hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 53 năm 2020.

Thứ hai - 28/12/2020 11:01 725 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 53 (Từ ngày 28/12/2020 đến 01/01/2021)       

THỨ HAI (28/12):
Sáng:            
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. (cả ngày).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng và triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Đảng ủy xã Thanh Phú tổ chức.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị cán bộ, công chức phường Phú Thịnh năm 2021.   
                             + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.
                   + Cùng dự: Đơn vị thi công (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
THỨ BA (29/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ mười hai HĐND phường Phú Đức, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2020.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phổ cập xóa mù chữ của tỉnh theo Quyết định 3206 của UBND tỉnh.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND thị xã: TP. Giáo dục & ĐT, PTP. Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Phấn, Đ/c Kim), TP. Lao động TB&XH, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân thị xã, GĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã, HT. các Trường THPT: Bình Long, Nguyễn Huệ, chuyên Bình Long; CV. Phòng Giáo dục & ĐT (Đ/c Quang, Đ/c Hậu, Đ/c Huyền, Đ/c Quản); BT. Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 12.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Tối:
- 19g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Chương trình nghệ thuật “Chào mừng năm mới 2021”.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường; VP: LĐVP.
                             + Địa điểm: Công viên Văn hóa thị xã.


THỨ TƯ (30/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Ban CHQS thị xã; lãnh đạo + Cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng năm 2020.
                   + Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh (Hội trường B).
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân phường Phú Thịnh khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự chương trình chúc thọ cho Hội cựu TNXP năm 2020 và Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội cựu TNXP năm 2020.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 4 (mở rộng) – khóa XII.
                   + Cùng dự: CVP – Trịnh Thị Hà.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 13g30:       Chủ tịch UBND thị xã  ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự Hội nghị hiệp đồng giao nhận, quân nhập ngũ và huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2021.
                   + Cùng dự: Đại úy Lê Văn Tuấn – Ban CHQS thị xã.
                   + Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh (Hội trường B).
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tuyến sơ kết 01 năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến 2.700 (do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).


THỨ NĂM (31/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Thanh tra thị xã báo cáo kết quả thanh tra quản lý xi măng làm đường Bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù. (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Chánh Thanh tra thị xã, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, CT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV)
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết đơn kiến nghị của ông Vũ Văn Dân. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Thanh tra thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                    + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ mười hai, HĐND xã Thanh Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức họp mặt trang trại, doanh nghiệp năm 2020. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: TP. Kinh tế, CHT. BCH. Quân sự thị xã, Trưởng Công an thị xã, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, TP.  Nội vụ, TP.  Tài chính – KH, TP. Văn hóa và Thông tin, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm Y tế thị xã, lãnh đạo: UBND các xã - phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của người dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng dự án 134 tại ấp Thanh An, xã Thanh Lương (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã dự Hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước năm 2020.
                   + Cùng dự: GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên – MT tỉnh.
- 15g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự liên hoan nhân dịp chia tay  đ/c Hoàng Anh Quân – Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.
                   + Địa điểm: Trung tâm GDNN - GDTX Bình Long.
THỨ SÁU (01/01):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 theo Thông báo số 363/TB-UBND ngày 18/12/2020 của UBND thị xã.
+ Trực Văn phòng: CVP – Trịnh Thị Hà + Hoàng + Tấn + Tuấn.


                   (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây