hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 04 năm 2021.

Thứ hai - 25/01/2021 11:02 811 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 04 (Từ ngày 25/01/2021 đến 31/01/2021)       

THỨ HAI (25/01):
Sáng:            
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 16g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự tiệc Tất niên năm 2020 tại Công ty Long Phát Group.
                   + Địa điểm: tổ 4, ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương.
THỨ BA (26/01):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị tài liệu và nội dung họp).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái, lãnh đạo: Ban quản lý dự án Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục & ĐT, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Nội vụ, TP. Kinh tế, CT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Y tế năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Y tế tỉnh.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang làm việc với Thường trực HĐND các xã, phường về một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử và tổng kết nhiệm kỳ của HĐND.
                   + Mời dự: TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản.
                   + Địa điểm: Hội trường Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban chỉ đạo Đơn vị học tập, Cộng đồng học tập cấp xã và Trung tâm học tập cộng đồng Thị xã Bình Long giai đoạn 2021-2025. (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Phòng GD&ĐT thị xã, CT. Hội Khuyến học thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế thị xã, CT. LĐLĐ thị xã, CT. Hội Liên Hiệp Phụ nữ, TP. Phòng LĐTB&XH thị xã, TP. Phòng TN&MT thị xã, TP. Phòng Kinh tế thị xã, TP. Phòng VH-TT thị xã, TP. Phòng TC-KH thị xã, PCT. MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTP. Phòng Nội vụ thị xã (Đ/c Phát), Phó Trưởng Công an thị xã (Đ/c Tình), PCT. VX UBND các xã, phường; CV. Phòng GD&ĐT thị xã, CV. Phòng GD&ĐT thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 17g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự liên hoan cùng tập thể cán bộ công chức Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
THỨ TƯ (27/01):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác PCTP, TNXH, XDPT TDBV ANTQ; Công tác đảm bảo TTATGT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
+ Cùng dự: lãnh đạo: UBND tỉnh, Công an tỉnh; Thành phần theo Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND thị xã: TB. Dân vận Thị ủy - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; Trưởng Công an; TP. Lao động TB&XH; GĐ. Trung tâm Y tế; PT. Công an thị xã phụ trách công tác PCTP; PT. Công an phụ trách PTTDBVANTQ; Các thành viên: CHT. BCH. Quân sự; Chánh Thanh tra; TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH; TP. Tư pháp; TP. Kinh tế; TP. Tài nguyên – MT; TP. Giáo dục & ĐT; TP. Nội vụ; TP. Văn hoá – TT; Trưởng Ban Tuyên giáo; TB. Dân vận Thị ủy; Chánh án Toà án ND; VT. Viện Kiểm sát ND; CT. Liên đoàn lao động; CT. Hội Cựu Chiến binh; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; CT. Hội Chữ thập đỏ, BT. Thị đoàn; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã Bình Long: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã phụ trách phong trào; PTP. Tài chính – KH phụ trách lĩnh vực đầu tư XDCB; Công an thị xã: ĐT. đội tổng hợp, ĐT. đội XDPT, ĐT. đội điều tra tổng hợp; ĐT. đội cảnh sát ĐTTP về TTXH, ĐT. đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, ĐT. đội CSĐTTP về TTQLKT&CV, ĐT. đội Cảnh sát QLHC về TTXH, ĐT. đội Cảnh sát giao thông, ĐT. đội Cảnh sát THAHS và HTTP, Phó đội trưởng đội tổng hợp, CB. Phụ trách Kế toán; CV. Trung tâm Y tế phụ trách công tác tổng hợp; CV. Phòng Lao động TB&XH phụ trách lĩnh vực phòng chống TNXH; HT. các trường THPT: chuyên Bình Long, thị xã Bình Long, Nguyễn Huệ; Chủ tịch UBND + Chủ tịch Ủy ban MTTQVN + Trưởng Công an các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà, PCVP – Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV).
+ Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng đoàn Sở Tài chính tỉnh đi tặng quà cho người nghèo trên địa bàn phường Hưng Chiến nhân dịp nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – KH thị xã.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
Chiều:       
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì họp Liên tịch giữa HĐND với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã thống nhất một số nội dung liên quan đến việc xây dựng dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: CT. UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã , TB. Tổ chức Thị ủy
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (28/01):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp về quy trình điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, về tiền hoàn trả lưới điện nông thôn. (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; PCT. UBND thị xã- Đặng Hoàng Thái, TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB.  Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Tư pháp, GĐ. Kho bạc nhà nước; CT. UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.
                             + Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2020.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống Trung đoàn BB165 – Sư đoàn BB7.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban CHQS thị xã, Thị Đoàn, Hội Cựu chiến binh thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Sư đoàn 7 (phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).
THỨ SÁU (29/01):
Sáng:
- 6g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức đi thăm và chúc tết các đơn vị nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (01 ngày).
                   + Cùng đi: thành phần theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã: lãnh đạo các ngành: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Bệnh viện Tâm thần trung ương II, Báo Nhân đạo và Đời sống thành phố Hồ Chí Minh.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND thị xã: TB. Tổ chức Thị ủy - TP. Nội vụ; CT. UBMTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy; TP. Tài chính – KH; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy - Chánh Thanh tra; PTP. Nội vụ (Đ/c Phát); TB. Tuyên giáo Thị ủy ; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; BT. Thị đoàn; PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng); PCT. Liên đoàn lao động thị xã (Đ/c Chung); CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Trang, Đ/c Cương, Đ/c Hùng); VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Văn hóa – TT thị xã dự Hội nghị triển khai Hồ sơ biểu mẫu phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”; Cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH – ĐTVM” năm 2021 trên địa bàn thị xã Bình Long.
+ Mời dự: Có thư mời riêng; Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” thị xã và Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” các xã, phường: VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.       
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 16g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự liên hoan nhân dịp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và phát động thi đua năm 2021.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 17g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình văn nghệ ngày Hội Xuân yêu thương năm 2021.
                   + Địa điểm: Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Lương.
CHỦ NHẬT (31/01):
Tối:
- 19g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội diễn văn nghệ gây quỹ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 – 2021.
                             + Địa điểm: Trường Tiểu học An Lộc B.
                   (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây