hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 12 năm 2022.

Thứ hai - 21/03/2022 11:12 774 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 12  (Từ ngày 21/3/2022 đến 25/3/2022) 

THỨ HAI (21/3):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao để chuẩn bị cho công tác Đại hội. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND thị xã: TP. Văn hóa – TT, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền, Đ/c Công), PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PCHT - TMT. Ban CHQS thị xã (Đ/c Nam), PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Phấn), PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Cường), PGĐ. Điện lực Bình Long (Đ/c Lâm), GĐ. Nhà máy xi măng Bình Phước, HT. Các trường THPT: Bình Long, Nguyễn Huệ, chuyên Bình Long, HT. Các Trường THCS: An Lộc, An Lộc B, HT. Trường Tiểu học An Lộc B (Các trường giao Phòng giáo dục & ĐT mời), BT. Thị đoàn, PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), CT. Hội Người cao tuổi; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
 THỨ BA (22/3):
Sáng:
- 6g40:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ Dâng hương nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2022)
                   + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 50/TB-UBND ngày 21/3/2022 của UBND thị xã.
                   + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Giáo dục & ĐT thị xã dự họp thống nhất một số nội dung liên quan đến chỉ tiêu trường chuẩn đạt quốc gia.
                   + Cùng dự: TP. Tài chính, TP. Nội vụ, TP. Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Sở Giáo dục & ĐT (Hội trường A).
Chiều:
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi khảo sát vị trí đất để nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất xây dựng Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng đi: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, Ban giám đốc Trung tâm Y tế thị xã; PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
THỨ TƯ (23/3):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã xét khen thưởng công nhận điển hình tiên tiến năm 2021. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND thị xã: TB. Tổ chức Thị ủy - TP. Nội vụ; CT. UBMTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy; TB. Tuyên giáo Thị ủy; TP. Tài chính – KH; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy - Chánh Thanh tra; PTP. Nội vụ (Đ/c Phát); CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; BT. Thị đoàn; PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng); PCT. Liên đoàn lao động thị xã (Đ/c Chung); CV.Phòng Nội vụ (Đ/c Trang, Đ/c Cương, Đ/c Hùng); VP: CVP + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử thị xã Bình Long” và chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thị xã Bình Long và tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2022).
                   + Cùng dự: Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã tham gia chứng kiến việc đo đạc trong vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND + CB. Địa chính phường An Lộc.
                   + Địa điểm: Diện tích 2.755,4 m2 đất tọa lạc tại khu phố Phú Sơn, phường An Lộc.
Chiều:
- 13g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự  Họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 06/2022.
Nội dung: Nghe UBND thị xã báo cáo theo nội dung tờ trình về việc xin chủ trương giải quyết nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Nga (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị nội dung báo cáo, giải trình).
+ Cùng dự: Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài nguyên – MT  thị xã; PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2021 và phương hướng năm 2022.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
THỨ NĂM (24/3):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì xem xét giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Mỹ liên quan đến dự án khu dân cư Hồ Sa Cát. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi tặng quà hỗ trợ cho các hộ tiểu thương chợ Thanh Lương. (Giao UBND xã Thanh Lương mời các hộ tiểu thương).
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng đi: TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH; một số Doanh nghiệp (có thư mời riêng).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND xã Thanh Lương.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái chủ trì hội ý các phòng ban khối sản xuất, nội dung: Chuẩn bị các nội dung để báo cáo Bí thư Tỉnh ủy đến làm việc tại thị xã.
+ Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm phát triển quy đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (25/3):
Sáng:
         - 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây