Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 22 năm 2022.

Thứ hai - 30/05/2022 11:04 992 0
 Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 22 (Từ ngày 30/5/2022 đến 05/6/2022)  


THỨ HAI (30/5):
Sáng:
- 7g30:        TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Pháp chế HĐND thị xã - Bùi Thị Hiển đi giám sát công tác quản lý người đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo tại xã Thanh Lương.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 19/QĐ-HĐND-PC và Kế hoạch số 20/KH-HĐND-ĐGS-PC ngày 25/4/2022 của Ban Pháp chế HĐND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTB. Pháp chế HĐND thị xã, BT. Thị đoàn, CT. Hội Nông dân thị xã, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động TB&XH, Công an thị xã, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự khai trương sàn giao dịch công nghệ và thiết bị.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Hội Nông dân, Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh. (825, QL 14, Tân Bình, Đồng Xoài).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi (01/6) năm 2022 tại phường An Lộc.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND thị xã: TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục & ĐT.
                   + Địa điểm: Phường An Lộc.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi (01/6) năm 2022 tại các phường: Hưng Chiến, Phú Đức.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND thị xã: PCT. Liên đoàn Lao động (Đ/c Chung), CV. Phòng Lao động TB&XH.
                   + Địa điểm: Các phường: Hưng Chiến, Phú Đức.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi (01/6) năm 2022 tại xã Thanh Phú.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), CV. Hội Bảo trợ NKT – TMC&BNN thị xã (Đ/c Hoài).
                   + Địa điểm: Xã Thanh Phú.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại UBND xã Thanh Lương. (cả ngày).
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính xã Thanh Lương, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 15/2022.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã –  Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 14/2022.
                   + Cùng dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 15g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2022.
+ Mời dự: Các đ/c đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (31/5):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 7g30:        TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Pháp chế HĐND thị xã - Bùi Thị Hiển đi giám sát công tác quản lý người đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo tại phường Hưng Chiến.
                   + Cùng đi: thành phần theo Quyết định số 19/QĐ-HĐND-PC và Kế hoạch số 20/KH-HĐND-ĐGS-PC ngày 25/4/2022 của Ban Pháp chế HĐND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTB. Pháp chế HĐND thị xã, BT. Thị đoàn, CT. Hội Nông dân thị xã, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động TB&XH, Công an thị xã, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại UBND xã Thanh Lương. (cả ngày).
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính xã Thanh Lương, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2019- 2024; Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ thi công và giải ngân các dự án đầu tư công. (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Các nhà thầu xây lắp + Giám sát (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã mời); VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (01/6):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS thị xã dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022.
                   + Địa điểm: Tiểu đoàn 208 (ấp 9, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh).
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi giám sát việc thực hiện Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự về trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2021- 2025 theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 22/01/2021 của HĐND thị xã đối với Ban CHQS thị xã.
                   + Cùng đi: TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, Hai Phó ban HĐND thị xã, CT. Hội Nông dân, PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền), lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài chính – KH; PV. Phòng Văn hóa – TT; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã. 
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Ban chỉ đạo và tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thị xã Bình Long.
Nội dung: Thông qua Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thị xã và Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thị xã Bình Long năm 2022.
+ Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp nghe báo cáo nội dung xây dựng trường chuẩn quốc gia tháng 5/2022.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã –  Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài.
+ Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Công ty Grensun; VP: CVP, PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp khảo sát hướng tuyến để thực hiện dự án đường Lê Đại Hành nối dài.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính – KH, UBND phường Phú Đức. VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 14g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp triển khai thực hiện dự án đường Lê Đại Hành nối dài.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính – KH, UBND phường Phú Đức, các hộ dân có liên quan (giao UBND phường Phú Đức mời). VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
THỨ NĂM (02/6):
Sáng:
- 7g30:        TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh đi giám sát việc tổ chức thực hiện các chế độ của nhà nước cho đối tượng chính sách tại phòng Lao động TB&XH thị xã.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 28/QĐ-HĐND-KTXH và Kế hoạch số 29/KH-HĐND-KTXH ngày 09/5/2022 của Ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã: PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã, CT. Liên đoàn lao động, CT. UBND xã Thanh Lương, BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến, CT. UBND phường Phú Thịnh, PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – KH, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị chuyên đề “Nâng cao Chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) cấp tỉnh năm 2022”. (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung họp).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy. (cả ngày).
                   Nội dung: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác tổ chức xây dựng đảng theo Quyết định số 643-QĐ/BTTUngày 08/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại UBND phường Phú Thịnh.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường Phú Thịnh, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND phường Phú Thịnh mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và Viettel tỉnh về giải quyết những khó khăn, vướng mắc tồn đọng tại Trung tâm điều hành thông minh thị xã.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Phòng Giáo dục & ĐT, Công an thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng + Ân (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Thường trực Thị ủy.
                   Nội dung: Tiếp tục làm việc với Đoàn kiểm tra công tác tổ chức xây dựng đảng theo Quyết định số 643-QĐ/BTTUngày 08/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, hội viên sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2022.
+ Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
Tối:
- 19g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Lễ khai mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2022; trao giải Hội thi “Trái cây ngon - Bình Phước năm 2022”.
+ Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
THỨ SÁU (03/6):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị sơ kết 01 năm xây dựng mô hình điểm trung đội 12,7mm.
+ Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 7g30:        TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Pháp chế HĐND thị xã - Bùi Thị Hiển giám sát giám sát việc thi hành pháp luật năm 2022 đối với UBND phường Phú Thịnh.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 21/QĐ-HĐND-PC và Kế hoạch số 22/KH-HĐND-ĐGS-PC ngày 25/4/2022 của Ban Pháp chế HĐND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTB. Pháp chế HĐND thị xã, BT. Thị đoàn, CT. Hội Nông dân thị xã, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã, Phòng Tư pháp.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Kim, ông Lê Văn Lượng, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung báo cáo, Thanh tra thị xã báo cáo quá trình tham mưu kết luận của Thường trực Thị ủy).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị xã, TP. Tài chính – KH, Chánh Thanh tra thị xã, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã dự Hội nghị kết nối, tiêu thụ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước năm 2022.
            + Địa điểm: Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy do Bộ Công an tổ chức.
                   + Địa điểm: Công an tỉnh (Hội trường B).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền PCVP – Nguyễn Duy Khang dự Hội nghị biểu dương nông dân là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi tỉnh Bình Phước năm 2022.
                   + Địa điểm: Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh (Hội trường lầu 8).
THỨ BẢY (04/6):
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự Hội nghị chuyên đề hướng dẫn nông dân về thương mại điện tử và quy trình, cách thức đưa nông sản lên các sản giao dịch; ra mắt Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước.
            + Địa điểm: Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước.
CHỦ NHẬT (05/6):
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã dự Hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.
+ Địa điểm: Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước.


* Lưu ý:
Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG                    Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây