hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 15 năm 2022.

Thứ ba - 12/04/2022 10:21 927 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 15  (Từ ngày 11/4/2022 đến 17/4/2022) THỨ HAI (11/4):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ bù Lễ Giổ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày giải phóng Miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022 theo Thông báo số 62/TB-UBND ngày 07/4/2022 của UBND thị xã.
                   + Trực Văn phòng: LĐVP + CBCC.
THỨ BA (12/4):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thị ủy Bình Long.
                   + Địa điểm: Hội trường thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp triển khai tổ chức thực hiện Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Kế hoạch trồng cây xanh năm 2022, trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra bãi rác tại xã Thanh Lương.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, phòng Tài nguyên – MT, phòng  Kinh tế, GĐ. Công ty Greensun, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương. VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã tham gia chứng kiến việc đo đạc trong vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND + CB. Địa chính phường An Lộc.
                   + Địa điểm: Diện tích 2.755,4 m2 đất tọa lạc tại khu phố Phú Sơn, phường An Lộc.
Chiều:
-14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết những vụ việc còn vướng mắc trong việc thực hiện kết luận, chỉ đạo sau rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài chính – KH, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Tài nguyên – MT, TP. Giáo dục & ĐT, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (13/4):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 10/2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
        - 8g30:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phên thứ 09/2022. (cả ngày).
                            + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái.
                            + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến đánh giá tình hình KT-XH, QPAN quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã; Thủ trưởng các phòng chuyên môn thị xã, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Kho bạc Nhà nước Bình Long; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường phát sinh tại UBND phường Phú Đức.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
THỨ NĂM (14/4):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp về việc Thi hành án giữa ông Thuận và bà Hoa. (Giao Chi cục Thi hành án dân sự thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Cùng dự: TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; TB. Tuyên giáo Thị ủy, PTB. Pháp chế HĐND thị xã; PTB. Kinh tế  - Xã hội HĐND thị xã; CT. HĐND xã Thanh Phú; PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường phát sinh tại UBND phường An Lộc. (cả ngày).
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự công bố Quyết định giám sát của Đoàn giám sát 526 của Tỉnh ủy về triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và chúc mừng lễ Phục sinh tại các cơ sở tôn giáo năm 2022.
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ, Văn phòng Thị ủy.
                   + Địa điểm: Giáo xứ Bình Long, Chi hội Tin lành Bình Long, Chi hội Tin lành Sóc Bế, Giáo xứ Phú Lương (Các Đ/c tập trung tại Phòng Nội vụ thị xã).
THỨ SÁU (15/4):
Sáng:
- 6g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Đồng Phú, lần thứ VII, năm 2021.
                   + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – TT huyện Đồng Phú.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc giải đua thuyền huyện Đồng Phú mở rộng năm 2022.
                   + Địa điểm: Hồ Suối Giai huyện Đồng Phú.
- 11g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ Bế mạc giải đua thuyền huyện Đồng Phú mở rộng năm 2022.
                   + Địa điểm: Hồ Suối Giai huyện Đồng Phú.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới của Đảng Quân sự thị xã.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Văn hóa – TT thị xã dự Hội thảo trực tuyến qua Zoom về phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường phát sinh tại UBND phường Phú Thịnh.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Giám đốc Kho bạc tỉnh về quy hoạch đất xây dựng trụ sở Kho bạc thị xã tại Trung tâm hành chính mới.
                   + Mời dự: GĐ. Kho bạc Bình Long, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: CVP, PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp bàn về việc các tổ chức, cá nhân nộp tiền khi trúng đấu giá QSD đất.
                   + Mời dự: GĐ. Kho bạc Bình Long, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự cơm thân mật chia tay đồng chí Nguyễn Quang Duệ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lộc Thành nghỉ hưu.
                   + Địa điểm: Đồn Biên phòng Lộc Thành (ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).


THỨ BẢY (16/4):
Chiều:
- 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tổng duyệt chương trình dự thi liên hoan truyên truyền cổ động cấp tỉnh.
+ Kính mời dự: Thường trựcThi ủy.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Văn hóa – TT.
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
CHỦ NHẬT (17/4):
Chiều:
- 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ Bế mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Đồng Phú, lần thứ VII, năm 2021.
                   + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – TT huyện Đồng Phú.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây