hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 44 năm 2021.

Thứ hai - 01/11/2021 10:45 753 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 44 (Từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021)       


THỨ HAI (01/11):
Sáng:
- 5g45:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày thành lập thị xã Bình Long (01/11/2009 - 01/11/2021).
                   + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản.
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng đoàn Sở giao thông vận tải đi khảo sát, xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc địa bàn thị xã và huyện Lộc Ninh liên quan đến tuyến QL. 13 đoạn từ thị xã Bình Long đến huyện Lộc Ninh.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, UBND các xã: Thanh Lương, Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại Km97 + 700, QL. 13.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Sở Kế hoạch – Đầu tư về vốn đầu tư năm 2021 – 2022.
                   + Cùng đi: TP. Tài chính – KH, GĐ. Ban Quản lý dự án ĐTXD.
                   + Địa điểm: Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trao thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh các trường thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
+ Cùng đi: Lãnh đạo Phòng Giáo dục & ĐT thị xã, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                             + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự trực tuyến Lễ công bố Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (02/11):
Sáng:
- 7g30:          Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.       
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi khảo sát đèn chiếu sáng tại các phường: An Lộc, Hưng Chiến và tuyến đường vào khu Bàu Sen, xã Thanh Lương.
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Xí nghiệp công trình đô thị; lãnh đạo UBND các xã, phường: An Lộc, Hưng Chiến, Thanh Lương; VP: Hiển (CV).
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Lương.
+ Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục & ĐT, UBND xã Thanh Lương.
+ Địa điểm: Trường mầm non Thanh Lương.
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng.
+ Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục & ĐT, UBND phường Phú Đức.
+ Địa điểm: Trường mầm non Hoa Hồng.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia xét xử vụ án “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai (người khởi kiện bà Mai Hồng Phương Trinh).
                   + Cùng đi: Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
Chiều:                 
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp xét, đề nghị công nhận danh hiệu khu dân cư văn hoá và xét khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn thị xã.
+ Mời dự: Thành phần theo quyết định số 315/QĐ-UBND 26/01/2021 của UBND thị xã: CT. UBMTTQVN thị xã - TB. Ban Dân vận Thị ủy, TB. Ban Tuyên giáo Thị ủy; PCT. UBMTTQVN thị xã; TP. Văn hoá – TT; PT. Công an; TP. Tư pháp; TP. Quản lý đô thị; CHT. BCH. Quân sự; PTP. Nội vụ; TP. Giáo dục & ĐT; TP. Tài nguyên & MT; TP. Lao động TB&XH; TP. Kinh tế; GĐ. Trung tâm Y tế; GĐ. Điện lực; CCP. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Ngân hàng Chính sách xã hội; PTP. Tài chính – KH; PTP. Văn hóa – TT; TP. Dân số KHHGĐ (Đ/c Huyền) – Trung tâm Y tế, PĐT. Đội XDPTBVANTQ – Công an thị xã, CT. Liên đoàn lao động; PCT. Liên đoàn lao động, BT. Thị đoàn, CT. Hội Nông dân; BT. Thị đoàn; CT. Hội Cựu chiến binh; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; CT. Hội Người cao tuổi thị xã; CT. Hội Chữ thập đỏ, CV. Phòng Giáo dục & ĐT (Đ/c Hậu), PĐT. Đội XDPT BVANTQ (Đ/c  Đạt) - Công an thị xã, Trợ lý chính trị (Đ/c Thăng) -, BCH Quân sự thị xã; CT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu)
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
- 17g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến nghe Ban vận động tỉnh hỗ trợ, điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh báo cáo tình hình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; TP. Giáo dục & ĐT, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (03/11):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với lãnh đạo VNPT Bình Phước về phương án triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025; đề xuất các nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 – 2025.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Lãnh đạo: VNPT Bình Phước, VNPT Bình Long; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách triển khai  ứng dụng CNTT; Phòng Văn hóa: Lãnh đạo + CV. CNTT; TP. Giáo dục & ĐT, TP. Nội vụ, TP. Tài chính – KH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái  dự họp trực tuyến giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 9g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến lấy ý kiến ban hành Quyết định quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị - Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 33/2021.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái,  TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
THỨ NĂM (04/11):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và đề xuất phương án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao trong tình hình mới.
+ Mời dự: TP. Văn hóa – TT, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế,  Lãnh đạo UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh.
                   + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, các đ/c Ủy viên UBND thị xã, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Đảng ủy Quân sự.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
THỨ SÁU (05/11):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Thanh Phú.
                   + Mời dự: Lãnh đạo và các phòng có liên quan Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, Chủ tịch UBND xã Thanh Phú; Đơn vị tư vấn (Công ty TNHH MTV cao su Bình Long mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về tình hình tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi phát triển KT-XH.         
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BẢY (06/11):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Hiển + Lan.


CHỦ NHẬT (07/11):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Tấn + Hoàng.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây