hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 16 năm 2022.

Thứ hai - 18/04/2022 11:24 871 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 16  (Từ ngày 18/4/2022 đến 22/4/2022) 


THỨ HAI (18/4):
Sáng:
          - 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                             + Mời dự: LĐVP + Yến (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 10g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ kỳ yên Đình thần Tân Khai, huyện Hớn Quản năm 2022.
                             + Địa điểm: Đình thần Tân Khai, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
Chiều:
-14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp thông qua kết quả giám sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã.
                   + Địa điểm: Hội đồng nhân dân tỉnh (phòng họp B).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp về số liệu tính toán tốc độ tăng trưởng  GRDP của tỉnh quý I/2022.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
THỨ BA (19/4):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình phối hợp tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 9 năm 2022.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Lao động TB&XH thị xã, UBND phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: Trường THCS An Lộc.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với bà Trương Thị Hoài Thu về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, PTP. Kinh tế (Đ/c Tưởng), PGĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (Đ/c Trị); ĐT. Đội Cảnh sát kinh tế - Công an thị xã (Đ/c Duy); Chủ tịch UBND xã Thanh Phú; bà Trương Thị Hoài Thu (Giao UBND xã Thanh Phú mời); VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ cây xanh. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND xã Thanh Phú; Hiệu trưởng + Kế toán (Đ/c Dung) Trường Tiểu học Thanh Phú A (Giao UBND xã Thanh Phú mời); VP: VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.
+ Địa điểm: Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi khảo sát Bệnh viện dã chiến số 02 phục vụ tổ chức giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất tại Bình Phước.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thị đoàn; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
-14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Đoàn công tác của Công an tỉnh về khảo sát, xây dựng phương án thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở và khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao năm 2022.
+ Mời dự: Phó trưởng Công an thị xã phụ trách QLHC; Chỉ huy đội QLHC và cán bộ chuyên trách.
+ Địa điểm: Công an thị xã.
Tối:
- 19g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần thứ XIII năm 2022.
                             + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ TƯ (20/4):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 11/2022.
                   + Địa điểm: Hội rường Thị ủy.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 10/2022.
                   + Cùng dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, CT. UBND xã Thanh Lương.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp tục họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 10/2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về kiểm tra việc triển khai các dự án công nghệ thông tin năm 2022.
                   + Mời dự: Lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT.
                   + Địa điểm: Phòng Văn hóa – TT thị xã.


THỨ NĂM (21/4):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn thị xã Bình long năm 2022. (Giao Bảo hiểm xã hội chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Bảo hiểm xã hội, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế, Chủ tịch UBND các xã, phường, VP: PCVP: Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Kinh tế thị xã dự họp về việc tham mưu chủ trương dừng và quyết toán các dự án có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư.
                   + Địa điểm: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh (phòng họp A).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết thủ tục thu hồi GCN QSD đất tại điểm lẻ trường TH Lê Văn Tám giao cho Công an thị xã và UBND phường An Lộc quản lý, sử dụng theo Kết luận số 44, 46 của Thanh tra thị xã. (giao Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài nguyên – MT, Chánh Thanh tra thị xã, Lãnh đạo Công an thị xã, HT. Trường TH An Lộc A, HT. Trường TH Lê Văn Tám; Chủ tịch UBND phường An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (22/4):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp về việc Thi hành án giữa ông Thuận và bà Hoa. (Giao Chi cục Thi hành án dân sự thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Chi cục thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị tổng kết hoạt động các Tiểu ban chỉ huy thống nhất năm 2021.
                   + Địa điểm: Nông trường Cao su Xa Cam.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã; PCHT-ĐV. Ban CHQS thị xã; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp; TP. Giáo dục và Đào tạo; TP. Lao động TB&XH; TP. Tài chính – KH; GĐ. Trung tâm Y tế; CT. UBMTTQVN thị xã; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; CT. Hội Nông dân thị xã; CT. Liên đoàn lao động thị xã; CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; BT. Thị đoàn.
+ Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 14g30:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.
                             + Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây