hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 06 + 07 năm 2021

Thứ hai - 08/02/2021 09:41 730 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 06 + 07 (Từ ngày 08/02/2021 đến 19/02/2021)

A. TUẦN LỄ 06
(từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021).

THỨ HAI (08/02):
Sáng:
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
                   + Địa điểm: Huyện ủy – UBND các huyện: Chơn Thành, Bù Đăng.
- 10g00:       Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc với Thường trực Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (lần 3). (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp và mời đơn vị tư vấn).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, TT. HĐND thị xã.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TB. Dân vận Thị ủy - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tổ chức Thị ủy – TP. Nội vụ thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy, CN. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy - Chánh Thanh tra thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, BT. Đảng ủy – CT. UBND phường An Lộc, TP. Tài nguyên –MT; lãnh đạo Văn phòng Thị ủy; Đơn vị tư vấn; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 15 xem xét xứ lý kỷ luật Tổ chức Đảng và Đảng viên theo thẩm quyền.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (09/02):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì họp Thường trực HĐND thị xã.
                   + Mời dự: TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, VP: CVP: Trịnh Thị Hà, PCVP: Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp HĐND thị xã).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (10/02, 29 Tết):
Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang trực giải quyết các công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
+ Cùng trực: LĐVP+ CBCC, VC Văn phòng.
THỨ NĂM (11/02, 30 Tết):
Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trực cơ quan.
+ Cùng trực: LĐVP+ CBCC, VC Văn phòng.
Tối:
- 17g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm và chúc tết các đơn vị: Công an thị xã, phường Hưng Chiến và phường Phú Đức.
- 17g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và chúc tết các đơn vị: Trung tâm Y tế.
THỨ SÁU (12/02, mùng một Tết):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã trực giải quyết các công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
+ Cùng trực: LĐVP+ CBCC, VC Văn phòng.
THỨ BẢY (13/02, mùng hai Tết):
Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trực giải quyết các công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
+ Cùng trực: LĐVP+ CBCC, VC Văn phòng.
CHỦ NHẬT (14/02, mùng ba Tết):
Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang trực giải quyết các công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
+ Cùng trực: LĐVP+ CBCC, VC Văn phòng.


B. TUẦN LỄ 07
(từ ngày 15/02/2021 đến ngày 19/02/2021).


THỨ HAI (15/02, mùng bốn Tết):
Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trực giải quyết các công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
+ Cùng trực: LĐVP+ CBCC, VC Văn phòng.
THỨ BA (16/02, mùng năm Tết):
Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trực giải quyết các công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
+ Cùng trực: LĐVP+ CBCC, VC Văn phòng.
THỨ TƯ (17/02):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021.
                   + Địa điểm: Trụ sở Thị ủy.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.


THỨ NĂM (18/02):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy; Thường trực HĐND thị xã.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; thành phần theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND thị xã: CT. UBMTTQVN thị xã,TP. Văn hóa – TT, Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH. Quân sự, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Nội vụ, TP. Lao động TB &XH, GĐ. Xí nghiệp công trình đô thị, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Điện lực Bình Long, Chánh Văn phòng Thị ủy, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Cựu chiến binh thị xã , BT. Thị đoàn; lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ban  Tuyên giáo Thị ủy, Ban Tổ chức Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế, Bưu điện Bình Long, Trung tâm Viễn thông, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án, Văn phòng đăng ký đất đai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi cục thống kê, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Bảo hiểm xã hội thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Chánh Thanh tra thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Đội Quản lý thị trường số 4, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông Y, Hội Người mù, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc Da cam – Điôxin, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Bảo trợ người tàn tật TMC&BNN; Bí thư + CT. UBND các xã - phường; VP: LĐVP + CV. Các khối.
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (19/02):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.


Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

                   (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây