hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 05-2023.

Thứ hai - 30/01/2023 11:14 452 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 05 (Từ ngày 30/01/2023 đến 03/02/2023)       


THỨ HAI (30/01):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự họp mặt đầu năm xuân Quý Mão năm 2023.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Trưởng + Phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã - phường; Hai Phó ban HĐND thị xã; VP: LĐVP + CV (các khối).
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tich, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (31/01):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
* Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (01/02):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm 2023. (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thị xã: TP.  Giáo dục & ĐT, TP. Văn hóa - TT, TP.  Tài chính - KH, GĐ. Trung tâm Y tế, PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Kim, Đ/c Phấn), BT. Thị đoàn; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Chủ tich, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (02/02):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. (Giao Phòng Tư pháp thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 2/02/2022 của UBND thị xã: TP. Tư pháp, TP. Kinh tế, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), Phó chánh Thanh tra thị xã, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PTP. Tài chính – KH, PT. Công an thị xã (Đ/c Cường), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTB. Tuyên giáo Thị ủy ( Đ/c Sáng), PTB. Dân vận Thị ủy (Đ/c Nam), CV. Phòng Tư pháp (Đ/c Ngọc), VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự họp trực tuyến thường kỳ tháng 01 năm 2023 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp điều hành kinh tế - xã hội năm 2023.
                   + Mời dự: Trưởng các Phòng chuyên môn thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CCT. Chi cục thống kê, CCT. Chi cục thuế, GĐ. Kho bạc Nhà nước, GĐ. Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4; VP: CVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (03/02):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tich, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.


* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây