Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 09 năm 2022.

Thứ hai - 28/02/2022 10:08 495 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 09  (Từ ngày 28/02/2022 đến 04/3/2022) 

       

THỨ HAI (28/02):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ phát động tháng Thanh niên năm 2022 (điểm cấp tỉnh).
                   + Địa điểm: Khuôn viên Thị đoàn (Trung tâm HĐTTN cũ).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khởi công công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.
                   + Địa điểm: Tổ 5, khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã  - Đặng Hoàng Thái dự buổi triển khai mô hình giảm nghèo dự án “Chăn nuôi bò sinh sản” và bàn giao bò cái giống sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo tham gia mô hình thuộc phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: Nhà văn hóa khu phố Bình Tây, phường Hưng Chiến.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 04/2022.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
 THỨ BA (01/3):
Sáng:
- 7g30:        Thường trực Thị ủy  tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
Chiều:
        - 14g00:        TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ tư (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII.
                             + Mời dự: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; TP. Tài chính – KH; TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế; TP. Giáo dục và ĐT; GĐ. Ban QLDA ĐTXD; PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; CT. Liên đoàn lao động, BT. Đảng ủy xã Thanh Lương, BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến, CT. UBND phường Phú Thịnh, PCT. HĐND phường Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                              + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    
        - 15g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự nghe Sở Xây dựng thông qua Công văn số 06/BCS ngày 18/01/2022 của BCS UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 TTHC mới thị xã Bình Long.
                             + Cùng dự: TP. Quản lý Đô thị.
                             + Địa điểm: Tỉnh ủy (phòng họp C).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Văn hóa – TT, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (02/3):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét phương án giải quyết vướng mắc cho 105 trường hợp xây dựng khu dân cư theo Kết luận số 170/KL-UBND (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 15g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Hội đồng thu hút nhân lực chất lượng cao; nội dung: Thông qua hồ sơ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
THỨ NĂM (03/3):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Nga. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp, đề xuất phương án giải quyết ).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, Chánh Thanh tra thị xã, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban điều hành, tổ giúp việc Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025.
                   + Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (04/3):
Sáng:
         - 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kỳ họp thứ tư (chuyên đề), HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
                             + Mời dự: Có thư mời riêng; VP: LĐVP + CV (các khối).
                             + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.


* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây