hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 17 năm 2021.

Thứ hai - 26/04/2021 11:01 949 0
Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 17 năm 2021.
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 17 (Từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021)  

THỨ HAI (26/4):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến xã, phường về sơ kết công tác xây nhà Đại đoàn kết năm 2020 và sơ kết công tác Mặt trận tham gia công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp tại UBND tỉnh (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ liên quan).
+ Cùng dự: TP. Tài nguyên và Môi trường, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã.
+ Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp B).
THỨ BA (27/4):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì Hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2021.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Lao động TB&XH, Phòng Kinh tế; VP: PCVP: Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và thống nhất kế hoạch, lịch trình vận động bầu cử.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự làm việc để giải quyết vướng mắc có liên quan đến an toàn lưới điện 110KV cung cấp điện cho Nhà máy xi măng Bình Phước. (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung và dẫn đoàn đi thực địa).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Nhà máy xi măng Bình Phước, Công ty điện lực Bình Phước, Phòng Kinh tế thị xã, CT. UBND xã Thanh Lương, ông Nguyễn Đăng Khiển (Giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
Chiều:
- 14g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường GPMB cho các công trình điện do Tổng Công ty Điện lực miền Nam đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đường dây 220Kv Lộc Ninh – Bình Long).
+ Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp D).
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư 15ha, thị xã Bình Long. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, TT. HĐND thị xã.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đơn vị tư vấn ( giao Phòng Quản lý đô thị mời); Chủ tịch UBND các phường: Hưng Chiến, An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 17g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ kỷ niệm 10 thành lập Ngân hàng ACB - Phòng Giao dịch Bình Long.
                   + Địa điểm: Nhà hàng Đỗ Quyên.
THỨ TƯ (28/4):
Sáng:              
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Hội Chữ Thập đỏ thị xã.
Nội dung: Thông qua Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập đỏ thị xã Bình Long lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp triển khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu, nội dung họp). 
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã; Ban Thường vụ Thị ủy.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, CN. Văn phòng đăng ký đất đai thị xã; UBND các xã, phường: Chủ tịch UBND + CB. Địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị gặp gỡ, kết nối những tấm lòng nhân ái năm 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sao Mai (số 26, Hùng Vương, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
                   + Cùng dự: Đ/c Tô Mạnh Hà – PTP. Tài nguyên và Môi trường.
                   + Địa điểm: Tòa án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Số 8, đường 7-CL, phường Cát Lái, quận 2, Thành phố Thủ Đức).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Kinh tế thị xã dự Hội nghị triển khai xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu (do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức).
                             + Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo thu nợ và chống thất thu thuế đối với công trình xây dựng của các hộ kinh doanh, nhà ở riêng lẽ trên địa bàn thị xã. (Giao Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, TP. Tư pháp, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, Trưởng Công an thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao ban khối Kinh tế quý I/2021.
                   + Mời dự: Thành phần theo quy định; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (29/4):
Sáng:
- 6g15:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ viếng nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2021.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Thông báo số 128/TB-UBND ngày 26/4/2021 của UBND thị xã: các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã.
                   + Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.
                   + Cùng dự: TB. Tổ chức Thị ủy – TP. Nội vụ; CV. phụ trách công tác thi đua, khen thưởng – Phòng Nội vụ.
                   + Địa điểm: Hội trường tỉnh.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 giai đoạn 2016 - 2021, tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2021 và triển khai nhiệm vụ soạn thảo văn kiện động viên.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND thị xã.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự tổng kết hoạt động của các Tiểu ban chỉ huy thống nhất năm 2020.
                   + Địa điểm: Nông trường Cao su Xa Cam.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị sơ kết hoạt động của các đội hình Thanh niên tình nguyện thị xã giai đoạn 2012 - 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và thống nhất kế hoạch, lịch trình vận động bầu cử.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Thành + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 16g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 4/2021.
                   + Mời đự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Tối:
- 19g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phòng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, TT. HĐND thị xã.
                   + Mời dự: lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường.
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ SÁU (30/4):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2021 theo Thông báo số 127/TB-UBND ngày 23/4/2021 của UBND thị xã.
                   + Trực Văn phòng: LĐVP + CBCC.

                   Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây