hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 20-2023.

Thứ hai - 15/05/2023 09:32 479 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 20 (Từ ngày 15/5/2023 đến 19/5/2023)  


THỨ HAI (15/5):
Sáng:                                                         
- 7g45:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp; UBND xã Thanh Lương, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).
                    + Cùng dự: CVP.
                    + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP (Giao Phòng Tài chính - KH chuẩn bị nội dung báo cáo).
                    + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND thị xã: TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, PTP. Tài nguyên và MT, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                    + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:       Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII.
+ Mời dự: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, lãnh đạo các ngành: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; PTB. Pháp chế HĐND thị xã; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dương (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 17g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự chương trình Ga la “Nghĩa tình đồng đội” do Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức.
                             + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (16/5):
Sáng:                                                         
- 7g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Lễ phát động trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức.
                   + Địa điểm: Cụm công nghiệp Tân Tiến 1 (ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú).
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND thị xã: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Hội Chữ thập đỏ, Thị đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin; lãnh đạo UBND + Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các xã, phường; các đơn vị tài trợ, (có thư mời riêng).
+ Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- 8g00:       Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ bảy HĐND xã Thanh Lương khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                  + Địa điểm: Hội trường UBND xã Thanh Lương.
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 12/2023.
Nội dung:
1. Công tác cán bộ, đảng viên.
2. Cho ý kiến đối với nội dung Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 21/4/2023 của UBND thị xã về tham mưu đề xuất Thị ủy cho chủ trương về công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị (Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: TP. Phòng Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, TP. Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo Công an thị xã; Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến.
3. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: TP. Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp thông qua báo cáo đánh giá kết quả chỉ số PCI năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự liên hoan tổng kết Hội thi nghệ thuật quần chúng.
                   + Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (17/5):
Sáng:                                                         
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự, làm việc với HĐND tỉnh về giám sát công tác phân bổ, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công trên địa bàn thị xã (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung).
                  + Kính mời dự: Thường trực HĐND thị xã.
+ Mời dự: TP. Tài chính – KH, GĐ. Kho bạc NN thị xã, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; PTB. Kinh tế - XH HĐND thị xã; VP: CVP + Vũ (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách đối với người uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước năm 2022 và kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2023).
                  + Mời dự: Người có uy tín, già làng tiêu biểu; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                  + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét việc xin chủ trương cho phép thi công tuyến ống cấp nước ngang đường Nguyễn Du, thị xã Bình Long (Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: lãnh đạo các ngành: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – KH, Phòng Kinh tế; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Thế (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 11/2023.
Nội dung:
1. Công tác cán bộ, đảng viên.
2. Cho ý kiến đối với nội dung Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 21/4/2023 của UBND thị xã về tham mưu đề xuất Thị ủy cho chủ trương về công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị (Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: TP. Phòng Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, TP. Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo Công an thị xã; Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến.
3. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: TP. Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (18/5):
Sáng:                                                         
- 7g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 trên địa bàn thị xã Bình Long.
                  + Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Thị ủy.
                  + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày   11/5/2023 của UBND thị xã: thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, các đơn vị, trường học, cán bộ, lãnh đạo UBND các xã, phường; đoàn viên thanh niên, học sinh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                  + Địa điểm: Công viên Văn hóa thị xã.
- 7g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự giải bóng chuyền hơi nam, nữ phối hợp và giao lưu thể dục dưỡng sinh người cao tuổi thị xã Bình Long năm 2023.
                  + Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin.
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã dự tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội.
                  + Cùng dự: CV. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã; VP: Hoàng (CV).
                  + Địa điểm: Khách sạn Sao Mai, thành phố Đồng Xoài.
- 8g30:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo dự lễ trao học bổng “Chấp cánh ước mơ”.
                  + Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Hội Khuyến học thị xã, Thị đoàn, UBND xã Thanh Phú.
                  + Địa điểm: Trường THPT Bình Long.
- 9g00:         Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                    + Mời dự: Có thư mời riêng; VP: LĐVP + 2 Phó Ban HĐND thị xã + chuyên viên (các khối).
                    + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:       
- 13g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Bình Long lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
                    + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 13g30:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế thị xã dự họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày Khoa học và Công nghệ.
                    + Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của trường hợp của bà Mai Hồng Phương Trinh – phường Phú Thịnh (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
                  + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước; Thủ trưởng các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Thanh tra thị xã, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

THỨ SÁU (19/5):
Sáng:
- 7g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Bình Long lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
                    + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                    + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Tổ rà soát về công tác quản lý, sử dụng đất đai thành lập theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.
                    + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết kiến nghị của Phạm Thị Loan – phường Hưng Chiến (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung báo cáo).
                    + Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                    + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét xử lý vi phạm hành chính (khắc phục hậu quả) đối với hộ ông Trần Công Sơn, bà Lê Thị Hồng Ngưng (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
                    + Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tòa án nhân dân thị xã, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                    + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thành viên UBND thị xã thông qua điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xã Thanh Lương (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung).
                   + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH. Quân sự thị xã; VP: CVP + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây