LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ Tuần lễ 03 + 04 + 05 (Từ ngày 16/01/2023 đến 30/01/2023)

Thứ hai - 16/01/2023 09:52 813 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 03 + 04 + 05 (Từ ngày 16/01/2023 đến 30/01/2023) 

A. TUẦN LỄ 03
(Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023).


THỨ HAI (16/01, nhằm ngày 25/12 âm lịch):
Sáng:                                                         

- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc và các cơ sở tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

+ Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ, Văn phòng Thị ủy.
+ Địa điểm: Chùa Tân Minh, Chùa Chưởng Phước, Chi hội Tin lành Bình Long, Chi Hội tin lành Sóc Bế, Chùa Linh Thứu, Giáo xứ Phú Lương, Chùa Thanh Phước, Chùa Vạn Phước, Chùa Thanh Sơn.
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì hội ý nghe các đơn vị báo cáo tình hình vận động quà tết cho các đối tượng theo Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thị xã (Giao Phòng Lao động TB&XH, UBND các xã, phường báo cáo).
                   + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã, TP. Lao động TB&XH, CT. Hội Chữ thập đỏ, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Người Mù, CT. Hội Nạn nhân chất độc da cam, BT. Thị đoàn,  CT. UBND các xã, phường; VP: LĐVP + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi thăm, tặng quà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số ấp Sóc Bưng và ấp Phú Thành, xã Thanh Phú do Ban chỉ đạo vận động quần chúng thị xã tổ chức.

                   + Địa điểm: Nhà văn hóa ấp Sóc Bưng, xã Thanh Phú.
Chiều:       
- 13g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự chương trình bàn giao công trình ngôi nhà Khăn quàng đỏ năm 2023 do Thị đoàn mời.
                     + Địa điểm: Tổ 3B, ấp 17, xã Thanh Phú.
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy đi thăm và chúc Tết  các đồng chí cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
- 15g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua Quyết định và Kế hoạch hội trại tòng quân “Nhịp sống trẻ” thị xã Bình Long năm 2023, Chủ đề “Tổ quốc gọi – Thanh niên sẵn sàng”. (Giao Thị đoàn chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TB.  Dân vận Thị ủy -  CT. UBMTTQVN thị xã,  CTV. BCH Quân sự thị xã (Đ/c Thắng), PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), TP. Văn hóa và Thông tin, TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài nguyên & Môi trường, GĐ. Điện lực Bình Long, TP. Tư pháp, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), TP. Phòng LĐTB&XH, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Cựu chiến binh, BT. Thị đoàn, HT. các Trường THPT: Bình Long, Nguyễn Huệ, chuyên Bình Long, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (17/01, nhằm ngày 26/12 âm lịch):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và chúc tết nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại các đơn vị: huyện Hớn Quản; huyện Tân Châu và Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo : Ban CHQS thị xã, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.     
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình trao tặng quà tết cho nạn nhân chất độc da cam/đioxxin năm 2023 do Thị đoàn mời.
                   + Địa điểm: Nhà Văn hóa, khu phố Phú Trung.
                   * Phó chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (18/01, nhằm ngày 27/12 âm lịch):
Sáng:
- 6g15:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
                   + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 12/TB-UBND ngày 13/01/2023 của UBND thị xã; Hai Phó ban HĐND thị xã; LĐVP + CV (các khối).
                   + Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ Sơ kết học kỳ I năm học 2022 – 2023 do Trường THPT chuyên Bình Long mời.
                   + Địa điểm: Trường THPT chuyên Bình Long
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư mời.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- 11g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dùng cơm thân mật nhân dịp Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư mời.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tich, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (19/01, nhằm ngày 28/12 âm lịch):
Sáng:                                                           
- 7g30:          Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.         
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (20/01, nhằm ngày 29/12 âm lịch):
Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trực công tác UBND thị xã.
+ Cùng trực: VP: Theo Thông báo số 09/TB-VP ngày 16/01/2023 của Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
THỨ BẢY (21/01, nhằm ngày 30/12 âm lịch)
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trực công tác UBND thị xã.    
+ Cùng trực: VP: Theo Thông báo số 09/TB-VP ngày 16/01/2023 của Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
Chiều:
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân thị xã thăm, chúc Tết Công an thị xã, phường Phú Thịnh và phường Phú Đức.
                   + Mời dự: Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy – Bùi Thị Hiển; VP: CVP.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức đi thăm, chúc Tết Trung tâm Y tế thị xã và Công nhân vệ sinh môi trường đêm Giao thừa.
+ Cùng đi: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
Tối :
- 21g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Chương trình nghệ thuật "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Quý Mão năm 2023 và Đêm hội pháo hoa.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Công ty TNHH MTV- Cao su Bình Long; Ủy ban MTQVN thị xã; Ban Tuyên giáo Thị ủy; Ban Dân vận Thị ủy; Ban Tổ chức Thị ủy; Ủy ban kiểm tra Thị ủy; Lãnh đạo và CB, CC, VC các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; thành viên Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn thị xã; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN và các Hội đoàn thể các xã, phường; các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã (có thư mời riêng); Hai Phó ban HĐND thị xã; VP: LĐVP + CV (các khối).
+ Địa điểm: Trung tâm Thương mại An Lộc.
CHỦ NHẬT (22/01, Mùng một Tết):
Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trực công tác UBND thị xã.
+ Cùng trực: VP: Theo Thông báo số 09/TB-VP ngày 16/01/2023 của Văn phòng HĐND – UBND thị xã.

B. TUẦN LỄ 04
(Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 27/01/2023).
THỨ HAI (23/01, Mùng hai Tết):
Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trực công tác UBND thị xã.
+ Cùng trực: VP: Theo Thông báo số 09/TB-VP ngày 16/01/2023 của Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
THỨ BA (24/01, Mùng ba Tết):
Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang trực công tác HĐND thị xã.
+ Cùng trực: VP: Theo Thông báo số 09/TB-VP ngày 16/01/2023 của Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
THỨ TƯ (25/01, Mùng bốn Tết):
Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái trực công tác UBND thị xã.
+ Cùng trực: VP: Theo Thông báo số 09/TB-VP ngày 16/01/2023 của Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
THỨ NĂM (26/01, Mùng năm Tết):
Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang trực công tác HĐND thị xã.
+ Cùng trực: VP: Theo Thông báo số 09/TB-VP ngày 16/01/2023 của Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
THỨ SÁU (27/01, Mùng sáu Tết):
Sáng:                                                         
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp mặt và chúc tết đầu xuân Quý Mão 2023.
                   + Địa điểm: Trụ sở Thị ủy.
* Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

C. TUẦN LỄ 05
THỨ HAI (30/01):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQVN thị xã - Ban Dân vận Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Tổ chức Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Công an thị xã, BCH. Quân sự, Thanh tra thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Lao động TB &XH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp,Trung tâm Y tế, Điện lực Bình Long, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Bưu điện Bình Long, Trung tâm Viễn thông, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi cục thống kê, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Bảo hiểm xã hội thị xã, Đội Quản lý thị trường số 4, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Văn phòng Thị ủy, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh thị xã, Thị đoàn; Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông Y, Hội Người mù, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc Da cam – Điôxin, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội người tàn tật TMC&BNN; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã - phường; Hai phó Ban HĐND thị xã, VP: LĐVP + CV (các khối).
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây