hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 18 năm 2022.

Thứ tư - 04/05/2022 09:36 804 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 18  (Từ ngày 02/5/2022 đến 08/5/2022) 


THỨ HAI, THỨ BA (02, 03/5):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ bù Lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022 theo Thông báo số 62/TB-UBND ngày 07/4/2022 của UBND thị xã.
                   + Trực Văn phòng: LĐVP + CBCC.
THỨ TƯ (04/5):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì hội ý các phòng, ban chuyên môn để chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long về các diện tích đất giao dự kiến về cho thị xã Bình Long quản lý. (Giao phòng TNMT chuẩn bị nội dung đề xuất).
+ Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khảo sát địa giới hành chính của thị xã.
+ Cùng đi: Lãnh đạo: Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 13/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 12/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã chủ trì tiến hành đo đạc cắm mốc xác định diện tích đất đã giao về cho địa phương để xây dựng Trường Vành Khuyên tại phường Phú Thịnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; Phòng Giáo dục & ĐT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, HT. trường Vàng Khuyên (giao Phòng Giáo dục & ĐT mời), UBND phường Phú Thịnh.
                   + Địa điểm: Trường Vành Khuyên, phường Phú Thịnh.
THỨ NĂM (05/5):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phát động ký kết thi đua năm 2022.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, TT. HĐND thị xã.
                   + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban TĐKT tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã, các cơ quan, ban ngành, Đoàn thể thị xã; Lãnh đạo: Đảng ủy + UBND + Cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các xã, phường; Tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc điển hình tiêu biểu năm 2021 (có thư mời riêng); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp xem xét Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022; triển khai hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 01/7/2021; đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-TTg ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Lao động TB&XH, Phòng Tài chính – KH, VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân Làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH MTV cao su Bình Long về các diện tích đất của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long giao về cho thị xã Bình Long quản lý. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Đ/c Bùi Quốc Bảo – BT. Thị ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Thịnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022 và công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
THỨ SÁU (06/5):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2022.
+ Cùng đi: Theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thị xã: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ.
+ Địa điểm: Chùa Chưởng Phước, Chùa Linh Thứu, Chùa Thanh Phước, Chùa Vạn Phước, Chùa Thanh Sơn.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng Đ/c Tạ Thu Thủy – PBT. Thị ủy đi thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2022.
+ Cùng đi: Theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thị xã: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ.
+ Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Bình; Chùa Tân Minh; Chùa Tam Bảo; Tịnh xá Ngọc Long; Chùa Lam Sơn; Chùa Bảo An; Chùa Phật Quốc Vạn Thành.
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030.
                   + Cùng dự: TP. Tài nguyên – MT, TP.  Nội vụ, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị.
                   + Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp triển khai kế hoạch giải tỏa và xây dựng khu phức hợp thể dục thể thao công viên văn hóa phát huy giá trị tại văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung họp và mời đơn vị tư vấn).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Công an thị xã, Phòng Tài nguyên – MT thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa – TT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND các phường: An Lộc, Hưng Chiến; Đơn vị tư vấn; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
CHỦ NHẬT (08/5):
Sáng:    
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại lễ Phật Đản PL.2566-DL.2022.
                   + Địa điểm: Chùa Chưởng Phước.
              

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây