hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 51 năm 2022.

Thứ hai - 19/12/2022 11:29 616 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 51 (Từ ngày 19/12/2022 đến 23/12/2022)       THỨ HAI (19/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng. (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Văn hóa – TT; VP: CVP.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 18 (mở rộng).
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
THỨ BA (20/12):
Sáng:                                                         
-7g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại hội đại biểu Hội bảo trợ Người khuyết tật – Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
                   + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tỉnh.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết việc đo đạc trong quy hoạch dân cư Thanh Bình. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp và mời Công ty Hải Vương).
                   + Mời dự: Lãnh đạo Công ty Cổ phần SX – XD – TM – NN Hải Vương; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp rà soát, xét duyệt các tuyến đường không có trên bản đồ của xã Thanh Phú.
+ Mời dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; Thành phần theo Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 của UBND thị xã; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Ly), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng); xã Thanh Phú: Lãnh đạo UBND + Ủy ban MTTQVN + Địa chính xã; Đại diện đơn vị đo đạc 305 (giao UBND xã Thanh Phú mời); Đại diện ban, ấp, khu phố, nhân dân có liên quan các tuyến đường (giao UBND xã Thanh Phú mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi công tác ngoài tỉnh.
                   + Cùng đi: GĐ. Trung tâm Y tế thị xã.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (21/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp cùng Đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh về kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
                   + Mời dự: CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Giáo dục & ĐT, PTP. Lao động TB&XH, BT. Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã.

- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch, Quyết định tổ chức chợ Hoa Xuân Quý Mão năm 2023 và Chương trình “Đêm hội pháo hoa”. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung họp).

+ Mời dự: TP.Văn hóa - TT; PT. Công an thị xã (Đ/c Tình); PCHT-Tham mưu Trưởng - BCH Quân sự (Đ/c Nam); PTP. Quản lý Đô thị (Đ/c Dũng); TP.Tài nguyên & MT; GĐ.Ban quản lý DAĐTXD thị xã; PGĐ. Điện lực Bình Long (Đ/c Lâm); GĐ. Công ty TNHH-MTV Green Sun; Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương; CT. UBND phường Hưng Chiến; Chủ tịch UBND phường Phú Đức; PCT. UBND phường An Lộc (Đ/c Nam); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).

+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).

- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện danh mục công trình dự án thu hồi đất trong Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2020. Triển khai thực hiện danh mục công trình dự án cần thu hồi đất sau thẩm tra của Ban KTNS-HĐND tỉnh. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế; Trung tâm phát triển quỹ đất; Công an thị xã; UBND các xã, phường; Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên. VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).

+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở
Chiều:
          - 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 36/2022.
                             + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
          - 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 37/2022.
                             + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận số 170/KL-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài nguyên – MT tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên – MT, Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra tỉnh, Phòng Tài  nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (22/12):
Sáng:
- 5g40:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 77 năm ngày thành lập truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước (22/15/1945 - 25/12/2022).
                     + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 475/TB-UBND ngày 19/12/2022 của UBND thị xã. VP: Hai phó Ban HĐND thị xã, LĐVP + CV. các khối.
+ Địa điểm:  Tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản.
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kỳ họp thứ bảy, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Cả ngày).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng; LĐVP + CV (các khối).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Thanh tra tỉnh về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Nga, phường Hưng Chiến; việc xử lý vi phạm hành chính đối với bà Nga khi bà Nga lấn chiếm và xây dựng nhà trái phép và cơ sở pháp lý cấp GCNQSDĐ cho các hộ trên phần diện tích bà Nga đang sử dụng; trình tự, thủ tục cấp 400m2 đất cho hộ ông Minh khi thu hồi đất thực hiện dự án quy hoạch xã An Phú; xác minh việc sang nhượng một phần đất của ông Minh cho ông Trần Văn Long; xác minh thực tế vị trí, diện tích đất của bà Nga.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 16g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dùng cơm thân mật nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022).
                   + Cùng dự: LĐVP.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
THỨ SÁU (23/12):
Sáng:                                                         
- 7g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, QCDC, BCĐ QCLN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng dự: Đại diện lãnh đạo và CV. Ban Dân vận Thị ủy; lãnh đạo Ban CHQS thị xã.
                   + Địa điểm: Khu Căn cứ Tà Thiết (xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân nhập ngũ và huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2023.
                   + Cùng dự: Trợ lý Quân lực – Ban CHQS thị xã.
                   + Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh (Hội trường A).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp rà soát vụ việc liên quan đến Kết luận Thanh tra kinh tế xã hội. (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự làm việc cùng Đoàn đánh giá ngoài Sở Giáo dục & ĐT đối với trường TH Thanh Lương B.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo + CV. Phòng Giáo dục & ĐT (Đ/c Quản), lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, đại diện lãnh đạo Đảng ủy + UBND xã Thanh Lương.
                   + Địa điểm: Trường TH Thanh Lương B.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã tiếp và cung cấp thông tin cho cơ quan Tạp chí công nghiệp môi trường.
                   + Địa điểm: Phòng Tài nguyên – MT thị xã.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2022.
                   +Kính mời: Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng đi: Đại diện lãnh đạo : Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ, Văn phòng Thị ủy.
                   + Địa điểm: Giáo xứ Bình Long, Chi hội Tin lành Bình Long, Chi hội Tin lành Sóc Bế, Giáo xứ Phú Lương.
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền PCVP – Nguyễn Duy Khang dự họp thống nhất nhiệm vụ, nội dung, danh mục để phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG dân tộc và miền núi năm 2023.
                   + Cùng dự:  Tấn (CV).
                   + Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.         
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân thị xã (mở rộng) lần thứ 16 khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
          - 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại với các hộ dân có liên quan đến việc giải tỏa khu đất thuộc vùng đệm Nhà máy xi măng Bình Phước. (giao các Phòng, ban căn cứ chức năng nhiệm vụ chuẩn bị các hồ sơ có liên quan).
                             + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Thanh Lương: Chủ tịch + CB. địa chính; Ban Quản lý dự án Nhà máy xi măng Bình Phước (giao Trung tâm phát triển quỹ đất mời)  VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
                   * Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây