hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 20 năm 2022.

Thứ hai - 16/05/2022 10:10 926 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 20  (Từ ngày 16/5/2022 đến 20/5/2022) 


THỨ HAI (16/5):
Sáng:
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp về kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương và kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì hội ý chuẩn bị cho Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 trên địa bàn thị xã. (giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Đề án đầu tư hạ tầng thị xã Bình Long giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
                   + Cùng dự: TP. Quản lý đô thị thị xã.
                             + Địa điểm: Tỉnh ủy (phòng họp C).
         - 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).
                             + Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
         - 16g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự cơm thân mật nhân dịp chia tay Đ/c Nguyễn Bá Phú – Trung đoàn trưởng về đơn vị mới nhận công tác và đón Đ/c Nguyễn Văn Thạo – Trung đoàn trưởng mới về công tác tại trung đoàn.
                             + Địa điểm: Trung đoàn 736 (ấp Sóc Trào A, Tân Lợi, Hớn Quản).
THỨ BA (17/5):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 huyện Bù Gia Mập.
                   + Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Kinh tế thị xã dự lễ phát động cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, lần thứ 2 năm 2022; trao giải cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2022; trao giấy chứng nhận VietGAP/Globalgap.
                   + Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Đồng Xoài.
Chiều:
         - 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị trực tuyến nói chuyện chuyên đề và kết hợp khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
                             + Cùng dự: Hai phó ban HĐND thị xã, LĐVP + CV (các khối).
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe UBND xã Thanh Phú báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, khu dân cư, thôn ấp kiểu mẫu giai đoạn năm 2022 – 2023. (Giao UBND xã Thanh phú chuẩn bị nội dung và tài liệu họp).
+ Mời dự: Trưởng Công an; CHT. Ban CHQS Quân sự; TP. Nội vụ; TP. Tài chính kế hoạch; TP. Giáo dục & Đào tạo; TP Kinh tế; TP. Quản lý đô thị; TP. Văn hóa - TT; TP. Tài nguyên - MT; TP. Tư pháp; TP. Lao động TB&XH; GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; CCT. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; GĐ. Trung tâm Y tế, Chủ tịch UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
         - 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra 135 tỉnh về công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy năm 2022. (Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung làm việc).
                             + Mời dự: Lãnh đạo: Công an thị xã, Nhà máy xi măng Bình Phước, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, UBND các xã, phường: An Lộc, Thanh Lương, Ban Quản lý Chợ Bình Long; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ TƯ (18/5):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 trên địa bàn thị xã.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 05/5/2022 của UBND thị xã: Thành viên Ban chỉ đạo trồng cây; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị, các trường học; lãnh đạo UBND các xã, phường; đoàn viên thanh niên, học sinh.
                   + Địa điểm: Công viên văn hóa thị xã Bình Long .
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự lễ khởi công xây nhà cho hộ gia đình bà Thị Ốt.
                   + Địa điểm: Ấp Bình Ninh 1, phường Hưng Chiến.
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
                   + Cùng dự: Hai Phó ban HĐND thị xã + LĐVP.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.


Chiều:
- 14g00:      Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã - Bùi Quốc Bảo chủ trì Hội nghị liên tịch lần thứ nhất chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND thị xã.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy, Hai Phó ban HĐND thị xã; Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Văn phòng Thị ủy, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Phòng Kinh tế thị xã báo cáo tình hình kiểm kê chợ Bình Long.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Công), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Thảo), PGĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (Đ/c Tuấn); CV. Phòng Tài chính – KH (Đ/c Huy); CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Thanh); CV.  Trung tâm Phát triển quỹ đất (Đ/c Phương); CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Duy); CB. Phường An Lộc (Đ/c Lâm); NV. Ban Quản lý chợ Bình Long (Đ/c Thành); PCT. UBND phường An Lộc (Đ/c Trọng), Ban Quản lý chợ Bình Long (Giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (19/5):
Sáng:
- 6g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái Dự Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phát động phong trào trồng cây xanh năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
            + Địa điểm: ấp 4, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài.
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tổng kết Cuộc thi viết với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” năm 2022 nhân kỷ  niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội thảo trực tuyến triển khai số hóa trong thực hiện thủ tục hành chính.
+ Mời dự: Công chức được phân công làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng HĐND-UBND và các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng + Ân (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765/NQ-QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2022 và những năm tiếp theo và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623/NQ-QUTW về công tác hậu cần quân đội
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp về việc mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất theo quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công. (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, GĐ. Kho bạc Bình Long, GĐ. Bảo hiểm xã hội, GĐ. Trung tâm Y tế, PGĐ. Bảo hiểm xã hội (Đ/c Hậu); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thi xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Hội đồng thẩm định bảng giá đất để thẩm định phương án sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Thanh Phú.    
                   + Cùng dự: Thành phần theo Quyết định số 15/QĐ-HĐND-ĐGS của HĐND thị xã: TB. Tuyên giáo Thị ủy, Hai Phó ban HĐND thị xã, CT. Hội Nông dân thị xã, PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: HĐND xã Thanh Phú.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã dự họp trực tuyến thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. (hình thứ họp qua Zoom).
                   + Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ SÁU (20/5):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ phát động tháng nhân đạo năm 2022, với chủ đề “Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa hành động nhân ái”, chào mừng kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5; 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).
                   + Địa điểm: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. (cả ngày).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì đi khảo sát vị trí di dời bãi rác tạm thuộc xã Thanh Lương.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Sở Tài nguyên – MT tỉnh, Công an tỉnh; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tập huấn ứng dụng “Bình phước Today” trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025.

* Điểm cầu thị xã.
+ Mời dự: Lãnh đạo + Chuyên viên phụ trách các cơ quan, ban, ngành thị xã; Lãnh đạo + Chuyên viên phụ trách Thị đoàn; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng + Ân (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
                   * Điểm cầu các xã, phường: Lãnh đạo + Cán bộ công chức + các ban, ngành đoàn thể + Bí thư + Trưởng, khu phố, ấp.


* Lưu ý:
Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây