hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 23 năm 2022.

Thứ hai - 06/06/2022 10:19 888 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 23 (Từ ngày 06/6/2022 đến 10/6/2022)  


THỨ HAI (06/6):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ chào cờ.
+ Mời dự: Cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan ban, ngành thị xã theo Công văn số 772/UBND-NC ngày 25/6/2018 của UBND thị xã.
+ Địa điểm: UBND thị xã.       
Ghi chú: Nam mặc quần tây áo sơ mi trắng, nữ mặc bộ áo dài truyền thống, hoặc đồng phục ngành (nếu có).
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp chuẩn bị công tác tiếp Đoàn kiểm tra 545 của UBND tỉnh về công tác giải quyết thủ tục hành chính tại thị xã; thông qua dự thảo Kế hoạch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số”; Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021. (Giao Văn phòng HĐND – UBND phối hợp Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Trưởng các phòng ban chuyên môn thị xã, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Bảo hiểm xã hội, CT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Bưu điện; Bộ phận một cửa điện tử thị xã (Đ/c Đạt + Tạo + Hải + Huy + Thảo); CT. UBND các xã, phường; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).


THỨ BA (07/6):
Sáng:
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP thị xã theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND thị xã. (Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 23/5/2022 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, TP. Văn hóa – TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Tư pháp, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, BT. Thị đoàn, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Bảo hiểm xã hội thị xã, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; PT.Công an thị xã phụ trách công tác QLHC về TTXH; Chỉ huy, cán bộ phụ trách công tác tham mưu Đề án 06/CP Đội CSQLHC về TTXH, Đội tổng hợp – Công an thị xã;Chủ tịch + Trưởng Công an các xã, phường; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hoàng + Ân (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua kết quả kiểm tra trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót sau kiểm tra. (Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Trưởng Công an thị xã, Chủ tịch + Trưởng Công an các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc Hè, phát động Tháng hành động vì trẻ em, toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước và chiến dịch những giọt máu hồng cấp tỉnh năm 2022.
                   + Địa điểm: Nhà Văn hóa huyện Bù Đăng.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp nghe báo cáo về công tác quyết toán, tất toán vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã dự Hội nghị “Phổ biến các quy định và thực thi cam kết về SPS trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cập nhật yêu cầu về SPS của thị trường Trung Quốc”.
                   + Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Kim, ông Lê Văn Lượng, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung báo cáo, Thanh tra thị xã báo cáo quá trình tham mưu kết luận của Thường trực Thị ủy).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị xã, TP. Tài chính – KH,Chánh Thanh tra thị xã, CT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì buổi gặp gỡ và trao thưởng các VĐV, diễn viên NKT tham gia Hội thi văn nghệ, thể thao NKT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị mời các HLV, VĐV, diễn viên).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng LĐTB&XH; Phòng Văn hóa và TT; Hội Bảo trợ NKT - TMC&BNN thị xã, CV. Phòng Văn hóa và TT thị xã; các HLV, VĐV, Diễn viên; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ TƯ (08/6):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị trực tuyến về công tác biên giới trên đất liền năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khảo sát mương thoát nước đường LT3, đường Bùi Thị Xuân - phường An Lộc; khảo sát đường đi phía sau kênh hậu thuộc tổ 1, 3 ấp Sở Nhì, tổ 4 Xa Cam 1, phường Hưng Chiến.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế; UBND các phường: An Lộc, Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì gặp, đối thoại với ông Hà Quang Cường, phường Phú Đức liên quan đến công tác GPMB thực hiện dự án đường Lê Đại Hành nối dài. (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CT. UBND phường Phú Đức, ông Hà Quang Cường (giao UBND phường Phú Đức mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Giáo dục & ĐT thị xã dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ GD&ĐT tổ chức. (cả ngày).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thi xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Hội Cựu Chiến binh thị xã về công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐB Hội Cựu Chiến binh thị xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại UBND xã Thanh Lương. (cả ngày).
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính xã Thanh Lương, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
THỨ NĂM (09/6):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi công tác ngoài tỉnh (từ ngày 09/6 đến hết ngày 12/6/2022).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra 545 của tỉnh về kiểm tra giải quyết TTHC tại thị xã.
                   + Mời dự: Trưởng các phòng ban chuyên môn thị xã, Trưởng Công an thị xã, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Bảo hiểm xã hội, CT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Bưu điện; Bộ phận một cửa điện tử thị xã (Đ/c Đạt); CT. UBND các xã, phường; VP: CVP +  Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thị xã đi kiểm tra tình hình trật tự an toàn giao thông, công tác khắc phục tình trạng ngập úng và thi công các hạng mục còn lại của dự án BOT QL 13 đoạn An Lộc – Hoa Lư.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, UBND xã Thanh Phú.
                   + Địa điểm: Ngã ba Mũi Tàu, thị xã Bình Long (Đầu tuyến dự án BOT QL 13 đoạn An Lộc – Hoa Lư).
Chiều:       
- 14g00:      Phó chủ tịch UBND thi xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Thông qua Kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 – 2025.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự tập huấn trực tuyến thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Mời dự: VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương + Hoàng + Ân (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
                   * Điểm cầu các xã, phường: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, Bí thư Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Công an, Cán bộ phụ trách CNTT; Lãnh đạo các Trường Tiểu học, THCS đóng trên địa bàn quản lý (giao UBND các xã, phường mời).
Tối:
- 19g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Gala vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Sea games 31.
                   + Địa điểm: Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (QL 14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài).

THỨ SÁU (10/6):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
                   + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Hội trường lầu 8).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự hội nghị UBND tỉnh thông qua (lần 2) các nội dung trình kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 10g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự làm việc với Đoàn kiểm tra,, khảo sát công tác mặt trận của Ủy ban MTTQVN tỉnh.
                   + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp thông qua Kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 – 2025.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).


* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây