hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 09 năm 2021

Thứ hai - 01/03/2021 10:01 792 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 09 (Từ ngày 01/3/2021 đến 05/3/2021)  

THỨ HAI (01/3):
Sáng:            
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trao Quyết định khen thưởng đột xuất về điều tra tội phạm trên địa bàn thị xã.
                   + Cùng dự: lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã.
                   + Địa điểm: Công an thị xã.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp với các ngành liên quan triển khai công tác đấu giá QSD đất.
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã; VP: PCVP: Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất danh mục các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 cấp tỉnh và dự kiến các khu đất do Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý bàn giao về địa phương quản lý.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp nghe Thông qua kế hoạch trồng cây xanh năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
Chiều:
- 14g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp nghe Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 38/TB-UBND ngày 20/01/2021 về xem xét bàn giao một số vị trí đất cao su theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 26/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ giao về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã quản lý.
                       + Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT.
                       + Địa điểm: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.
THỨ BA (02/3):
Sáng:
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
         - 8g00:        Ch tch UBND  thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến đất dự án khu dân cư lòng hồ Sa Cát đối với hộ ông Đỗ Huy Liệu và hộ ông Phạm Văn Chờ (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị báo cáo).
                       + Mời dự: Phòng Tài nguyên và MT, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP: Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                       + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                   + Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã  - Đặng Hoàng Thái làm việc với đại diện Công ty TNHH MTV GREENSUN và đi khảo sát thực tế khu vực bãi rác tại xã Thanh Lương.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Công ty TNHH MTV GREENSUN, Phòng Tài Nguyên và MT, Phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình đô thị, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP: Nguyễn Thanh Phương.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                       + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                       + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
         - 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi tham quan mô hình Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
                             + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
                             + Cùng đi: TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                             + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
THỨ TƯ (03/3):
Sáng:
- 6g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ giao, nhận quân năm 2021.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã: CHT. Ban CHQS thị xã; Trưởng Công an thị xã; PCHT-ĐV. Ban CHQS thị xã; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp; TP. Giáo dục và Đào tạo; TP. Lao động TB&XH; TP. Tài chính – KH; GĐ. Trung tâm Y tế; CT. UBMTTQVN thị xã; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; CT. Hội Nông dân thị xã; CT. Liên đoàn lao động thị xã; CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; BT. Thị đoàn; các xã, phường: Chủ tịch UBND + Trưởng Công an + CHT.BCH Quân sự.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết việc cấp Giấy CNQSD đất cho các đồng bào dân tộc thiểu số theo chương trình 134 của Chính phủ. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Phòng TNMT; Chi nhánh VPĐK đất đai; Phòng Kinh tế, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).


Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại về nội dung giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Tân ngụ tại tổ 1, KP. Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình Long. (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã, UBND phường An Lộc; ông Võ Văn Tân (Giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (04/3):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm và làm việc với các trang trại, hợp tác xã trên địa bàn thị xã.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Phòng Kinh tế thị xã, Hội Nông dân thị xã, PGĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã (Đ/c Hạnh); các xã, phường: Chủ tịch UBND + CT. Hội Nông dân (Giao UBND các xã, phường thông báo đến các trang trại, hợp tác xã); VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:       
- 13g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND phường, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
                   + Cùng dự: CVP – Trịnh Thị Hà.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ SÁU (05/3):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi khảo sát Nhà văn hóa ấp Đông Phất, phường Hưng Chiến.
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng đi: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Bí thư + Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác khảo sát tìm kiếm quy tập hài cốt Liệt sỹ năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt Liệt sỹ năm 2021.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

                   Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây