hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 52 năm 2022.

Thứ hai - 26/12/2022 10:27 745 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 52 (Từ ngày 26/12/2022 đến 31/12/2022)       THỨ HAI (26/12):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự làm việc cùng Đoàn đánh giá ngoài Sở Giáo dục & ĐT đối với Trường Mầm non Thanh Lương.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục & ĐT; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương.
                   + Địa điểm: Trường Mầm non Thanh Lương.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Lễ khai trương trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp (Trạm IPPlateform).
                   + Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
- 10g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
                   + Mời dự: lãnh đạo + CBCC các đơn vị: Phòng Tư pháp, Phòng Lao động TB và XH, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.


Chiều:       
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hội nữ kháng chiến thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị đoàn.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Kinh tế thị xã và UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Thành phần theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND thị xã; CT. UBMTTQVN thị xã; TP. Kinh tế; TP. Tài chính – KH; TP. Quản lý đô thị; Trưởng Công an; CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên & MT; TP. Nội vụ; GĐ. Trung tâm Y tế; TP.Giáo dục & ĐT; TP. Lao động TB&XH; TP. Văn hóa – TT; GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, GĐ. Bưu điện; GĐ. Điện lực Bình Long; CCT. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; BT. Thị đoàn; Chủ tịch UBND các xã: Thanh Phú, Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (27/12):
Sáng:                                                         
-7g30:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng ủy phường Phú Đức năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2022 – Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023. (Cả ngày).
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp rà soát vụ việc liên quan đến Kết luận Thanh tra kinh tế xã hội. (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CT. UBND phường Hưng Chiến, CT. UBND phường Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức ; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi thị xã năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
 - 14g30:     Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Đại hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
                   + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.
THỨ TƯ (28/12):
Sáng:

- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Đài PTTH và Báo Bình Phước về thực hiện phóng sự Bình Long Vượt khó đi lên sau đại dịch Covid-19.

                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 37/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 7g30:         Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ tư HĐND phường Phú Thịnh khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 7g30:        Thường trực HĐND thị xã ủy quyền PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xãNguyễn Thị Thành dự kỳ họp thứ sáu HĐND xã Thanh Lương, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Người cao tuổi thị xã năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
                             + Địa điểm: Phòng họp Ủy ban MTTQVN thị xã.
          - 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét, thống nhất ý kiến của Thanh tra tỉnh về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Nga.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dChương trình Tọa đàm với thanh niên tiêu biểu năm 2022 và tuyên dương thanh niên có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên địa bàn tỉnh.
+ Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Nên, phường Hưng Chiến.
                             + Địa điểm: Tổ 1, khu phố Hưng Phú, phường Hưng Chiến.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 13g30:      Thường trực HĐND thị xã ủy quyền PTB. Pháp chế HĐND thị xã – Nguyễn Phong Nhã dự kỳ họp thứ 5, HĐND phường An Lộc, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.

THỨ NĂM (29/12):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
                   + Địa điểm: Trung tâm Hội nghị trường Chính trị tỉnh (Hội trường tầng 8).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị lần thứ 8, Ủy ban MTTQVN thị xã, khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tổng kết công tác mặt trận năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Khối Nội chính mở rộng về giải quyết một số vướng mắc có liên quan đến đơn kiến nghị và xử lý vi phạm hành chính (xử lý vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Dung, ông Trần Công Sơn và kiến nghị của bà Võ Thị Kim Phụng, 06 hộ dân có liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng đường ĐT. 752).
                   + Mời dự: Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, VT. Viện kiểm sát Nhân dân, CA. Tòa án Nhân dân, CCT. Chi cục Thi hành án dân sự, Chánh Thanh tra, TP. Nội vụ, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND các xã, phường: Hưng Chiến, Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:      Thường trực HĐND thị xã ủy quyền PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Thành dự kỳ họp thứ bảy, HĐND phường Hưng Chiến khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 13g30:      Thường trực HĐND thị xã ủy quyền PTB. Pháp chế HĐND thị xã – Nguyễn Phong Nhã dự kỳ họp thứ 4, HĐND phường Phú Đức, khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị UBND tỉnh giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Ban chỉ đạo và tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thị xã Bình Long.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã tiếp và cung cấp thông tin cho cơ quan Tạp chí công nghiệp môi trường.
                   + Địa điểm: Phòng Tài nguyên – MT thị xã.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (30/12):
Sáng:                                                         
- 7g45:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ 5, HĐND xã Thanh Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Cùng dự: PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 10, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
                   + Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về khen thưởng tổng kết năm 2022 trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND thị xã: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy, TP. Nội vụ, TP. Tài chính – KH, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), BT. Thị đoàn, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Hùng, Đ/c Trang, Đ/c Cương), VP: CVP + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận số 170/KL-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài nguyên – MT tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên – MT, Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra tỉnh; Phòng Tài  nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 10g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại lễ và dùng cơm nhân kỷ niệm Đức thế Tôn thành đạo do Chùa Phật Quốc Vạn Thành mời.
                   + Địa điểm: Chùa Phật Quốc Vạn Thành.
Chiều:
          - 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại với các hộ dân có liên quan đến việc giải tỏa khu đất thuộc vùng đệm Nhà máy xi măng Bình Phước. (giao các phòng, ban căn cứ chức năng nhiệm vụ chuẩn bị các hồ sơ có liên quan).
                             + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Thanh Lương: Chủ tịch + CB. địa chính; Ban Quản lý dự án Nhà máy xi măng Bình Phước (giao Trung tâm phát triển quỹ đất mời)  VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp Ban chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền PCVP – Nguyễn Duy Khang dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022.
                   + Cùng dự: Tấn (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
- 17g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự cơm thân mật nhân dịp khóa sổ ngân sách Nhà nước năm 2022.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Có thư mời riêng; Trưởng + Phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; Bí thư Đảng ủy + Chủ tịch HĐND + Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: Hai Phó ban HĐND thị xã; LĐVP + CV (các khối).
                   + Địa điểm: UBND thị xã.
THỨ BẢY (31/12):
Sáng:
- 9g45:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ khánh thành dự án Cát tường Part House và khai trương Clubhouse green view.
                   + Cùng dự: TP. Quản lý đô thị.
+ Địa điểm: Khu dân cư Cát tường Part House (đường Nguyễn Văn Linh, thị xã Chơn Thành).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự khai mạc Ngày hội mừng Đảng, mừng Xuân và phong trào Tết Nhân Ái năm 2023.
                             + Địa điểm: Công viên văn hóa thị xã.
Tối:
- 19g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2023".
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTQVN thị xã; Ban Tuyên giáo Thị ủy; Ban Dân vận Thị ủy; Ban Tổ chức Thị ủy; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; Lãnh đạo + CCVC các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN và các Hội đoàn thể các xã, phường. VP: Hai Phó ban HĐND thị xã; LĐVP + CV (các khối).
+ Địa điểm: Công viên văn hóa thị xã.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây