Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 25 năm 2022.

Thứ hai - 20/06/2022 10:39 816 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 25 (Từ ngày 20/6/2022 đến 24/6/2022)  


THỨ HAI (20/6):
Sáng:
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp nghe báo cáo dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Quy định hạn mức đất ở và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Cùng dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (21/6):
Sáng:
- 7g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Hớn Quản lần thứ VI, năm 2021.
                   + Địa điểm: Quảng trường huyện Hớn Quản .
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại UBND xã Thanh Phú. (cả ngày).
+ Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính xã Thanh Phú, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND xã Thanh Phú mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.

+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 16g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022) và chia tay đ/c Nguyễn Thành Long – PGĐ, Phó tổng Biên tập nghỉ hưu theo chế độ.
                   + Địa điểm: Khuôn viên Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
THỨ TƯ (22/6):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị sơ kết công tác Dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp xác định lại ranh mốc, diện tích sử dụng thực tế dự án Trung tâm thương mại và khu dân cư Thanh Bình.
                   + Cùng dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã.
                   + Địa điểm: Ban Quản lý Khu kinh tế. (Số 680, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
Chiều:
-13g30:       Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Thông báo số 126/TB-UBND ngày 15/6/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài Nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Công an, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Điện lực Bình Long, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra công tác tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII, năm 2022-2023. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thị xã: PTP. Kinh tế (đ/c Tưởng), TP. Giáo dục & Đào tạo, TP. Tài chính – KH, PTP. Văn hóa – TT (đ/c Công), PTP. Nội vụ (đ/c Phát), PGĐ. Trung tâm Y tế (đ/c Anh), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (đ/c Hoa), CT. Liên đoàn Lao động, BT. Thị đoàn, PTGĐ. Công ty TNHH Cao su Bình Long, GĐ. Xí nghiệp cơ khí chế biến 30/4, GĐ. Xí nghiệp cơ khí chế biến Quản Lợi, TP. Kỹ thuật CN Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 – Nhà máy Xi măng Bình Phước (Giao Phòng Kinh tế thị xã mời), PGĐ. Điện lực (đ/c Lâm), CV. Phòng Kinh tế (đ/c Khoa, đ/c Thảo), CV. Phòng Giáo dục & Đào tạo (đ/c Quản), CV. Phòng Văn hóa –TT (đ/c Tâm), CB. Thị đoàn (đ/c Cần); PHT. Trường THPT Bình Long (đ/c Yến), PHT. Trường THPT Nguyễn Huệ (đ/c Hằng), PHT. Trường THPT Chuyên Bình Long (đ/c An); UBND các xã, phường: PCT (phụ trách khối Văn hóa – xã hội); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (23/6):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự khai mạc giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng thị xã năm 2022.
                   + Địa điểm: Phòng Văn hóa – TT thị xã.
- 8g00:        Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã - Bùi Quốc Bảo chủ trì họp Thường trực HĐND thị xã tháng 6/2022.
+ Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang, Trưởng + Phó Hai ban HĐND thị xã; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số”.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trao học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, năm học 2021 – 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì nghe Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã báo cáo các nội dung cần điều chỉnh Dự án khu dân cư Lòng Hồ Sa Cát, phường Hưng Chiến.
                   + Mời dự: TP. Quản lý Đô thị, TP. Tài Nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến, Đơn vị tư vấn (Giao Ban Quản Lý DAĐTXD mời);  VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét giải quyết và xử lý việc chặt hạ cây tại Trường Tiểu học Thanh Phú A. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 5102/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND thị xã: PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Dũng),  PTP. Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Phấn), TP. Tài chính – KH, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PTP. Tư pháp (Đ/c Sinh), ĐT. Đội kinh tế -  Công an thị xã (Đ/c Duy), PGĐ. Kho bạc Nhà nước (Đ/c Bích) , Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã (Đ/c Tùng); CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), PCT. UBND xã Thanh Phú (Đ/c Chiến), CB. Địa chính XD xã Thanh Phú (Đ/c Hải); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã dự họp xét giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường thuộc dự án Xây dựng mương cống thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện đấu giá các khu đất theo kế hoạch năm 2022.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị sơ kết công tác đảng của Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Kim Phụng, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   +Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh VPĐKĐĐ, Trưởng Công an thị xã, TP. Tư pháp, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   +Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết các đề nghị, vướng mắc của Công ty Điện lực Bình Phước. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty cổ phần thủy điện Srok Phú Miêng IDICO: ông Phan Trọng Nam – Xưởng SC&QLCT, ông Phạm Ngọc Linh – Phòng Kế hoạch kỹ thuật (Giao Phòng Kinh tế mời), Phòng Kinh tế, Điện lực, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự bế mạc giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng thị xã năm 2022.
                   + Địa điểm: Phòng Văn hóa – TT thị xã.
THỨ SÁU (24/6):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 18/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân;  Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 17/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại UBND phường Hưng Chiến.
+ Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường Hưng Chiến, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã dự Hội thảo Khoa học ứng dụng giải pháp công nghệ mới: Hệ thống hố ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi. 
                   + Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các hội KH&KT Bình Phước 
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị thông tin thời sự quý II/2022.
                   + Cùng dự: Hai Phó Ban HĐND thị xã, LĐVP + CV (các khối).
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại với ông Lê Văn Lượng, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung đối thoại).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị xã, TP. Tài chính – KH,Chánh Thanh tra thị xã, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; ông Lê Văn Lương (Giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).


* Lưu ý:
Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây