hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 10 năm 2022.

Thứ hai - 07/03/2022 10:20 937 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 10  (Từ ngày 07/3/2022 đến 11/3/2022) 

THỨ HAI (07/3):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19. (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử thị xã Bình Long” và chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thị xã Bình Long và tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2022).
                   + Cùng dự: Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:
- 17g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến về công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm Y tế; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
 THỨ BA (08/3):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình “Ngày hội Kết nối yêu thương” thị xã Bình Long năm 2022 do Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ thị xã tổ chức.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19. (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
Chiều:
- 15g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Văn hóa – TT, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (09/3):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự trực tuyến Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022
                   + Cùng dự: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS thị xã; Trưởng công an thị xã.
                   + Địa điểm: Ban chỉ huy Quân sự thị xã      
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng Công an thị xã dự Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ”.
+ Địa điểm: Công an tỉnh (Hội trường B).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 05/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến Tổ tham mưu phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (Tổ 3), nội dung: Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá hoạt động hệ thống camera an ninh và giao thông; hệ thống phản ánh hiện trường; hệ thống thông tin địa lý GIS; Triển khai tóm tắt nội dung Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 14/2/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu hệ thống thông tin địa lý GIS tỉnh Bình Phước; Thảo luận thống nhất công tác cập nhật, sử dụng dữ liệu hệ thống GIS; kết nối hệ thống camera an ninh và giao thông với IOC tỉnh; góp ý đối với Tổng đài 1022.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Công an thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa – TT; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng + Ân (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (10/3):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 138 Bộ Công an.
                   + Địa điểm: Công an tỉnh (Hội trường B).
- 8g00:        Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến thông tin Thời sự Quý I/2022.
                   + Cùng dự: CVP, PCVP - Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Hội đồng thẩm định Sáng kiến ngành Giáo dục. (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của UBND thị xã: TP.Giáo dục & Đào tạo, CVP. HĐND và UBND thị xã, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PTP. Giáo dục & Đào tạo (Đ/c Phấn, Đ/c Kim), CV. Giáo dục & Đào tạo (Đ/c Quang, Đ/c Huyền, Đ/c Hậu); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điẻm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (11/3):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo: Công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học năm học 2022-2023; Tình hình, kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022-2025.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã dự bàn giao 10 khu đất có tổng diện tích 45,55 ha hiện đang do Ban Quản lý khu kinh tế quản lý giao về UBND các huyện, thị xã.
                   + Địa điểm: Ban Quản lý khu kinh tế (địa chỉ: 680, QL14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Phương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây