Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 34 năm 2021.

Thứ hai - 30/08/2021 09:40 785 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 35 (Từ ngày 29/8/2021 đến 03/9/2021)  


CHỦ NHẬT (29/8):      
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì).
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ HAI (30/8):
Sáng:
          - 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                             + Mời dự: LĐVP + Tấn (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự làm việc với Bí thư Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết năm 2021.
+ Địa điểm: Tỉnh ủy (phòng họp C).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
+ Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Văn hóa – TT, TP. Tài chính – KH, GĐ. Bảo hiểm xã hội; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (31/8):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 28/2021.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
Chiều:                 
- 13g20:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng Bí thư Thị ủy đi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã.
                     + Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                     + Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy.
- 15g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự nghe báo cáo tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã.
                     + Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ TƯ (01/9):
Sáng:              
- 6g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021).
                     + Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản.
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã báo cáo phương án xây dựng các tuyến đường: Nguyễn Thái Học, Đoàn Thị Điểm, Lê Đại Hành.
                     + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                     + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND các xã, phường: Hưng Chiến, Thanh Phú, Phú Thịnh, Phú Đức; VP: CVP + PCVP  Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra các điều kiện chuẩn bị năm học mới và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học trên địa bàn thị xã.
                     + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Giáo dục & ĐT, Trung tâm Y tế; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.


THỨ NĂM (02/9):
Sáng:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ Lễ Quốc khánh.
+ Trực Văn phòng: CVP - Trịnh Thị Hà + Tấn, Hoàng (CV).
Chiều:       
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ SÁU (03/9):
Sáng:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ Lễ Quốc khánh.
+ Trực Văn phòng: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển, Huế (CV).


* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây