hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 25 năm 2021

Thứ hai - 21/06/2021 11:01 799 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 25 (Từ ngày 21/6/2021 đến 25/6/2021)  

THỨ HAI (21/6):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe UBND xã Thanh Lương xin chủ trương giảm tiền truy thu mặt bằng chợ Thanh Lương 02 năm do đại dịch Covid-19. (giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị,  TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH; Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (22/6):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống từ ngày 01/7/2021 (do Bộ Công an chủ trì).
                   + Địa điểm: Công an tỉnh (Hội trường B). 
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết vướng mắc đường tổ 2, ấp Thanh Thiện, xã Thanh Lương. (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Thanh Lương: Chủ tịch + Cán bộ địa chính + Trưởng ấp Thanh Thiện (giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp nghe UBND xã Thanh Lương kiến nghị về chủ trương tháo gỡ khó khăn đường giao thông nông thôn năm 2020 đã thi công nhưng không có tên trên bản đồ. (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị,  TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH; Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
Chiều:
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Mi đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long theo Quyết định số 247-QĐ/TU ngày 03/6/2021 của Tỉnh ủy.
                   + Cùng đi: Đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì họp Ban pháp chế về thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã, khóa XII.
                   + Mời dự: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), CT. Liên đoàn lao động, TP. Nội vụ ; lãnh đạo: Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét thay đổi cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã.
                   + Mời dự: TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét kiến nghị của bà Nguyễn Thị Khánh ngụ tại ấp 17, xã Thanh Phú.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, UBND xã Thanh Phú, Trưởng ấp 17 – xã Thanh Phú (Giao UBND xã Thanh Phú mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ, Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (23/6):
Sáng:              
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 4/2021.
+ Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
                   + Mời dự: TP. Giáo dục & ĐT, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, GĐ. Điện lực Bình Long, GĐ. Trung tâm y tế, GĐ. Bưu điện, PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Kim), GĐ. Trung tâm Viễn thông, QL. Khách sạn An Lộc Hotel & Spa (Đ/c Thảo),  TP. Kinh tế, PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), HT. Các trường THPT: Bình Long, Nguyễn Huệ, Chuyên Bình Long;  GĐ. Trung tâm GDNN – GDTX thị xã, HT. Trường THCS An Lộc (Giao Phòng giáo dục & ĐT mời); BT. Thị đoàn; PCT. UBND phường Hưng Chiến (Đ/c Lịnh); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban chỉ đạo Covid-19 thị xã. (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND thị xã: PTGĐ. Công ty TNHH MTV cao su Bình Long – Nguyễn Hữu Trí; Quản đốc xưởng khai thác Nhà máy xi măng Bình Phước – Lê Ngọc Tuấn; GĐ. Trung tâm Y tế, PGĐ. Trung tâm Y tế (phụ trách điều trị, dự phòng), TP. Kinh tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, GĐ. Bảo hiểm xã hội, TP. Tư pháp, TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, PTB. Tuyên giáo Thị ủy, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Chữ thập đỏ, BT. Thị đoàn, PCT. Liên đoàn lao động thị xã; Đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (24/6):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Ban Chủ nhiệm 76 thông qua: Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 01- KH/BCN76 trong quý I, II/2021; Xem xét, cho ý kiến với các dự thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban tuyên giáo Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Phòng Tài chính – KH, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Lao động TB&XH, Trung tâm Y tế, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Thị đoàn; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2021.
                   + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc với lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND thị xã để chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã, khóa XII.
                   + Mời dự: TB. Tuyên giáo Thị ủy; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng + Yến (CV)
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:       
- 13g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 8 (mở rộng).
                     + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
THỨ SÁU (25/6):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 9g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch  UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức Họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 24/2021.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét phương án giải quyết vướng mắc 105 khu phân lô trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp lấy ý kiến các ngành về quỹ đất xây dựng trụ sở các ngành dọc tại khu Trung tâm hành chính mới thị xã.
+ Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Bảo hiểm xã hội, CCT. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã, CCT. Chi cục thi hành án dân sự thị xã, GĐ. Kho bạc Nhà nước, VT. Viện kiểm sát nhân dân, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban giám khảo hội thi thiết kế Logo thị xã.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Thành viên theo Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND thị xã: PGĐ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh – Đỗ Minh Trung, PGS.TS, NGUT, HT. Trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM – Nguyễn Văn Minh; NGUT, Họa sỹ, Nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. HCM – Huỳnh Văn Mười; Họa sỹ, PCT. Thường trực Hội Mỹ thuật TP. HCM – Siu Quý (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã mời); TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Văn hóa – TT; CV. Phòng Văn hóa – TT (Đ/c Phong); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Trung tâm điều hành thông minh).

Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây