hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 16 năm 2021.

Thứ ba - 20/04/2021 15:57 902 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 16 (Từ ngày 19/4/2021 đến 25/4/2021)  


THỨ HAI (19/4):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Thông tin thời sự chuyên đề tuyên truyền về biển đảo Việt Nam năm 2021.
+ Cùng dự: LĐVP.
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra các di tích lịch sử của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.
+ Địa điểm: Khu Di tích Tà Thiết.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xem xét giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Nga và bà Nguyễn Thị Phương. (Giao phòng Tài nguyên và MT chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự:  TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chánh thanh tra thị xã, Chủ tịch UBND các phường: Hưng chiến, An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Thành phần theo Quyết định 352/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thị xã: TB. Tổ chức – TP. Nội vụ; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), CCP. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản Đ/c Chúc); TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; TB. Tuyên giáo Thị ủy; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy - Chánh Thanh tra thị xã; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (20/4):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ Khai mạc và Bế mạc Chương trình hội thi “Thanh niên với bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa” năm 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: Chùa Chưởng Phước.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự và chủ trì họp kiểm điểm tập thể và cá nhân UBND phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự nghe Ủy ban MTTQVN thị xã báo cáo Hội nghị hiệp thương lần 3.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
THỨ TƯ (21/4):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2021 theo Thông báo số 111/TB-UBND ngày 15/4/2021 của UBND thị xã.
                             + Trực Văn phòng: LĐVP + CBCC. 
THỨ NĂM (22/4):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND thị xã: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo Đảng ủy + UBND + Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Dung (CV) .
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã về triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.
                   + Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; VP: PCVP (Đ/c Khanh, đ/c Khang, đ/c Phương).
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo thu nợ và chống thất thu thuế đối với công trình xây dựng của các hộ kinh doanh, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thị xã. (Giao Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, TP. Tài chính – KH, TP. Tư pháp, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, Trưởng Công an thị xã, TP. Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao ban khối Kinh tế quý I/2021.
                   + Mời dự: Thành phần theo quy định; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài chính – KH thị xã dự họp Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định giá đất cụ thể của lô số 01 KDC trường An lộc B (trường Quốc Quang cũ) và lô số 11 thuộc khu đất Hạt kiểm lâm liên huyện làm cơ sở thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường bằng đất để giữ lại cây Me Tây làm di tích trường Quốc Quang.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
THỨ SÁU (23/4):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Đoàn giám sát theo Quyết định số 05-QĐ/UBKTTU ngày 16/3/2021 của UBKT Tỉnh ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã  ủy quyền lãnh đạo Công an thị xã Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn văn bản QPPL trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (do C07 - Bộ Công an tổ chức).
            + Địa điểm: Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an tỉnh.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Đoàn giám sát theo Quyết định số 05-QĐ/UBKTTU ngày 16/3/2021 của UBKT Tỉnh ủy về thông qua dự thảo kết quả giám sát Ban Thường vụ Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
CHỦ NHẬT (25/4):
- 6g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: Quảng trường 23/3 (đường 6/1, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài).                   Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây