Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 01 năm 2023.

Thứ ba - 03/01/2023 11:08 896 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 01 (Từ ngày 02/01/2023 đến 06/01/2023)       THỨ HAI (02/12):
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2023.
2. Lãnh đạo Văn phòng, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng trực Tết dương lịch năm 2023.
THỨ BA (03/01):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công an năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.
+ Địa điểm: Hội trường Công an thị xã
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII.
                   +  Cùng dự: Thành phần theo Thông báo số 490/TB-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB&XH, Điện lực Bình Long, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức ; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì Hội nghị tổng kết công tác PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH; công tác đảm bảo TTATGT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; Thành viên Ban chỉ đạo + Thành viên tổ giúp việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND thị xã và Ban An toàn giao thông thị xã (theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND thị xã Bình Long: TB. Dân vận Thị ủy - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; TP. Lao động TB&XH; GĐ. Trung tâm Y tế; PT. Công an thị xã phụ trách công tác PCTP; PT. Công an phụ trách PTTDBVANTQ; Các thành viên: CHT. BCH. Quân sự; Chánh Thanh tra; TP. Tài chính – KH; TP. Tư pháp; TP. Kinh tế; TP. Tài nguyên – MT; TP. Giáo dục & ĐT; TP. Nội vụ; TP. Văn hoá – TT; TP. Quản lý đô thị, PT. Công an thị xã phụ trách QLHC; Trưởng Ban Tuyên giáo; Chánh án Toà án ND; VT. Viện Kiểm sát ND; CT. Liên đoàn lao động; CT. Hội Cựu chiến binh; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; BT. Thị đoàn, CT. Hội Chữ thập đỏ; HT. Trường THPT thị xã Bình Long; HT. Trường THPT Nguyễn Huệ; HT. Trường THPT chuyên Bình Long; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã phụ trách phong trào; PTP. Tài chính – KH phụ trách lĩnh vực đầu tư XDCB; Công an thị xã: ĐT. Đội tổng hợp, ĐT. Đội XDPT, ĐT. Đội điều tra tổng hợp; ĐT. Đội cảnh sát ĐTTP về TTXH, ĐT. Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, ĐT. Đội CSĐTTP về TTQLKT&CV, ĐT. Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, ĐT. Đội Cảnh sát giao thông, ĐT. Đội Cảnh sát THAHS và HTTP, Phó Đội trưởng tổng hợp, CB. Phụ trách Kế toán; CV. Trung tâm Y tế phụ trách công tác tổng hợp; CV. Phòng Lao động TB&XH phụ trách lĩnh vực phòng chống TNXH; UBND các xã, phường: Chủ tịch + Chủ tịch Ủy ban MTTQVN + Trưởng Công an; VP: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII.
                   +  Cùng dự: Thành phần theo Thông báo số 490/TB-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Công an thị xã, Điện lực Bình Long, VP: PTB. Kinh tế - xã hội HĐND thị xã, PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (04/01):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp BĐD. Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá tình hình công tác quý IV năm 2022; Triển khai nhiệm vụ quý I năm 2023. (Giao Ngân hàng chính sách xã hội thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1414a/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND thị xã: GĐ. Ngân hàng CSXH thị xã; TP. Tài chính – KH; TP. Lao động TB&XH; TP. Kinh tế; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Cựu chiến binh; BT. Thị đoàn; PV. Phòng Văn hóa – TT thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII.

+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 164/KH-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND thị xã và Thông báo số 490/TB-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, CT. Liên đoàn lao động, GĐ. Công ty Greensun; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, PHòng Lao động TB&XH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
+ Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
          - 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã dự Lễ tổng kết phật sự năm 2022; phương hướng phật sự năm 2023 và gây quỹ vì người nghèo do Ban từ thiện GHPG tỉnh tổ chức.
                             + Địa điểm: Chùa Tân Minh, phường Phú Thịnh.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã phân công lãnh đạo các ngành dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII.
                   +  Cùng dự: thành phần: theo Thông báo số 490/TB-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra Chi cục Thú y vùng VI về kiểm tra, đánh giá về an toàn dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn thị xã. (Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, CT. UBND các xã, phường: An Lộc, Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
          - 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thống nhất chấm điểm thi đua khối huyện, thị năm 2022. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                             + Mời dự: Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Tổ chức Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Nội vụ, Thanh tra thị xã, Trung tâm Y tế, VP: CVP + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi công tác ngoài tỉnh.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa – TT, Thị đoàn, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.

- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII.

+ Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 164/KH-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND thị xã và Thông báo số 490/TB-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã: CT. UBND phường Phú Đức, PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
Tối:
- 19g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự khai mạc không gian trưng bày quảng bá văn hóa – du lịch - ẩm thực đặc trưng các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ năm 2023.
+ Địa điểm: Khuôn viên vườn cây lưu niệm, phường Hai Bà Trưng, phường Long Thủy, thị xã Phước Long.
THỨ NĂM (05/01):
Sáng:

- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII.

+ Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 164/KH-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND thị xã và Thông báo số 490/TB-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã: CN. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PTB. Pháp chế HĐND thị xã, bà Nguyễn Thị Thoa, CT. UBND phường An Lộc; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Điện lực Bình Long.
+ Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì Hội nghị tổng kết “Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022; tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật” năm 2022. (Giao Phòng Tư pháp thị xã chuẩn bị nội dung).
                   + Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường; các đơn vị, thí sinh đạt giải cuộc thi và Tổ hòa giải, hòa giải viên được khen thưởng có thư mời riêng (giao Phòng Tư pháp mời).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023.
+ Mời dự: Thành viên Ban ATGT thị xã theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND thị xã; Trưởng Công an thị xã; CHT. BCH. Quân sự thị xã; TP. Tài chính – KH; TP. Tư pháp; TP. Giáo dục & ĐT; TP. Văn hoá – TT; TP.Quản lý đô thị, PT. Công an thị xã phụ trách QLHC; CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; CT. Liên đoàn lao động; CT. Hội Cựu Chiến binh; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; BT. Thị đoàn; Hội Chữ thập đỏ; HT. Trường THPT thị xã Bình Long; HT. Trường THPT Nguyễn Huệ; HT. Trường THPT chuyên Bình Long; UBND xã, phường: Chủ tịch UBND + Trưởng Công an + Đội trưởng Cảnh sát giao thông. VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Hội đồng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
+ Nội dung: Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn nội dung và tài liệu họp.
+ Cùng dự: GĐ. Trung tâm y tế, lãnh đạo Phòng Nội vụ.
                             + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi thăm, tặng quà gia đình chính sách người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTP. Lao động TB&XH (Đ/c Nglon Hơr).
                   + Địa điểm: Phường Phú Thịnh, phường Phú Đức.
- 16g15:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự cơm thân mật nhân dịp họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân; gặp mặt doanh nghiệp năm 2023.
                   + Địa điểm: Trụ sở Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
                   * Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (06/01):
Sáng:                                                         
- 6g45:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Văn hóa – TT thị xã dự Lễ khai mạc giải vô địch Quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023.
Thời gian, địa điểm:
+ Khai mạc: Vào lúc 6 giờ 45 tại Tượng đài Phước Long Chiến thắng.
+ Bế mạc: Vào lúc 10 giờ 30 tại Hội trường Khách sạn Mỹ Lệ (số 4, đường Nguyễn Huệ, phường Long Thủy, thị xã Phước Long).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 01/2023.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh thị xã năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, ký kết giao ước thi đua năm 2023.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 01/2023.
                   + Cùng dự: TP. Lao động TB&XH.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với đồng chí Lâm Văn Long – PGĐ. Công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 15g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 01/2023.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây