hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 17 năm 2022.

Thứ hai - 25/04/2022 10:11 1.060 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 17  (Từ ngày 25/4/2022 đến 29/4/2022) 


THỨ HAI (25/4):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
+ Mời dự: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TP. Kinh tế, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Văn hóa – TT, TP. Tài chính - KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Nội vụ, TP. Lao động TB&XH, PT. Công an thị xã, GĐ. Điện lực Bình Long, GĐ. Trung tâm Viễn thông Bình Long, CT. Hội Chữ thập đỏ, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Phụ nữ, BT. Thị đoàn, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương + Tấn (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Đ/c Bùi Quốc Bảo – Bí thư Thị ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Phú về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022 và công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (26/4):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 huyện Chơn Thành.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND huyện Chơn Thành.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền  CHT. Ban CHQS thị xã dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã; PCHT- ĐV. Ban CHQS thị xã; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp; TP. Giáo dục và Đào tạo; TP. Lao động TB&XH; TP. Tài chính – KH; GĐ. Trung tâm Y tế; CT. UBMTTQVN thị xã; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; CT. Hội Nông dân thị xã; CT. Liên đoàn lao động thị xã; CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; BT. Thị đoàn.
+ Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 8g00:        Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND thị xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
                   + Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Trưởng + Phó Hai ban HĐND thị xã; Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú, CT. UBND phường An Lộc, CT. UBND xã Thanh Lương, CT. UBND phường Phú Đức; CT. UBND phường Phú Thịnh; Thường trực HĐND các xã, phường; Lãnh đạo Hai ban HĐNĐ các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến quán triệt “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06 do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, BộThông tin và Truyền thông tổ chức.
                   Điểm cầu thị xã:
+ Mời dự: Lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Công an thị xã, Văn hóa – TT, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Chủ tịch UBND, lực lượng Công an, Y tế các xã, phường.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh để thông qua Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Cùng dự: TP. Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022 và báo cáo việc đăng ký trồng cây xanh năm 2022. (Giao phòng Kinh tế chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Thành phần theo Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND thị xã: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy; TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Văn hóa và Thông tin, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; lãnh đạo: Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ, Thị đoàn; Chủ tịch UBND các xã, phường; Hiệu trưởng các trường THPT: Bình Long, Nguyễn Huệ; Lãnh đạo Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Tuấn Anh (giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).


THỨ TƯ (27/4):
Sáng:
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự bàn giao “Nhà tình nghĩa Quân – Dân” năm 2022.
                   + Địa điểm: Tổ 2, ấp Sóc Bưng, xã Thanh Phú.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp mặt cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu trên địa bàn huyện Hớn Quản tham gia kháng chiến chống Mỹ nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/41975 - 30/4/2022).
                   + Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện Hớn Quản.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thống nhất diện tích đất cho thu hồi để thực hiện dự án mở rộng nâng cấp đường Nguyễn Thái Học nối dài và đường Lê Đại Hành nối dài. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND các phường: Phú Thịnh, Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thống nhất một số nội dung trong công tác quản lý và hoạt động của chương trình bò giống Quỹ Thiện tâm hỗ trợ trên địa bàn thị xã. (Giao Hội Nông dân thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự:  Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Phòng Lao động TB&XH, Hội Nông dân, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Hội Chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch phụ trách khối văn xã UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quý I năm 2022.
+ Cùng dự: Lãnh đạo: Công an thị xã, Ban CHQS thị xã.
+ Địa điểm: Binh đoàn 16 (Hội trường A). (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).
THỨ NĂM (28/4):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính – KH, TP. Nội vụ; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Kim liên quan đến dự án Lòng Hồ Sa Cát. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền PCVP. Nguyễn Duy Khang dự Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2022.
                   + Cùng dự: Hoàng + Ân (CV) + Quang (CV. Phòng Văn hóa – TT).
                   + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Trung tâm Hội nghị).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Hội đồng thẩm định sáng kiến ngành giáo dục (lần 2). (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 764 ngày 15/3/2021 của UBND thị xã: TP. Giáo dục & ĐT, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Kim, Đ/c Phấn), CV. Phòng Giáo dục & ĐT (Đ/c Quang, Đ/c Hậu, Đ/c Huyền); VP: CVP + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp xem xét thống nhất vị trí, diện tích, chủ trương các khu đất đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bàn giao về cho tỉnh quản lý.
                   + Cùng dự: TP. Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 16g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự họp mặt chia tay Bác sỹ CKI Dương Phú Cường – PGĐ. Trung tâm Y tế nghỉ hưu theo chế độ.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế thị xã.
THỨ SÁU (29/4):
Sáng:
- 6g15:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).
                   + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 84/TB-UBND ngày 25/4/2022 của UBND thị xã. (Các Đ/c tập trung tại UBND thị xã lúc 6g00).
                   + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long - Hớn Quản.
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 do Tỉnh ủy tổ chức.
                   + Cùng dự: LĐVP + Hai Phó ban HĐND thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Phòng Kinh tế thị xã báo cáo tình hình kiểm kê chợ Bình Long.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Công), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Thảo), PCT. UBND phường An Lộc (Đ/c Trọng), Ban Quản lý chợ Bình Long (Giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp cơ sở và tương đương, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương năm 2021.
                   + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Hội trường A).


* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây