hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 21 năm 2021.

Thứ hai - 24/05/2021 10:50 847 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 21 (Từ ngày 23/5/2021 đến 28/5/2021) 

CHỦ NHẬT (23/5):
Sáng:
- 6g00:        Chủ tịch UBND thị xã -  Hoàng Thị Hồng Vân dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại Khu phố Bình An, phường An Lộc (Đơn vị bầu cử số 6).
- 6g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại ấp Vườn Rau, ấp Thanh Xuân, xã Thanh Phú (Đơn vị bầu cử số 3).
- 6g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú (Đơn vị bầu cử số 4).
THỨ HAI (24/5):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
THỨ BA (25/5):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Hội đồng thẩm định sáng kiến ngành Giáo dục thị xã. (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thị xã: TP. Giáo dục & ĐT; PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Phấn, Đ/c Kim), CT. Phòng Giáo dục & ĐT (Đ/c Quang, Đ/c Huyền, Đ/c Hậu); VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì xem xét quy hoạch hồ sa cát.
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đơn vị tư vấn (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi khảo sát khu dân cư Hưng Phú – phường Hưng Chiến.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT;  Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; lãnh đạo UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: Khu dân cư Hưng Phú, phường Hưng Chiến.
THỨ TƯ (26/5):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình xây dựng mương cống thoát nước khu công nghiệp Việt Kiều.
+ Nội dung: Báo cáo công tác kế hoạch triển khai dự án và phương án phối hợp trong quá trình giải phóng mặt bằng công trình (phần qua thị xã Bình Long). (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã liên hệ với các thành viên thuộc Ban quản lý dự án của tỉnh chuẩn bị nội dung cuộc họp).
                   + Mời dự: PGĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh – Trần Phương Nam; PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; thành phần theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, PGD. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã (Đ/c Trí), GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, CV. Ban QLXD ĐTDA tỉnh (Đ/c Sơn), CBKT. Ban QLXD ĐTXD tỉnh (Đ/c Hóa, Đ/c Ngọc, Đ/c Tùng, Đ/c Vân), CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Bình), CV. Phòng Tài chính – KH (Đ/c Phượng), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Tuấn), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), UBND phường Hưng Chiến: Chủ tịch + Cán bộ địa chính; Trưởng ấp Sở Nhì – Trần Văn Quê, ông Nguyễn Đình Hung, bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Tổ 3, ấp Sở Nhì, phường Hưng chiến (giao UBND phường Hưng Chiến mời);
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy.
Nội dung: Thông qua Đề án xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của thị xã Bình Long và các kiến nghị, đề xuất của thị xã.
+ Địa điểm: Tỉnh ủy (phòng họp C).
THỨ NĂM (27/5):
Sáng:
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 22/2021.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giao ban khối Sản Xuất quý I/2021.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các ngành thuộc khối Sản xuất, GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (28/5):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ nhất (giữa năm 2021) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 26.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc với lãnh đạo Hai ban HĐND thị xã và Văn phòng HĐND – UBND thị xã về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XII.
                   + Mời dự: Lãnh đạo Hai ban HĐND thị xã, CVP – Trịnh Thị Hà, PCVP – Nguyễn Duy Khang + đ/c Thành + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Họp giải quyết kiến nghị về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nam An Lộc, thị xã Bình Long. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung họp).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp D).
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5/2021.
                   + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây