hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 01 năm 2021.

Thứ hai - 04/01/2021 10:16 1.255 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 01 (Từ ngày 04/01/2021 đến 10/01/2021)       
THỨ HAI (04/01):
Sáng:            
- 7g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ chào cờ tháng 01/2021.
                   + Mời dự: Thành phần theo Công văn số 772/UBND-NC ngày 25/6/2018 của UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã.       
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự lễ bàn giao nhà Khăn quàng đỏ và nhà Thanh niên chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 80 năm Ngày Thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
                   + Địa điểm: Tổ 4, ấp Thanh Kiều và tổ 9, ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.
- 10g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự tổng kết hội nghị sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
                   + Địa điểm: Nông trường cao su Xa cam.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Hội đồng bồi thường đường ĐT 752 về việc giải quyết tồn đọng đối với các hộ dân có đơn kiến nghị đất hành lang bảo vệ đường bộ. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định 1516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch + Cán bộ địa chính các phường: An Lộc, Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn, Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Tối:
- 19g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc không gian trưng bày, quảng bá văn hóa, du lịch và giới thiệu ẩm thực đặc trưng các địa phương vùng Đông Nam Bộ.
                             + Địa điểm: Khuôn viên Trung tâm hành chính thị xã Phước Long.
THỨ BA (05/01):
Sáng:
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.       
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo kết quả kiểm tra đường bê tông xi măng năm 2020; nghe Phòng Kinh tế báo cáo phân bổ chỉ tiêu làm đường bê tông xi măng năm 2021 .
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thị xã: PTP. Quản lý đô thị, PTP. Kinh tế, PTP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Xí nghiệp công trình đô thị, CV. Phòng Tài chính – KH (Đ/c Huy), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Tuấn), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng),  CT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 10g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Công ty tư vấn thông qua dự thảo xác định giá trị tính bồi thường và giao đất đối với ông Nguyễn Đình Ân. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính – KH, Phòng Kinh tế, UBND phường Phú Thịnh, UBND phường Hưng Chiến; Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt, ông Nguyễn Đình Ân (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Anh Đức dự họp bàn và thống nhất việc thu hồi và chuyển giao tài sản kết cấu giao thông đường bộ thuộc dự án BOT đường ĐT.741 đoạn Bàu Trư – Đồng Xoài và đoạn Đồng Xoài – Phước Long để lắp đặt trên tuyến QL 13 đoạn qua thị xã Bình Long.
                   + Cùng dự: lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị.
                             + Địa điểm: Phòng họp Sở Giao thông vận tải tỉnh.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự phiên họp cuối năm 2020.
                   + Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.
- 16g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự gặp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975-06/01/2021).
                   + Địa điểm: Trụ sở UBND thị xã Phước Long.
Tối:
- 19g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự gặp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975-06/01/2021) và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
                             + Địa điểm: Quảng trường 06/01, thị xã Phước Long.
THỨ TƯ (06/01):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết chế độ theo Nghị quyết số18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và vướng mắc chủ trương đấu thầu vệ sinh của Trung tâm Y tế thị xã.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, GĐ. Kho bạc Nhà nước; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Phòng Quản lý đô thị thị xã báo cáo kết quả kiểm tra công trình trường học có nguy cơ sụp đổ.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định 2113/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND thị xã: TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính – KH, GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Bình), CV. Phòng Giáo dục & ĐT (Đ/c Quản), PCT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết BCĐ Công tác tôn giáo tỉnh năm 2020.
                   + Địa điểm: Tỉnh ủy (phòng họp B).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (Giao Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung Hội nghị).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã.
+ Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã; Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TB&XH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp công trình đô thị, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh thị xã, Hội Chữ thập đỏ, Thị đoàn, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Văn phòng Thị ủy, Bí thư + Chủ tịch + Kế toán các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (07/01):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm TTATGT giai đoạn 2016 -2020 và Năm an toàn giao thông 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 và Năm an toàn giao thông 2021.
                   + Cùng dự: Trưởng Công an thị xã, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục & ĐT, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Hội Nông dân, BT. Thị đoàn. (Các đ/c tập trung tại UBND thị xã lúc 7g00).
                   + Địa điểm: Công an tỉnh (Hội trường B).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tổng kết công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2020).
                   + Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Thông qua Đề án “Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2020 - 2025.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 15g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự nghe báo cáo việc Đề xuất chuyển giao một số vị trí đất cao su theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 26/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
THỨ SÁU (08/01):
Sáng:
- 7g45:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội thảo trực tuyến (do Văn phòng Chính phủ tổ chức) chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số theo Công văn số 1692/VPCP-HC ngày 29/12/2020 của Văn phòng Chính phủ.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng thị Hồng Vân tham gia vụ án Khiếu kiện quyết hành chính trong lĩnh vực đất đai.
                   + Cùng dự: PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.       


Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp công tác chuẩn bị hội nghị họp mặt trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2020. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: TP. Kinh tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, TP. Nội vụ, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm Y tế thị xã, PGĐ. Xí nghiệp Công trình đô thị; lãnh đạo: UBND các xã - phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
CHỦ NHẬT (10/01):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
                             + Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh.

                   (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây