng. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị. VP: Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
          - 15g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2022.
+ Địa điểm: Đồn biên phòng Lộc Thành – huyện Lộc Ninh.
THỨ NĂM (15/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao ban xã – phường tháng 12/2022.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND - UBND thị xã, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy; TB. Tuyên giáo Thị ủy; TB. Tổ chức Thị ủy; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy; Thành phần theo quy định; lãnh đạo: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Bảo hiểm xã hội; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường; VP: LĐVP + Dung (CV).
- 8g00:          Phó chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội Khuyến học năm 2022.
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
+ Địa điểm: Hội trường phòng GD & ĐT Thị xã.
Chiều:
         - 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 36/2022.
                             Nội dung:
                     1. Công tác cán bộ.
2. HĐND thị xã báo cáo các nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ bảy, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị nội dung).
3. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung).
                             + Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; TP. Tài chính – KH.
                             + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp rà soát, xét duyệt các tuyến đường không có trên bản đồ của phường An Lộc.
+ Mời dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; Thành phần theo Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 của UBND thị xã; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Ly), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng); phường An Lộc: Lãnh đạo UBND + Ủy ban MTTQVN + Địa chính xã; Đại diện đơn vị đo đạc 305 (giao UBND phường An Lộc mời); Đại diện ban, ấp, khu phố, nhân dân có liên quan các tuyến đường (giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
THỨ SÁU (16/12):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp rà soát, xét duyệt các tuyến đường không có trên bản đồ của phường Phú Thịnh.
+ Mời dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; Thành phần theo Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 của UBND thị xã; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Ly), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng); phường Phú Thịnh: Lãnh đạo UBND + Ủy ban MTTQVN + Địa chính xã; Đại diện đơn vị đo đạc 305 (giao UBND phường Phú Thịnh mời); Đại diện ban, ấp, khu phố, nhân dân có liên quan các tuyến đường (giao UBND phường Phú Thịnh mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Tỉnh ủy tổ chức.
                   + Địa điểm: Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn Sở Nội vụ tỉnh về kiểm tra việc hướng dẫn, quản lý và nắm tình hình hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh năm 2022. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết việc đo đạc trong quy hoạch dân cư Thanh Bình. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp và mời Công ty Hải Vương).
                   + Mời dự: Lãnh đạo Công ty cổ phần SX – XD – TM – NN Hải Vương; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.         
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây