Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 24 năm 2022.

Thứ hai - 13/06/2022 10:00 896 0
 Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 24 (Từ ngày 13/6/2022 đến 18/6/2022)  


THỨ HAI (13/6):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ tôn vinh, khen thưởng phong trào hiến máu tình nguyên năm 20021 và hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2022.
                   + Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái hội ý các ngành thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về nội dung đề nghị của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công văn số 870/CSVN-KHĐT ngày 18/4/2022 của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về thống nhất phương án rà soát, thành lập bản đồ hệ thống giao thông cho các xã, phường và tiến độ thẩm định hồ sơ, trình ký cấp GCNQSD đất thuộc dự án đo đạc chính quy thị xã. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp và mời đơn vị thi công và đơn vị giám sát).
                   + Cùng dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí); UBND các xã, phường: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch + CB. Địa chính – nông nghiệp – xây dựng; GĐ. Công ty TNHH DV đo đạc và tin học Long Phúc Kiên, GĐ. Xí nghiệp trắc địa bản đồ 305 + CB. Kỹ thuật; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự triển khai Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Bình Phước.
                   + Cùng dự: CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực XIII về kiểm toán ngân sách địa phương và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của thị xã.
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Kho bạc Nhà nước, GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (14/6):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 17/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 16/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực về tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/04/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/09/2020 của UBND tỉnh về phát triển ngành điều Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về nội dung đề nghị của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công văn số 870/CSVN-KHĐT ngày 18/4/2022 của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã và Chi cục thuế chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu tại Thư mời số 126/TM-STNMT ngày 10/6/2022 của Sở Tài nguyên  và Môi trường tỉnh).
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
                   +  Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban Tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, phường năm 2022.
                   + Mời dự: CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Văn hóa – TT, TP. Tài chính – KH.
                   + Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã.
- 14g00:      Chủ tch UBND th xã – Hoàng Thị Hồng Vân ch trì họp Ủy viên UBND thị xã mở rộng thông qua các Báo cáo trình kỳ họp thứ năm HĐND thị xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Giao Văn phòng HĐND – UBND thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH Quân sự thị xã; Chánh Thanh tra thị xã, TP. Văn hóa - TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính - KH, TP. Nội vụ, TP. Lao động TB&XH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên &MT, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, CCT. Chi cục thống kê; ĐT. Đội Quản lý TT số 4 thị xã; GĐ. Trung tâm Y tế; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Bảo hiểm xã hội, VP: LĐVP + Yến + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (15/6):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Phòng Giáo dục & ĐT thị xã dự Hội nghị tập huấn công tác điều tra trình độ văn hóa trong nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022 phục vụ chương trình phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2022 - 2025.
                   + Cùng dự: CV. phụ trách PCGD – XMC phòng GD & ĐT thị xã; cán bộ, giáo viên cốt cán phụ trách công tác PCGD – XMC các xã, phường (giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã mời).
                   + Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước (Hội trường B).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022 cụm thi đua Ban CHQS 6 huyện, thị xã, thành phố nội địa.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua dự thảo Quyết định và Kế hoạch tổ chức phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Giáo dục & ĐT, PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), TP. Văn hóa – TT, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Kim), GĐ. Điện lực Bình Long, GĐ. Bưu điện thị xã,  GĐ. Trung tâm Viễn thông, GĐ. Trung tâm GDNN – GDTX thị xã, HT. Trường các THPT: chuyên Bình Long, thị xã Bình Long, Nguyễn Huệ, HT. Trường THCS An lộc, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì nghe Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng báo cáo các nội dung cần điều chỉnh Dự án khu dân cư Lòng Hồ Sa Cát, phường Hưng Chiến.
                   + Mời dự: TP. Quản lý Đô thị, TP. Tài Nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến, Đơn vị tư vấn (Giao Ban Quản Lý DAĐTXD mời);  VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ hợp tác quốc tế.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Tài nguyên – MT, Trung tâm Y tế, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

Chiều:
-14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) và biểu dương người có công tiêu biểu. (Giao Phòng Lao động TB&XH thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Lao động TB&XH, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – KH,  Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế, Thị đoàn, UBND các xã, phường; VP; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét giải quyết và xử lý việc chặt hạ cây tại Trường Tiểu học Thanh Phú A.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 5102/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND thị xã: PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Dũng),  PTP. Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Phấn), TP. Tài chính – KH, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), lãnh đạo: Công an thị xã, Phòng Tư pháp; CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), PCT.UBND xã Thanh Phú (Đ/c Chiến), CB. Địa chính XD xã Thanh Phú (Đ/c Hải); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp HĐND).
THỨ NĂM (16/6):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự Lễ Khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Bù Gia Mập lần III.
                   + Địa điểm: Quảng trường huyện Bù Gia Mập.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi công tác ngoài tỉnh (từ ngày 16/6 đến hết ngày 19/6/2022).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tham gia Lớp tập huấn Kỹ năng và phong cách ngoại giao của Nhà lãnh đạo lịch thiệp dành cho cán bộ lãnh đạo năm 2022. (từ ngày 16/6/2022 đến hết ngày 17/6/2022).
                   + Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét thực hiện trình tự thủ tục thu hồi đất và cấp giấy CNQSD đất cho các hộ bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện Dự án đường ĐT 752 nối dài. (giao Phòng Tài nguyên – MT báo cáo từng trường hợp cụ thể).
                   + Mời dự: TP.Tài Nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, CCT. Chi Cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ.Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   +Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thông qua mặt bằng tổng thể trường TH - THCS Thanh Lương. (Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn).
+ Mời dự: TP. Giáo dục & ĐT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đơn vị tư vấn; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 10g30:      Phó Chủ UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra gói san lắp mặt bằng Trung tâm hành chính. (Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung làm việc).
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:       
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại UBND xã Thanh Lương
+ Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính xã Thanh Lương, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã dự họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.
                      + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).THỨ SÁU (17/6):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự Lễ Khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Chơn Thành, lần thứ V, năm 2021.
                   + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao (đường Trần Huy Hiệu khu TTHC huyện Chơn Thành).
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự Lễ Khai mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố Đồng Xoài, lần thứ VI, năm 2021.
                   + Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại UBND phường Phú Đức. (cả ngày).
+ Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường Phú Đức, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND phường Phú Đức mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm Y tế; UBND các xã – phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự Lễ Bế mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Bù Gia Mập lần III.
                   + Địa điểm: Quảng trường huyện Bù Gia Mập.

THỨ BẢY (18/6):
Chiều:
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự Lễ Bế mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố Đồng Xoài, lần thứ VI, năm 2021.
                   + Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự Lễ Bế mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Chơn Thành, lần thứ V, năm 2021.
                   + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao (đường Trần Huy Hiệu khu TTHC huyện Chơn Thành).


* Lưu ý:
Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây