Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 14 năm 2022.

Thứ hai - 04/04/2022 10:56 1.107 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 14  (Từ ngày 04/4/2022 đến 08/4/2022) 

THỨ HAI (04/4):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa quân – dân” năm 2022.
                   + Địa điểm: Tổ 2, ấp Sóc Bưng, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 09/2022.
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
THỨ BA (05/4):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 12/2022.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
-14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của các hộ dân ấp Thanh An, xã Thanh Lương về yêu cầu hỗ trợ thiệt hại do cháy bãi rác. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Lao động TB&XH, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, TP. Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thống nhất một số nội dung trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng  GD&ĐT, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - KH, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên - MT, Phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND các xã, phường, HT các trường: MN. Thanh Lương, MN. Thanh Phú, MN. Vành Khuyên, MN. Hoa Mai, MN. Hoa Hồng, TH. Thanh Phú A, TH. Thanh Lương B, TH. Nguyễn Bá Ngọc, TH. An Lộc A, TH. An Lộc B, TH. Võ Thị Sáu, TH. Lê Văn Tám, TH-THCS Thanh Lương, TH-THCS Thanh Phú, Trường PTDTNT – THCS Bình Long, THCS. An Lộc (các trường giao Phòng Giáo dục & ĐT mời); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ TƯ (06/4):
Sáng:
- 5g45:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ viếng nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản nhân dịp tổ chức Đại hội đại biểu TNCS Hồ Chí Minh thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
                   + Địa điểm: nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua phương án đấu giá khu dân cư 15 ha phường Hưng Chiến và phường An Lộc. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Công an thị xã, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; UBND các phường: Hưng Chiến, An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thông qua phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng nghĩa trang Sóc Bế. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thị xã: GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), TP. Kinh tế, PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Dũng), PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), Chủ tịch UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí minh thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
                   + Cùng dự: CVP.
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Tối:
- 18g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự Lễ khánh thành Quảng trường ADAMAS và Chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm giải phóng Lộc Ninh (07/4/1972-07/4/2022).
                   + Địa điểm: Dự án Diamond City (đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Lộc Ninh).
THỨ NĂM (07/4):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết vướng mắc liên quan đến các hộ dân đã có Quyết định thu hồi đất tại dự án nạo vét kênh xây dựng đường giao thông và cống thoát nước tại các điểm ngập úng trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết vướng mắc về thu hồi đất đối với các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án ĐT752 nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT, phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dLễ kỷ nim 50 năm ngày giải phóng huyện Lộc Ninh (07/4/1972 - 07/4/2022) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
+ Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Ninh.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường phát sinh tại UBND xã Thanh Lương.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Bộ phận một cửa điện tử thị xã báo cáo tình hình hoạt động quý I năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2022. (Giao Văn phòng HĐND – UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: TP. Nội vụ thị xã; TP. Tài nguyên & MT; TP. Lao động TB&XH; TP. Quản lý đô thị; TP. Tư pháp; TP. Kinh tế; TP. Giáo dục & ĐT; TP. Văn hóa – TT; CCT. Chi Cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản + Cán bộ phụ trách; TP. Tài chính – KH; PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai + Cán bộ phụ trách; GĐ. Bưu điện Bình Long; Công chức làm việc tại bộ phận một cửa điện tử thị xã; VP: CVP + Hoàng + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I năm 2022.
                   + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN thị xã.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự chạy Chương trình Đại hội thể dục thể thao thị xã lần thứ IV, năm 2022.
                   + Địa điểm: Khuôn viên Phòng Văn hóa – TT thị xã.
THỨ SÁU (08/4):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường phát sinh tại UBND xã Thanh Phú.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của BCH Trung ương khoá XIII.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi nghiệm thu dự án sửa chữa Nhà thi đầu đa năng thị xã chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao thị xã.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính - KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa &TT.
+ Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị lấy ý kiến  thông qua báo cáo phương án xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng; Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Nội vụ, TP. Kinh tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: CVP +  PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền PCVP – Nguyễn Thanh Phương dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2022.
                   + Cùng đi: Tấn (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường Ban dân tộc tỉnh.
THỨ BẢY (09/4):
Sáng:
- 6g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao thị xã lần thứ IV, năm 2022.
                             + Địa điểm: Khuôn viên Phòng Văn hóa – TT thị xã.
CHỦ NHẬT (10/4):
Sáng:
- 10g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự Lễ bế mạc Đại hội thể dục thể thao thị xã lần thứ IV, năm 2022.
                             + Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thị xã.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây