Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 19 năm 2022.

Thứ hai - 09/05/2022 10:45 1.032 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 19  (Từ ngày 09/5/2022 đến 13/5/2022) 


THỨ HAI (09/5):
Sáng:
          - 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                             + Mời dự: LĐVP + Dung (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nhân dân phường Phú Đức về triển khai công tác giải tỏa mặt bằng thực hiện dự án đường Lê Đại Hành nối dài.
+ Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, GĐ. Ban quản lý dự án, Chủ tịch UBND phường Phú Đức; Các hộ dân liên quan (giao UBND phường Phú Đức mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
Chiều:
         - 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết vướng mắc có liên quan tới QSD đất theo kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Nga, bà Nguyễn Thị Kim, bà Dương Thị Thanh Thúy.
                             + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
         - 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự nghiệm thu hoàn thành các hạng mục điện, nước, máy điều hòa và một số trang thiết bị thiết yếu để sử dụng làm địa điểm đảm bảo ăn, nghỉ cho lực lượng phục vụ của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7.
                             + Cùng đi: Lãnh đạo: Công an thị xã, BCH. Quân sự thị xã, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm Y tế thị xã, Ban Quản lý dự án ĐTXD; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                             + Địa điểm: Bệnh viện dã chiến số 2.
THỨ BA (10/5):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam thị xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự thị xã.
Nội dung: Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QS - QP tháng 5/2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 và Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản; Công tác phòng chống dịch bệnh và Kiểm soát giết mổ trên địa bàn thị xã năm 2022. (Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về kiểm tra, thẩm định vùng an toàn dịch bệnh động vật.
+ Mời dự: TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
         - 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến về đánh giá kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 tại địa phương.
                   * Điểm cầu thị xã:
+ Mời dự: Trưởng Công an thị xã, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Lao động TB&XH, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên – MT, TP. Giáo dục & ĐT, GĐ. Bảo hiểm xã hội, TP. Tài chính – KH, BT. Thị đoàn, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; Lực lượng Công an thị xã (đơn vị thường trực tham mưu Đề án 06/CP), Chỉ huy, cán bộ phụ trách công tác tham mưu Đề án 06/CP thuộc Đội Tham mưu - Tổng hợp, Đội cảnh sát QLHC về TTXH; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Công chức Văn phòng – Thống kê, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công chức phụ trách địa chính, Bí thư Đoàn thanh niên, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Ủy ban MTTQVN, Công chức phụ trách Văn hóa, Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội; Tổ công tác triển khai Đề án các thôn, ấp, khu phố, tổ dân phố trên địa bàn gồm: Bí thư Chi bộ, Bí thư đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố, tổ dân phố (Giao UBND các xã, phường mời).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban giám khảo, thư ký cuộc thi viết về Chỉ thị 05.
                   + Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khảo sát các khu đất mới dự kiến giao về cho thị xã Bình Long quản lý.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Các Đ/c tập trung tại UBND thị xã.
THỨ TƯ (11/5):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 14/2022.
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, TP. Nội vụ, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 13/2022.
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, TP. Nội vụ, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Điện lực, Trung tâm Phát triển quỹ đất, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 15g45:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với huyện Hớn Quản về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
                   + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, TP. Nội vụ, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản (phòng họp A).
THỨ NĂM (12/5):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.
+ Mời dự: CHT. Ban CHQS thị xã; Trưởng Công an thị xã; PCHT-ĐV. Ban CHQS thị xã; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp; TP. Giáo dục và Đào tạo; TP. Lao động TB&XH; TP. Tài chính – KH; GĐ. Trung tâm Y tế; CT. UBMTTQVN thị xã; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; CT. Hội Nông dân thị xã; CT. Liên đoàn lao động thị xã; CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; BT. Thị đoàn; Chủ tịch UBND các xã, phường; Chỉ huy trưởng và tập thể, cá nhân được khen thưởng.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm cán bộ, chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 208,Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Biên phòng.
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo: Đảng ủy - Ban CHQS thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã, Hội Cựu chiến binh, Thị đoàn, Phòng Văn hóa – TT.
                   + Địa điểm: Các Đ/c Tập trung tại Thị ủy.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham dự vụ án ông Trần Công Sơn khởi kiện UBND thị xã về việc khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
                   + Cùng đi: Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân cấp cao TP. Hồ Chí Minh (Phòng 5, số 8 đường 69, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức).
Chiều:       
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp về việc chuẩn bị tham gia Hội thi văn nghệ, thể thao người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022. (Giao Phòng Lao động TB&XH thị xã phối hợp Phòng Văn hóa – TT chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Lao động TB&XH, TP. Văn hóa – TT, TP. Tài chính – KH, CT. Hội bảo trợ NKT – TMC – BNN; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (13/5):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đ/c Huỳnh Anh Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, TP. Nội vụ, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị; VP: CVP, PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản dự họp Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, nội dung: Đánh giá công tác chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Phòng Kinh tế thị xã báo cáo tình hình kiểm kê chợ Bình Long.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Công), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Thảo), PCT. UBND phường An Lộc (Đ/c Trọng), Ban Quản lý chợ Bình Long (Giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
              

* Lưu ý:
Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây