hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 16-2023.

Thứ hai - 17/04/2023 10:56 639 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 16 (Từ ngày 17/4/2023 đến 21/4/2023)  

THỨ HAI (17/4):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự giải quyết vụ khiếu kiện QĐHC, HVHC vụ bà Nguyễn Thị Oanh (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh (số 8, đường 57-CL, khu phố 3, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thành viên UBND thị xã lấy ý kiến về việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Truyền thanh – Truyền hình thị xã Bình Long (Giao Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Đại diện Thường trực HĐND thị xã.
                   + Mời dự: lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; Thủ trưởng các ngành: BCH. Quân sự thị xã, Công an thị xã; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Thanh tra thị xã, PTB. Pháp chế HĐND thị xã; VP: CVP + Hiếu (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).

* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (18/4):
Sáng:                                                         
- 6g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự bàn giao hài cốt liệt sỹ cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
                             + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                             + Mời dự: lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị xã.
                             + Địa điểm: Ban chỉ huy Quân sự thị xã.
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.

+ Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
          - 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các công trình, dự án có vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, vốn giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên do UBND phường Hưng Chiến làm chủ đầu tư (Giao UBND phường Hưng Chiến chuẩn bị nội dung liên quan). (cả ngày).

                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo UBND phường Hưng Chiến; các đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát công trình (giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: tập trung tại UBND thị xã.

                     * PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự bàn giao “Nhà tình nghĩa Quân – Dân” năm 2023.
                   + Địa điểm: tổ 2, khu phố phú Trọng, phường Phú Đức, thị xã Bình Long.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (19/4):
Sáng:                                                         
- 7g30:          Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 (Giao BCH. Quân sự thị xã chuẩn bị bài tham luận).
                  + Mời dự: Trưởng Công an thị xã; BCH. Quân sự thị xã: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng động viên; GĐ. Trung tâm Y tế thị xã, BT. Thị đoàn. (Giao BCH. Quân sự thị xã bố trí phương tiện).
                  + Địa điểm: Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (đợt 2).
                  + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước. (Đề nghị TNHH một thành viên Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước; TP: Tài nguyên và Môi trường; TP. Quản lý đô thị; TP. Kinh tế; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                                    * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Chiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (20/4):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Văn hóa và Thông tin thị xã dự Hội thi Trưng bày và Thuyết trình sách nhân kỷ niệm Ngày sách (21/4) và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.
                   + Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước về “Sức sống mới trên quê hương anh hùng Bình Long”. (Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý Đô thị chuẩn bị nội dung).
                   + Địa điểm: UBND thị xã.
* Ghi chú: Giao UBND phường Hưng Chiến, UBND xã Thanh Lương thực hiện theo nội dung Công văn số 929/UBND-VX ngày 13/4/2023 của UBND thị xã.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi “Dân vận khéo” cấp thị xã năm 2023.
                     + Mời dự: CVP.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
          - 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các công trình, dự án có vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, vốn giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên do UBND phường Phú Đức làm chủ đầu tư (Giao UBND phường Phú Đức chuẩn bị nội dung liên quan). (cả ngày).

                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo UBND phường Phú Đức; các đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát công trình (giao UBND phường Phú Đức mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: tập trung tại UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Kinh tế thị xã dự họp đề xuất các Danh mục kêu gọi đầu tư (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung).
                   + Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Hội trường A).
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Tổ phản ứng nhanh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp A).
          - 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các công trình, dự án có vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, vốn giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên do UBND phường Phú Thịnh làm chủ đầu tư (Giao UBND phường Phú Thịnh chuẩn bị nội dung liên quan). (cả ngày).

                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo UBND phường Phú Thịnh; các đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát công trình (giao UBND phường Phú Thịnh mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: tập trung tại UBND thị xã.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (21/4):
Sáng:
- 6g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức ủy quyền Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã dự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tỉnh Bình Phước năm 2023.
                   + Địa đểm: Công viên Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm cán bộ, chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Trung đoàn 271/Sư đoàn 5/Quân khu 7 (đợt 2).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 14/4/2023 của UBND thị xã: đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, BCH. Quân sự thị xã, Hội Cựu chiến binh, Thị đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng viên Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.
                   + Địa điểm: Trung đoàn 271/Sư đoàn 5/Quân khu 7 (Tập trung tại Thị ủy).
- 7g30:         Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã dự Lễ khai mạc Giải Cờ tướng chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023).
                   + Địa điểm: Câu lạc bộ Cờ tướng (khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh).
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 10/2023.
Nội dung:
1. Nghe Liên đoàn Lao động thị xã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Công Đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2. Cho ý kiến đối với Công văn số 819/UBND-TH ngày 11/4/2023 của UBND thị xã về việc bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung).
3. Tổ công tác 628 về kiểm tra, đơn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thị ủy giai đoạn 2021 – 2025 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
4. Công tác cán bộ.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
­- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thông qua chứng thư thẩm định giá chi phí di dời mộ vô chủ tại nghĩa trang Sóc Bế (giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị báo cáo)
                   + Mời dự: thành phần theo Quyết định số  1274/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND thị xã: GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, PTP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CT. UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (22/4):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp mặt giữa đơn vị với địa phương và thân nhân gia đình chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023.
                   + Địa điểm: Tiểu đoàn Bộ binh 208.
CHỦ NHẬT (23/4):
Sáng:
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tham dự Đại Lễ tưởng niệm Đức thánh tổ ni đại ái đạo và chư tôn đức ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước mời.
                             + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Tối:
- 19g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình nghệ thuật Ngày giải phóng Miền Nam 30/4, 01/5.
                   + Mời dự: lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; xã – phường: Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN.
                   + Địa điểm: Công viên Văn hóa thị xã.
*Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
* Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Mai Khanh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây