LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 09-2023.

Thứ hai - 27/02/2023 11:48 825 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 09 (Từ ngày 27/02/2023 đến 03/3/2023)


THỨ HAI (27/02):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự : LĐVP + Dung, Hiển (CV).
                   + Địa điểm : UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Phú.
                   + Mời dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Thanh Phú; phóng viên Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.
                   + Địa điểm: Trường mầm non Thanh Phú.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái họp thống nhất nội dung báo cáo thực hiện nội dung Kết luận số 170 của UBND tỉnh (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00 :      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tài nguyên và Môi trường thị xã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về thực hiện quan trắc môi trường theo kiến nghị của Nhân dân ấp Thanh An, xã Thanh Lương.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (28/02):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Y tế, Thanh tra thị xã, Chi cục Thuế khu vực BL - HQ, Chi cục Thống kê khu vực BL - HQ; VP: PCVP: Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã dự tổng kết hoạt động ủy thác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
+ Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xử lý kỹ thuật dự án xây dựng đường Lê Đại Hành nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản (đoạn từ km0+00 đến km0+320) (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Lãnh đạo UBND phường Phú Đức; đơn vị đo giải thửa 268: giao Trung tâm Phát triển quỹ đất mời; VP: VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 2/2023.
                     + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thị xã.
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ TƯ (01/3):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình ra quân tháng Thanh niên năm 2023.
                   + Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi (cũ).
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã (Giao Chi cục thi hành án dân sự thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã, Trưởng Công an thị xã, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thị xã, TP. Phòng Quản lý đô thị, PGĐ. CN. Văn phòng Đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp lấy ý kiến phương án điều chỉnh cục bộ hồ Sa Cát trong phạm vi thi công đường N2 khu trung tâm hành chính (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 9g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái họp xem xét giải quyết các vụ việc theo kiến nghị của công dân: ông Trần Công Sơn, ông Nguyễn Văn Hưng, bà Võ Thị Kim Phụng, bà Tô Thị Bình, ông Nguyễn Văn Túc, ông Lê Văn Lượng (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và báo cáo).
+ Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã, Phòng Tư Pháp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển Quỹ đất; Lãnh đạo: UBND phường Hưng Chiến, Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp HĐND).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua dự thảo báo cáo trường hợp phản ánh của ông Vũ Văn Dân qua Báo Pháp luật Việt Nam (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Thanh tra thị xã, UBND phường Phú Thịnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: TP. Tài nguyên và Môi trường, Phó Chánh Thanh tra thị xã, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh; Đ/c Nghĩa – nguyên Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh, Đ/c Dương – Nguyên PCT. UBND phường Phú Thịnh (giao UBND phường Phú Thịnh mời); VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thống nhất ranh điều chỉnh quy hoạch khu dân cư thương mại Thanh Bình. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Xây Dựng - Thương Mại Và Nông Nghiệp Hải Vương; TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND Phường Hưng chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (02/3):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của Nhân dân ấp Thanh An, xã Thanh Lương. (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: GĐ. Điện lực tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, GĐ. Nhà máy xi măng Bình Phước; Thủ trưởng các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; Chủ các trang trại chăn nuôi: Công ty TNHH Gia Hân, trang trại chăn nuôi Bình Long, trang trại chăn nuôi Chí Phú (Giao UBND xã Thanh Lương mời các chủ trang trại); VP: VP: PCVP –  Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết kiến nghị của ông Vũ Văn Vạn – phường Hưng Chiến (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND 12/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND 20/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định Tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng, việc thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Chương trình Lễ ra mắt mô hình "Tổ Công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh trật tự"
+ Mời dự: Đại diện Phòng PV05 Công an tỉnh (giao Công an thị xã mời); Đại diện lãnh đạo Công an thị xã; Đại diện Chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an thị xã (An ninh, XDPT, CSMT, TTXH, ĐTTH,CSKT); Trưởng Công an các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (03/3):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự, làm việc với Đoàn đánh giá ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường PTDTNT THCS Bình Long.
                   + Mời dự: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
                   + Địa điểm: Trường PTDTNT THCS Bình Long.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB công trình xây dựng mương cống thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều.
                   + Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây