hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 23-2023.

Thứ hai - 05/06/2023 11:44 487 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 23 (Từ ngày 05/6/2023 đến 09/6/2023)  

THỨ HAI (05/6):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ chào cờ tháng 6/2023.
+ Mời dự: Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan ban, ngành thị xã theo Công văn số 772/UBND-NC ngày 25/6/2018 của UBND thị xã.
+ Địa điểm: UBND thị xã.      
                   * Ghi chú: Nam mặc quần tây, áo sơ mi trắng; nữ mặc bộ áo dài truyền thống, hoặc đồng phục ngành (nếu có).
- 8g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                             + Mời dự: LĐVP + Duy (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dcông bố quyết định về công tác cán bộ.
                     + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (06/6):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp lấy ý kiến về giải quyết tồn tại, vướng mắc đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu đã nhiều năm chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính từ những năm 2010 đến nay theo đề xuất, kiến nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 40/BC-TNMT ngày 06/3/2023 (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
                  + Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; lãnh đạo UBND các xã, phường; VP: Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:     Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết việc biên tập bản đồ giải thửa phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Lê Đại Hành (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
                 + Mời dự: Lãnh đạo: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Công ty đo đạc 368 (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (07/6):
Sáng:                                                         
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Tổ rà soát về công tác quản lý, sử dụng đất đai thành lập theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (Giao Phòng Tài nguyên và MT chuẩn bị nội dung).
                  + Cùng dự: TP. Tài nguyên và MT thị xã.
                  + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:     Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại nội dung khiếu nại của bà Dương Thị Hồng, ngụ tại tổ 3, khu phố Xa cam 2, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra thị xã; Chủ tịch UBND + cán bộ địa chính phường Hưng Chiến; bà Dương Thị Hồng - người khiếu nại (Giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (08/6):
Sáng:                                                         
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023 và báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số chính sách pháp luật về bảo hiểm tự nguyện, BHTN, BHYT do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức.
                   + Mời dự: Đại diện Ban Tổ chức Thị ủy; lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, Bảo hiểm xã hội; cấp xã: Phó Chủ tịch UBND, công chức văn hóa – xã hội, Ủy ban MTTQVN, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, đoàn thanh niên, trưởng các ấp, khu phố (Giao UBND các xã, phường mời).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp bàn thống nhất phương án giải quyết khó khăn vướng mắc của 13/23 hộ tiểu thương chợ Thanh Lương (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý Đô thị, Công an thị xã; xã Thanh Lương: Chủ tịch UBND, CT. Ủy ban MTTQVN, Khối vận (Giao UBND xã Thanh Lương mời); PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:     Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã - Bùi Quốc Bảo chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữa Thường trực HĐND thị xã với các Ban HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Trưởng + Phó Hai ban HĐND thị xã, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thị xã, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã, PV. Phòng Văn hóa và TT; HĐND các xã, phường: Thường trực HĐND + lãnh đạo các ban HĐND; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Dương (CV).
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:     Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thành viên UBND thị xã nghe thông qua dự thảo các Kế hoạch:
1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới(Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu họp).
2. Thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội Nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu họp).
3. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của BCT về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
4. Giải quyết các tuyến đường không có trên bản đồ (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
5. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 39-Ctr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy Bình Phước về vệc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung, tài liệu họp).
6. Thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung, tài liệu họp).
7. Thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Bình Phước (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung, tài liệu họp).
8. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung, tài liệu họp).
  9. Đào tạo nguồn nhân lực Y tế ngành cao đẳng điều dưỡng (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu họp).
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; CHT. BCH Quân sự thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế thị xã; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thị xã; VP: LĐVP + Tấn, Hiển, Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (09/6):
Sáng:
- 8g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 14/2023.
Nội dung: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của BCT về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
+ Mời đự: TP. Tài nguyên và MT thị xã.
                 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.

 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây