hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 15 năm 2021.

Thứ hai - 12/04/2021 09:58 846 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 15 (Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)  

THỨ HAI (12/4):
Sáng:              
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng; LĐVP.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp điểm điểm theo nội dung trách nhiệm Kết luận Thanh tra số 126/KL-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Thanh tra thị xã; Ban lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Trung tâm phát triển quỹ đất; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ BA (13/4):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 20/2021.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phường Phú Đức, phường Phú Thịnh.
                   + Cùng đi: TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tổ chức Thị ủy – TP. Nội vụ thị xã, CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy – Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài chính – KH, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Hùng, Đ/c Kiên).
                   + Địa điểm: UBND các phường: Phú Đức, Phú Thịnh.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế thị xã dự họp Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình cao áp lưới điện tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp BĐD. Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá tình hình công tác quý I năm 2021; Triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. (Giao Ngân hàng chính sách xã hội thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND thị xã: GĐ. Ngân hàng CSXH thị xã; TP. Tài chính – KH; TP. Lao động TB&XH; TP. Kinh tế; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Cựu chiến binh; BT. Thị đoàn; PV. Phòng Văn hóa – TT thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp triển khai việc rà soát các quỹ đất công phục vụ công tác sắp xếp nhà đất theo Nghị định 167.
+ Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Thanh Lương, xã Thanh Phú.
                   + Cùng đi: TB. Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Duy).
                   + Địa điểm: UBND các xã: Thanh Lương, Thanh Phú.
THỨ TƯ (14/4):
Sáng:
          - 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp thông qua đồ án chi tiết khu dân cư A, B, C thuộc khu đô thị Nam An Lộc.
                             + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
          - 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp (thông qua hình thức phần mềm họp không giấy).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đoàn HĐND tỉnh về giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Thành phần theo Quyết định 352/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thị xã: TB. Tổ chức – TP. Nội vụ; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), CCP. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản Đ/c Chúc); TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; TB. Tuyên giáo – TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy - Chánh Thanh tra thị xã; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền GĐ. Trung tâm Y tế thị xã dự Hội nghị giao ban công tác Y tế quý I/2021.
                   + Cùng dự: Trưởng (Phó) phòng KHNV – Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: Sở Y tế.
THỨ NĂM (15/4):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự nghe Sở Tài nguyên – MT tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đấu giá các khu đất năm 2021.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
- 11g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự bàn giao kinh phí sửa chữa và tặng quà cho hộ nghèo của Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức (nguồn do đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Nguyễn Tuấn Anh vận động Hội từ thiện tỉnh Đồng Nai).
                             + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao xã - phường tháng 4/2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã; TB. Dân vận Thị ủy; TB. Tổ chức Thị ủy; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy; CVP. Thị ủy; lãnh đạo: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Thành phần theo quy định; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường; VP: LĐVP + Yến (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản dự Hội nghị tổng kết công tác chống thất thu và thu nộp NSNN năm 2020.
                   + Địa điểm: Hội trường Cục thuế tỉnh.
THỨ SÁU (16/4):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ 15, tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 HĐND tỉnh khóa IX.
                   + Địa điểm: Hội trường tỉnh.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về báo cáo công tác triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT cấp thị xã; khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội thể dục thể thao của địa phương. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Văn hóa – TT, TP. Nội vụ, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, PGĐ. Điện lực Bình Long (Đ/c Lâm), TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, CT. Liên đoàn Lao động, CT. Hội Người cao tuổi, BT. Thị đoàn, CT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh thị xã.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Ban Thường vụ Thị ủy, TP. Văn hóa – TT, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, Trưởng Công an thị xã,  GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Xí nghiệp công trình đô thị, PTP. Nội vụ (phụ trách công tác Nội vụ), PTP. Văn hóa – TT (phụ trách quản lý  nhà nước), TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, CVP. Thị ủy, CT. Liên đoàn lao động thị xã, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã, CT. Hội Cựu chiến binh thị xã, CT. Hội Nông dân thị xã, BT. Thị đoàn, GĐ. Bưu điện Bình Long, GĐ. VNPT chi nhánh Bình Long, Lãnh đạo UBND các xã, phường; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: Trung tâm điều hành thông minh thị xã.

                   Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây