Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 20 năm 2021.

Thứ hai - 17/05/2021 10:33 855 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 20 (Từ ngày 17/5/2021 đến 23/5/2021)  


THỨ HAI (17/5):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; lãnh đạo: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; Nhà máy xi măng Bình Phước; Thành viên Ủy ban bầu cử theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thị xã: TB. Tổ chức Thị ủy - TP. Nội vụ, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, CCP. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Chúc), PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy - Chánh Thanh tra thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP - Trịnh Thi Hà + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng đoàn của Tỉnh ủy đi  kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phường An Lộc, phường Hưng Chiến.
                   + Cùng đi: CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Văn hóa – TT, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PCCT. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Chúc), PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Cương).
                   + Địa điểm: UBND phường: An Lộc, Hưng Chiến.
- 17g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Cùng dự: PCVP: Nguyễn Duy Khang.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (18/5):
Sáng:
- 6g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021 trên địa bàn thị xã.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, TT. HĐND thị xã.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Thành phần theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26/4/2021 của UBND thị xã: Thành viên ban chỉ đạo trồng cây; lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội; UBND các xã, phường: Lãnh đạo: Đảng ủy – UBND + CBCCVC, đoàn viên thanh niên.
                   + Địa điểm: Trường Mầm non Vành Khuyên – phường Phú Thịnh.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, TT. HĐND thị xã.
+ Cùng dự: Có thư mời riêng; thành phần theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND thị xã: lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Hội Chữ tập đỏ, Thị đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các xã, phường (giao UBND các xã, phường mời), các đơn vị tài trợ (Giao Hội Chữ thập đỏ thị xã mời).
+ Địa điểm: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thị xã.
- 8g15:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; công bố “100% dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Phước đạt mức độ 4” trên cổng dịch vụ công Quốc gia; khai trương tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia phiên tòa sơ thẩm về vụ án hành chính theo Quyết định số 01/2021/QĐST-HC ngày 23/4/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.
                   + Cùng đi: PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì họp liên tịch lần thứ nhất chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy; lãnh đạo: Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục thi hành án dân sự thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Hai ban HĐND thị xã; VP: CVP – Trịnh Thị Hà, PCVP -  Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

THỨ TƯ (19/5):
Sáng:              
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng đoàn Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Thanh Lương.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Nội vụ, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp giải quyết kiến nghị về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nam An Lộc, thị xã Bình Long. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị tài liệu có liên quan).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D)
THỨ NĂM (20/5):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì Hội nghị diễn tập phòng chống Covid-19 giả định có 01 ca dương tính.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; thành phần theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND thị xã: Giám đốc + PGĐ. Trung tâm Y tế, TP. Kinh tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Giáo dục & ĐT, GĐ. Trung tâm nông nghiệp thị xã, ĐT. Đội quản lý thị trường số 4, GĐ. Bảo hiểm y tế, TP. Tư pháp, TP. Lao động TB&XH, TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy,   CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PCT. Liên đoàn lao động thị xã, BT. Thị đoàn; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia đối thoại về việc khiếu kiện “Quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai do bà Nguyễn Thị Oanh khởi kiện. (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị tài liệu có liên quan).
                   + Cùng dự: Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Tài nguyên – MT thị xã (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh (phòng Hòa giải).
- 10g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp xem xét giá đất cụ thể làm cơ sở định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 46 lô đất thuộc KDC khu trung tâm xã Thanh Phú.
                   + Cùng dự: lãnh đạo UBND xã Thanh Phú.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên – MT tỉnh.
- 7g30:        Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã – phường.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Thanh Phú.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Nội vụ, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 14g00:      Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã – phường.
THỨ SÁU (21/5):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Phú Đức.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã,  Phòng Nội vụ, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 8g00:        Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã – phường.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Phú Thịnh.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Nội vụ, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 14g00:      Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã – phường.
THỨ BẢY (22/5):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Hưng Chiến.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Nội vụ, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường An Lộc.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Nội vụ, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế.
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.


CHỦ NHẬT (23/5):
Sáng:
- 6g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các điểm bầu cử (có Thông báo riêng).

Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây