hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 19 năm 2021.

Thứ hai - 10/05/2021 09:42 733 0
 Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 19 (Từ ngày 10/5/2021 đến 14/5/2021)  


THỨ HAI (10/5):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến thống nhất một số nội dung trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn và nhu cầu cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng; CV. Phòng Giáo dục và Đào tạo; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến về phương án xét nghiệm diện rộng.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài chính – KH, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phường Phú Đức, phường Phú Thịnh.
                   + Cùng đi: TB. Dân vận Thị ủy - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tổ chức Thị ủy - TP. Nội vụ, CN. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy - Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài chính – KH, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Hùng, Đ/c Kiên).
                   + Địa điểm: Phường Phú Đức, phường Phú Thịnh.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp về thống nhất hành lang lộ giới đường tổ 2, ấp Thanh Thiện, xã Thanh Lương theo đề nghị của các hộ dân. (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung).
                   + Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 17g00:      Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến về Triển khai các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai phương án xét nghiệm diện rộng.
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND thị xã: GĐ + PGĐ. Trung tâm Y tế, TP. Kinh tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, TP. Văn hóa – TT, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, TP. Lao động TB&XH, GĐ. Bảo hiểm xã hội, TP. Tư pháp, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, PTB. Tuyên giáo Thị ủy (đ/c Thành), CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, PCT. Liên đoàn Lao động thị xã, BT. Thị đoàn; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (11/5):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp công dân đnh kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại với bà Trương Thị Hoài Thu về xem xét việc chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Kinh tế, Chủ tịch UBND xã Thanh phú, bà Trương Thị Hoài Thu (Giao UBND xã Thanh phú mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (12/5):
Sáng:              
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng đoàn của Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn thị xã Bình Long; dự Lễ khánh thành công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Cầu thanh niên; dự Lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết tại hộ gia đình bà Dương Thị Liều - ấp Phú Thành, xã Thanh Phú.
                   + Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy lúc 6 gờ 30.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (Đơn vị bầu cử số 7).
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại ấp Thanh An, xã Thanh Lương. (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung).
                   + Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, UBND xã Thanh Lương: Lãnh đạo UBND + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (theo Kế hoạch số 163/KH-MTTQ-BTT ngày 14/4/2021 của Ủy ban MTTQVN tỉnh).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thông qua nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy Xi măng Bình Phước (Giao Phòng Quản lý Đô thị chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Nhà máy Xi măng Bình Phước, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đơn vị tư vấn (giao Phòng Quản lý Đô thị mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (13/5):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND thị xã: lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Hội Chữ tập đỏ, Thị đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các xã, phường (giao UBND các xã, phường mời), các đơn vị tài trợ (Giao Hội Chữ thập đỏ thị xã mời).
+ Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (Đơn vị bầu cử số 9).
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình điện.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam, Công ty Điện lực Bình Phước, Đơn vị thi công; lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa quân dân.
                   + Địa điểm: Ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp xem xét hướng giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giao ban khối Sản Xuất quý I/2021.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các ngành thuộc khối Sản xuất, GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (14/5):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức tham dự khai mạc chấm các sản phẩm, mô hình, giải pháp vòng chung khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật thi xã Bình Long lần thứ VI, năm 2020 – 2021.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng.
                   + Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức đi thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2021.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND thị xã: lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, BCH. Quân sự thị xã, Phòng Nội vụ. (Tập trung tại Phòng Nội vụ thị xã).
                   + Địa điểm: Chùa Tân Minh, Chùa Tam Bảo, Chùa Bảo An, Tịnh xá Ngọc Bình, Chùa Lam Sơn, Tịnh xá Ngọc Long, Chùa Phật Quốc Vạn Thành.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (Đơn vị bầu cử số 6).
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- 13g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết số 26/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 27/KH-HĐND ngày 22/4/2021 của HĐNĐ thị xã: TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), CT. Liên đoàn lao động, ông Phạm Văn Thảo – TV. Ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã; Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.

Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.

 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây