hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 27 năm 2022.

Thứ hai - 04/07/2022 10:56 855 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 27 (Từ ngày 04/7/2022 đến 08/7/2022)  


THỨ HAI (04/7):
Sáng:
- 7g00:        Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ chào cờ.
+ Mời dự: Cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan ban, ngành thị xã theo Công văn số 772/UBND-NC ngày 25/6/2018 của UBND thị xã.
+ Địa điểm: UBND thị xã.       
Ghi chú: Nam mặc quần tây áo sơ mi trắng, nữ mặc bộ áo dài truyền thống, hoặc đồng phục ngành (nếu có).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
THỨ BA (05/7):
Sáng:
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của ban chỉ đạo hè thị xã.
+ Địa điểm:  Tại sân bóng đá ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trực tuyến Hội nghị người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
                   + Mời dự: TP. Văn hóa – TT thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường + CC. Văn phòng – Thống kê; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại phường Hưng Chiến.
+ Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường Hưng Chiến, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số”.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Mời dự: Trưởng các phòng ban chuyên môn thị xã, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Lãnh đạo: Công an thị xã, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Bưu điện; Bộ phận một cửa điện tử thị xã (Đ/c Đạt + Huy); VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Chủ tịch UBND và công chức liên quan của xã, phường.
- 15g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 18/2022.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
THỨ TƯ (06/7):
Sáng:
- 8g00:        Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 13 (mở rộng).
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Nam về giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB công trình phân pha đường dây 110Kv Bình Long 2 – Mỹ Phước.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng kinh tế, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp thống nhất xử lý kiến nghị của UBND thị xã để tham mưu UBND tỉnh về phương án sử dụng đất 13 ha tại xã Thanh Phú. (Giao Phòng Tài nguyên – MT và Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung, tài liệu).
                   + Cùng dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị.
                   + Địa điểm: Sở xây dựng.
THỨ NĂM (07/7):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình diễn đàn trẻ em thị xã năm 2022.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND thị xã: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại phường An Lộc.
+ Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường An Lộc, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 11g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dùng cơm thân mật nhân dịp ký kết thỏa thuận thu ngân sách Nhà nước của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Long.
                   + Địa điểm: Khách sạn An Lộc.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (08/7):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã Bình Long lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. (Giao Văn phòng HĐND-UBND thị xã chuẩn bị báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2022; Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị báo cáo nguồn vốn, tiến độ giải ngân đầu tư công).
                   + Mời dự: Trưởng các phòng ban chuyên môn thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, CCT. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, GĐ. Kho bạc Nhà nước Bình Long, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: LĐVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội thảo Cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái báo cáo tiến độ thực hiện đấu giá các khu đất theo kế hoạch năm 2022.
                   + Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).


* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây