hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 11 năm 2022.

Thứ hai - 14/03/2022 09:50 7.814 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 11  (Từ ngày 14/3/2022 đến 18/3/2022) 

THỨ HAI (14/3):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử thị xã Bình Long” và chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thị xã Bình Long và tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2022).
                   + Cùng dự: Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội thảo khoa học “Luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ”. (cả ngày)
+ Địa điểm: Công an tỉnh (Hội trường B).
Chiều:
- 13g300:    Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
 THỨ BA (15/3):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp tư vấn giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Dân, địa chỉ: tổ 9, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Cùng dự:  Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà), CT. UBND phường Phú Thịnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
Chiều:
-14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo: Công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học năm học 2022-2023; Tình hình, kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022-2025.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT thị xã: VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (16/3):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Văn hóa – Thông tin cơ sở năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo họp Thường trực HĐND thị xã tháng 3/2022.
+ Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB. Kinh tế - XH, PTB. Pháp chế HĐND thị xã, PTB. Kinh tế - XH HĐND thị xã, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng Đoàn Sở Nội vụ đi khảo sát thực tế và làm việc về địa điểm đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn thi xã. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 285/SNV-ĐGHC ngày 11/3/2022 của Sở Nội vụ).
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, UBND + Cán bộ địa chính các xã, phường: Hưng Chiến, Phú Thịnh, Phú Đức, An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thống nhất về giải pháp quản lý đất đai trên địa bàn thị xã. (giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: TP.  Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm phát triển quy đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CT. UBND + Cán bộ địa chính các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thống nhất về việc Cấp GCN QSD đất liên quan đến vùng đệm và đường băng tải Nhà máy xi măng bình phước. (giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: TP.  Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm phát triển quy đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CT. UBND + Cán bộ địa chính xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (17/3):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 06/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao để chuẩn bị cho công tác đại hội. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND thị xã: TP. Văn hóa – TT, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền, Đ/c Công), PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PCHT - TMT. Ban CHQS thị xã (Đ/c Nam), PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Phấn), PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Cường), PGĐ. Điện lực Bình Long (Đ/c Lâm), GĐ. Nhà máy xi măng Bình Phước, HT. Các trường THPT: Bình Long, Nguyễn Huệ, chuyên Bình Long, HT. các Trường THCS: An Lộc, An Lộc B, HT. Trường Tiểu học An Lộc B (Các trường giao Phòng giáo dục & ĐT mời), BT. Thị đoàn, PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), CT. Hội Người cao tuổi; CT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 05/2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
THỨ SÁU (18/3):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia vụ án bà Mai Hồng Phương Trinh khởi kiện UBND thị xã về việc khiếu kiện QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai.
                   + Cùng dự: Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân cấp cao TP. Hồ Chí Minh (phòng 07 – Số 8 đường 57-CL, khu phố 3, phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Hội đồng thu hút nhân lực chất lượng cao; nội dung: Thông qua hồ sơ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Phương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây