Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 31 năm 2021.

Thứ hai - 02/08/2021 09:52 630 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 31 (Từ ngày 31/7/2021 đến 06/8/2021)  

THỨ BẢY (31/7):
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Mi.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, , TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH.
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
CHỦ NHẬT (01/8):
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Mi.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, , TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ HAI (02/8):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để đánh giá kết quả 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Ch th 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bin pháp thời gian tiếp theo; thông qua kế hoạch đón công n Bình Phước từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; TB. Tuyên giáo Thị ủy, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý điều trị nâng cao năng lực hồi sức tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19.
                   + Cùng dự: Ban Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng các phòng: Kế hoạch tổng hợp, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Điều dưỡng, Tài chính – KH, Dược – Vật tư y tế; Trưởng các khoa: Khám bệnh, Hồi sức tích cực, Truyền nhiễm.
                   + Địa điểm: Chi nhánh Viettel thị xã.
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ BA (03/8):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Đoàn kiểm tra của  Ủy ban MTTQVN tỉnh đi kiểm tra một số chốt kiểm dịch, khu vực phong tỏa, khu cách ly, khu điều trị phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. 
+ Cùng đi: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế.
+ Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy.
- 9g30:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thị xã.
 + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; CT. Ủy ban MTTQVN – TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thống nhất các giải pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Chợ Bình Long. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                     + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, CT. Ủy ban MTTQVN - TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Kinh tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Sao Việt, GĐ. Công ty TNHH Greensun; Ban Quản lý chợ Bình Long, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (04/8):
Sáng:              
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình “Chuyến xe yêu thương” đồng hành cùng người lao động, Nhân dân tại các khu nhà trọ, nhà thuê có hoàn cảnh khó khăn năm 2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy – Ủy ban MTTQVN thị xã, Lãnh đạo Đảng ủy – UBND các xã, phường; thành phần: Có thư mời riêng (giao Thị đoàn mời).
                   + Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cũ.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thanh Phú, xã Thanh phú, thị xã Bình Long.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT thị xã; UBND xã Thanh Phú, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ NĂM (05/8):
Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (06/8):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), phiên thứ 5/2021 (hình thức họp trực tuyến).
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:       
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây